This page in English

Liv Thalén

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, F 67 141 86 Stockholm
Leveransadress : Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, 141 86 Stockholm