This page in English
Laddar profil information

Om mig

Disputerade 2006 vid University of Washington, Seattle, USA, efter 5 års doktorandstudier som Fulbrightstipendiat. Avhandlingen undersökte variationer i socialt kommunikativt beteende i olika klassrumssituationer hos barn med alkoholrelaterade fosterskador som ger neurologiska utvecklingsavvikelser. Lisen Kjellmer erhöll Logopedexamen vid Göteborgs Universitet 1996. Sedan 2006 anställd som logoped vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, där hon ingår i ett tvärproffessionellt team som utreder barn med neurologiska utvecklingsavvikelser (t ex autism, ADHD, utvecklingsstörning, språkstörning). Hon är forskningsanknuten till Enheten för logopedi och under höstterminen 2011 även anställd vid enheten för ett undervisnings- och utvecklingsuppdrag.

Utbildning

Undervisningsområde

Under höstterminen 2011 kursansvarig för kursen Språkstörningar hos barn och ungdom (4,5 hp) vid logopedprogrammet, KI. Undervisningen omfattar bl a

  • "Språkstörningar hos barn och ungdom en översikt (definition, prevalens, prognos)",
  • "Bedömning, diagnos och intervention av pragmatiska avvikelser",
  • "Testmetodik samt analys och tolkning av testresultat" och "Diagnostik och differentialdiagnostik".

Föreläsare vid och kursansvarig för (tillsammans med Prof. Anette Lohmander) den fristående kursen Klinisk fördjupning med evidensbasering inom logopedi (7,5 hp), avancerad nivå, KI.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Huvudsakligt forskningsområde är språk och kommunikation hos barn med neurologiska utvecklingsavvikelser. Lisen Kjellmer deltar för närvarande i ett stort, tvärvetenskapligt projekt som följer cirka 200 förskolebarn med autism i Stockholms län. Aktuella delstudier undersöker språkliga och kommunikativa profiler hos dessa barn i relation till kognitiv förmåga, typ och grad av autism, adaptiv funktionsnivå (funktionsnivå i vardagen) samt interventionsinsatser. Ökad kunskap om relationen mellan dessa faktorer förväntas få betydelse för säkrare diagnostisering och för att optimera behandlingen för barn med autism. Vidare undersöker hon social kommunikation hos barn med alkoholrelaterade fosterskador i samarbete med University of Washington, Seattle, USA. Därutöver handleder Lisen Kjellmer kliniska projekt vid Logopedkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset, som syftar till att använda metoden single-subject design för utvärdering av behandlingseffekt.

Laddar publikationer

Karta