This page in English

Lise-Lott Rydström

Universitetsadjunkt

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 1, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning inom barn och ungdom och universitetsadjunkt vid Karolinska Institutet. Jag har också en mångårig erfarenhet av att arbeta inom barnsjukvården som klinisk sjuksköterska, chef och vårdutvecklare. Mitt kliniska arbete de senaste 10 åren har framförallt bestått av att arbeta med barn som växer upp med hivinfektion. Min avhandling Health-related quality of life and HIV- related stigma in children living with HIV in Sweden gjorde jag vid Karoliniska Institutet. Se även min engelska profilsida.

Utbildning

Magister i vårdpedagogik 2003

Omvårdnad vid infektionssjukdomar 10hp

Distansutbildning (motsvarande 5 hp)

Specialistsjuksköterska barn 1994

Sjuksköterska 1989

Forskningsbeskrivning

Mitt avhandlingsarbete handlar om livskvalitet och stigma hos barn som växer upp med en medfödd eller tidigt förvärvad hiv infektion i Sverige. Se även min engelska profilsida.

 

Pedagogiska meriter

Se min engelska profilsida.

Publikationer

HIV-related stigma and health-related quality of life among children living with HIV in Sweden
Rydström Ll, Wiklander M, Navér L, Ygge Bm, Eriksson Le
AIDS care 2016;28(5):665-71

Legal guardians understand how children with the human immunodeficiency virus perceive quality of life and stigma
Rydström Ll, Wiklander M, Ygge Bm, Navér L, Eriksson Le
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2015;104(9):940-7

Experiences of young adults growing up with innate or early acquired HIV infection--a qualitative study
Rydström Ll, Ygge Bm, Tingberg B, Navèr L, Eriksson Le
Journal of advanced nursing 2013;69(6):1357-65

Psychometric properties of a short version of the HIV stigma scale, adapted for children with HIV infection
Wiklander M, Rydström Ll, Ygge Bm, Navér L, Wettergren L, Eriksson Le
Health and quality of life outcomes 2013;11():195-

Karta