This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är Forskarassistent (FoAss) i Molekylär and genetisk Cancer Epidemiologi vid Institutionen för Biovetenskaper och näringslära. 

 

Mitt huvudsakliga forskningsintresse är att bättre förstå de specifika patient och tumörkarakteristika som behövs vid tumörprogression för cancertumören ska kunna sprida sig vidare i kroppen till andra organ vilket leder till att patienten dör av sin cancersjukdom. 

 

Jag forskar i huvudsak kring bröstcancer vilket är den vanligaste tumörsjukdomen hos kvinnor i Sverige. Av de kvinnor som insjuknar i bröstcancer kommer cirka var fjärde kvinna att drabbas av spridd sjukdom och dö. Bröstcancer är en mycket heterogen sjukdom med olika tumörutveckling, spridningsförmåga och tid till eventuell spridning av sjukdomen.

Utbildning

  • Civilingenjör i Molekylärbioteknik (MSc), Uppsala Universitet.
  • Medicine Doktor (PhD) i Cancer Epidemiologi, Institutionen för Medicinsk Epidemiologi och Biostatistik, Karolinska Institutet.

Forskningsbeskrivning

Mina huvudprojekt:

  • Påverkar intra-tumör heterogenitet patient överlevnad och behandlingsrespons?
  • Bröst cancer in situ: Vem har hög risk att insjukna i bröstcancer?
  • Molekylära definitionen av “indolenta” tumörer? Vilka patienter har mycket liten risk att dö i bröstcancer?
  • Varför har unga kvinnor med bröstcancer sämre prognos?
  • Är bröstcanceröverlevnad ärftligt?

Akademiska priser och utmärkelser

  • 3-års Postdoktoral tjänst från Vetenskapsrådet.
  • 4-års Unga Forskare anslag från Vetenskapsrådet.
  • 4-års Juniorforskare anslag från Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE).
Laddar publikationer

Karta