This page in English

Lena Gonäs

Forskare

Postadress : Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8, Försäkringsmedicin Alexanderson, Berzelius Väg 3, Plan 6 171 77 Stockholm
Leveransadress : Berzelius Väg 3, Plan 6 171 77 Stockholm

Om mig

Jag är idag seniorforskare på avdelningen för försäkringsmedicin på KI och professor i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet. I Karlstad handleder jag två doktorander och är ansvarig utgivare för tidskriften Arbetsmarknad & Arbetsliv. Dessutom är jag med i redaktionskommittéen för Nordic Journal of Working Life Studies.

Utbildning

År 1974 doktorerade jag i kulturgeografi vid Uppsala universitet. Avhandlingen handlade om företagsnedläggning och arbetsmarknadspolitik. Vid den tiden arbetade jag på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet. Sedan dess har jag arbetat på Arbetslivscentrum och Arbetslivsinstitutet, varit adjungerad professor i kulturgeografi i Uppsala, gästforskare i Berlin, London och Washington.

Forskningsbeskrivning

Här på KI arbetar jag med en prospektiv kohortstudie av kvinnors och mäns arbets- och levnadsförhållanden efter att det uppnått maximal tid i sjukförsäkringen. Det handlar om dem som blivit utförsäkrade och vad som hände sedan.

Dokument

Publikationer

Career patterns for IT engineering graduates
Holth L, Almasri A, Gonas L
ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 2013;34(3):519-535

Guest editors' introduction: Capturing change - Approaching gender relations in working life
Gonas L, Sandlund E
ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 2013;34(3):471-482

Equal Opportunities, Segregation and Gender-Based Wage Differences: The Case of a Swedish University
Gonas L, Bergman A
JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 2009;51(5):669-686

What Women Want from Work: Gender and Occupational Choice in the 21st Century
Gonas L
BRITISH JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 2009;47(4):811-812

Gender segregation and the European Employment Strategy: Levels and divisions
Gonas L
EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 2004;10(2):139-159

Balancing family and work - To create a new social order
Gonas L
ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 2002;23(1):59-66

Labour market transformations and changing gender relations: Editorial introduction
Gonas L
ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 2000;21(3):275-282

Has equality gone too far? On changing labour-market regimes and new employment patterns in Sweden
Gonas L
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 1998;5(1):41-53

Introduction: Perspectives on gender inequality in European employment
Perrons D, Gonas L
EUROPEAN URBAN AND REGIONAL STUDIES 1998;5(1):5-12