This page in English

Kristina Palm

Forskare

Besöksadress : Tomtebodavägen 18a Solna

Om mig

Jag är forskare och har disputerat på KTH. Min av avhandling heter "Det riskabla engagemanget. Om regenerativ utveckling av mänskliga resurser, eldsjälar och ledarskap i radikal utveckling." Jag är tillsammans med Johan Hansson forskargrupssledare för LEAD och också prefekt för institutionen Tillämpad maskinteknik på KTH Södertälje. Jag arbetar 50 % på KI och 50 % på KTH.

Utbildning

Jag undervisar i svåväl grundutbildning, forskarutbildning som i uppdragsutbildning.

I grundutbildningen på KI och KTH undervisar jagi ämnen som ledarskap, arbetsgruppers psykologi, konflikthantering, organisationsförändring och engagemang och stress i arbetet.

Jag undervisar i och ansvarar tillsammans med Christer Sandahl och Therese Wahlström för doktorandkursen Frontiers in leadership research på KI.

Slutligen undervisar jag i KTH Leancentrums uppdragsutbildningar i Lean produktion i Lean ledarskap vid KTH Södertälje.

Forskningsbeskrivning

Jag studerar hållbara arbeten och har tidigare studerat engagemang i arbetet som en aspekt av hållbara arbeten. Under de senaste tio till femton åren har arbetet generellt sätt blivit alltmer intensivt och konsumtionen av mänskliga resurser (psykologiska, kognitiva, sociala och emotionella) har ökat inom arbetslivet. Som ett alternativ till intensiva arbetssystem har konceptet hållbara arbetssystem vuxit fram för att, inte bara skapa ekonomisk konkurrenskraft, utan också för att säkerställa att mänskliga resurser inte förbrukas. Det hållbara arbetet innebär förvisso att undvika ohälsa, men framförallt att stärka och utveckla människans resurser i arbetet. Jag driver i dagsläget ett forskningsprojekt som handlar om hur hållbart arbete kan ledas och organiseras. Studien bygger på tre fallstudier med intervjuer och enkäter på tre företag.

Tillsammans med kollegor på Karolinska Institutet forskar jag på frågor som rör ledarskap och arbetsmiljö i sjukvården, men också förändringsprocesser i en industrin.

Tillsammans med kollegor på Uppsala Universitet och Lunds Universitet forskar jag om projektledares och projektmedarbetares tuffa arbetsvardag och informations- och kommunikationsteknologins påverkan på chefers arbete.

Publikationer

Employee perceptions of managers' leadership over time
Palm K, Ullström S, Sandahl C, Bergman D
Leadership in health services (Bradford, England) 2015;28(4):266-80

Innovation management in service firms: a research agenda
Crevani L, Palm K, Schilling A
SERVICE BUSINESS 2011;5(2):177-193

A project as a workplace Observations from project managers in four R&D and project-intensive companies
Palm K, Lindahl M
INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT 2015;33(4):828-838

Managing implementation: roles of line managers, senior managers, and human resource professionals in an occupational health intervention
Hasson H, Villaume K, Von Thiele Schwarz U, Palm K
Journal of occupational and environmental medicine / American College of Occupational and Environmental Medicine 2014;56(1):58-65

Karta