This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i socialförsäkring, chef för Sektionen för försäkringsmedicin samt biträdande prefekt på Institutionen för klinisk neurovetenskap.

Sedan 25 år framförallt forskat om olika aspekter av sjukfrånvaro. Leder den tvärvetenskapliga forskargruppen ’Sjukfrånvaro, hälsa och livsvillkor’, där ca 30 olika forskningsprojekt drivs och ca 40 personer är verksamma.

Flera nationella och internationella förtroendeuppdrag och omfattande internationellt samarbete. Är bl.a. President för the Section of Social Security and Health of the European Public Health Association (EUPHA).

Antal publikationer sedan 1993: 260 artiklar i internationella referentbedömda vetenskapliga tidskrifter, 14 i svenska sådana, 39 bokkapitel (varav 15 på engelska), 5 böcker, 87 rapporter.

Har handlett 19 doktorander fram till doktorsexamen (varav åtta som bihandledare). Omfattande erfarenhet av undervisning, framförallt på läkarprogrammet, och leder nu vidareutbildningskurser i Försäkringsmedicin och forskarutbildningskurser.

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta