This page in English

Kirsti Skavberg Roaldsen

Anknuten

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för fysioterapi, Alfred Nobels Allé 23, 23 100 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge

Om mig

Jag är registrerad fysioterapeut sedan 1981 med expertis inom  specialiserad neurologisk rehabilitering, äldre, fallrädsla, fysisk aktivitet och hälsa, undvikande av aktivitet, venös insufficiens, kliniska mätmetoder, kvantitativa och kvalitativa/eksplorativa studier. Jag har varit kliniska anknuten till Sunnaas sykehus HF i Oslo sedan 1983 och akademisk anknuten till Karolinska Institutet sedan 2010 och till Oslo Akershus Högskola sedan 2016.

  • 1.amanuensis/associate professor vid Sunnaas Rehabilitation Hospital (Sunnaas sykehus HF), Forskningsavdelingen, Nesodden, Norge (50%) och Högskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for helsefag, Institutt for fysioterapi (20%). FOass/forskare vid Karolinska Institutet, NVS, Sektionen för fysioterapi (50%) från 2012.
  • Biträdande forskargruppsledare i professor Agneta Ståhles forskargrupp, medlem i forskargruppen till docent Erika Franzen, NVS
  • Projektledare för SCIP FALLS Study, svensk-norsk multicenterstudie om förebyggande av fall hos patienter med ryggmärgsskada, ett samarbete mellan KI, Rehab Station Stockholm / Spinalis och Sunnaas Rehabilitation Hospital
  • Projektledare för SINpedSCI study, en international multicenter studie rörande psykosociala aspekt och rehabilitering för barn och ungdomar med ryggmärgsskada, ett samarbete mellan sju rehabiliteringsenheter inom Sunnnas International Network in Rehabilitation (SIN); Norge, Sverige, China, USA, Russland, Israel och Palestina.  
  • Samordnare för forskningssamarbete mellan Sunnaas Rehabilitation Hospital, Norge och Karolinska Institutet 

Utbildning

1977 Biokjemitekniker, Tromsø Yrkesskole

1981  Bachelor i fysioterapi, Høgskolen i Bergen, Norge

1989  Master of Arts (Candidata magisterii) i sociologi, Universitetet i  Oslo, Norge

1994  Hovedfag i fysioterapi (MSc in Physiotherapy), Universitetet i Bergen, Norge

2009 PhD, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Current research projects follow four distinct tracks (1); Prevention of falls in persons with Spinal Cord Injury (SCI), Parkinson’s Disease, Osteoporosis and in older adults in Norway and Sweden, (2) Physical activity and health in disability/ chronic disease (3) Psychometric properties of measurements in specialized rehabilitation and (4) Psychosocial aspects and rehabilitation services for children and adolocents with SCI in the context of the Sunnaas International Network (SIN) - units (Norway, Sweden, China, US, Israel, Palestine and Russia).

Additional publications, published, accepted, submitted, in manuscript:

- Roaldsen KS, Wakefield E, Opheim A. Pragmatic evaluation of aspects concerning validity and feasibility of the Mini Balance Evaluation System Test (Mini-BESTest) in a specialized rehabilitation hospital. Int J Phys Ther Rehab 2015;2(104):1-6.

- Wallén MB, Ståhle A, Hagströmer M, Franzén E, Roaldsen KS. Exercise habits and perceptions of physical activity in older adults. Publication for Swedish Civil Contingencies Agency, Publication no MSB669, March 2014, pages 1-31. ISBN 978-91-7383-427-8.

- Butler Forslund E, Jörgensen V, Franzen E, Opheim A, Seiger Å, Ståhle A, Hultling C, Stanghelle JK, Roaldsen K, Wahman K. High incidence of falls and fall-related injuries in wheelchair users with spinal cord injury – a prospective study on risk indicators. J Rehab Med 2016. Accepted Septermer 26. Preliminary number: 60003141.

 - Leavy B, Roaldsen KS, Nylund K, Hagströmmer M, Franzen E. 'Pushing the limits’ – Rethinking motor and cognitive resources after a highly challenging balance training program for Parkinson’s disease. Physical Therapy 2016, Accepted July 1.

- Jørgensen V, Butler Forslund, Opheim A, Franzén E, Wahman K, Hultling C, Seiger Å, Ståhle A, Stanghelle JK, Roaldsen KS. Falls and fear of falling are risk factors for future falls and related injuries in ambulating individuals with Spinal Cord Injury– a one year observational study. J Physiotheraphy, Resubmitted 1 July 2016.

- *Jørgensen V, *Butler Forslund, Franzén E, Opheim A, Seiger Å, Ståhle A, Hultling C, Stanghelle J,  **Wahman K, **Roaldsen KS. Factors Associated with Recurrent Falls in Individuals with Spinal Cord Injury– a Cross-sectional Multi-Center Study. Arch Phys Med Rehab 2016, April 29, Epub ahead of print. DOI: 10.1016/j.apmr.2016.04.024

- Jørgensen V and Roaldsen KS. Negotiating identity and self-image; perceptions of falls in ambulating indeviduals with spinal cord injury - a qualitative study. Clinical Rehabilitation 2016:1-11. Epub ahead of print, 11 Maj. DOI: 10.1177/0269215516648751

- Jørgensen V, Opheim A, Halvarsson A, Franzen E, Roaldsen KS. Comparison of Berg Balance Scale and Mini-BESTest for assessing balance in ambulatory individuals with spinal cord injury - a validation study. Physical Therapy 2016. Submitted Sept 2.

- Berntsson J, Leavy B, Franzen E, Roaldsen KS. 'Training as important as medication' -  balance and falls in persons with Parkinson’s disease 4-12 months after participating in balance training. A patient perspective. In manuscript, December 2016.

- Walter L, Gäverth J, Roaldsen KS. 'Training improves functioning and wellness, but doesn't heal me.' Perceptions of physical activity in adult stroke survivors. A qualitative study. In manuscript, December 2016.

- Roaldsen KS, Wakefield E, Opheim A. Pragmatic evaluation of aspects concerning validity and feasibility of the Mini Balance Evaluation System Test (Mini-BESTest) in a specialized rehabilitation hospital. Int J Phys Ther Rehab 2015;2(104):1-6.

- Roaldsen KS, Måøy Å, Jørgensen V, Stanghelle JK. Test-retest reliability at the item level and total score level of the Norwegian version of the Spinal Cord Injury Falls Concern Scale (SCI-FCS). J Spinal Cord Med 2015;1-10. DOI10.1080/10790268.2015.1119965,http://dx.doi.org/10.1080/10790268.2015.1119965

Additional publications published earlier than 1995:

- Stanghelle JK, Helseth R, Roaldsen KS, Rand-Henriksen S. 42 pasienter med post-poliosyndromet. Tidskr Nor Lægeforening 1991;26:11:159-62.

- Stanghelle JK, Winnem M, Roaldsen KS, de Wit S, Notgewisch JH, Nilsen BH. Young patients with Cystic Fibrosis; attitudes towards physical activity and influence on physical fitness and spirometric values of a 2-week training course. Int J Sports Med 1991; suppl 1(9):25:32.

- Mæhlum S, Roaldsen KS, Kolsrud M, Dahl M. Rehabilitering etter hjerneslag. Tidskr Nor Lægeforen 1990; 110:2657-59.

Dokument