This page in English

Kerstin Lundin

Projektledare

Leveransadress : Aula Medica; Nobels väg 6, 171 77 Solna

Om mig

Som projektledare för Biomedicum ansvarar jag för att strategiska mål utformas och att aktiviteter för att uppnå målen genomförs i en väl fungerande projektorganisation. Detta sker i nära samarbete med de fem prefekter som med sina institutioner kommer att flytta in i KIs nya moderna forskningslaboratorium 2018 säkerställs att forskningsverksamhetens behov tillfredsställs för att till fullo ta till vara de möjligheter som den nya byggnaden ger.

Jag har många års erfarenhet av strategisk projektledning av stora internationella komplexa projekt. Framför allt forsknings- och utvecklingsprojekt inom läkemedelsindustrin men även inom offentlig verksamhet. Projektledarskap och projektorganisation anser jag bör anpassas till projektets vision, mål och verksamhetskaraktär. Eftersom inget projekt är det andra likt är variation och flexibilitet viktiga och stimulerande komponenter.

Utbildning

Master of Science Chemical Engineering, Royal Institute of Technology (KTH), 1983
Project Management Professional certification (PMP), PMI International, 2013
 

Länkar

Karta