This page in English

Karin Dahlman-Wright

Rektor

Om mig

Jag är vikarierande rektor vid Karolinska Institutet (KI) från 18 februari 2016 och professor i Molekylär Endokrinologi. Den 1 januari 2016 blev jag prorektor på KI. 2009 tom. augusti 2015 var jag prefekt vid institutionen för Biovetenskaper och Näringslära. Mellan september 2013 och juni 2015 var jag KI Scientific Director, SciLifeLab, med speciellt ansvar för de Nationella plattformarna och ingick i SciLifeLabs operationella ledning. 1994-2000 innehade jag linjechefs- och projektledar- befattningar vid Pharmacia och Upjohn. 2001 grundade jag BEA, en core facilitet som tillhandahåller avancerade tjänster inom området genomik och bioinformatik vid Karolinska Institutet där jag fortfarande är involverad. Jag deltar i det strategiska forskningsområdet inom Diabetes vid KI.

Förtroendeuppdrag (utvalda)

Jag är medlem i SciLifeLab Stockholms styrgrupp samt den gemensamma styrgruppen för Astra Zeneca/KI/SciLifeLab samarbetet. Jag är också medlen i referensgruppen för europeiska spallationskällan ESS. Jag har innehaft flera förtroende uppdrag inom beredning av forskningsansökningar både inom Sverige och utomlands. Jag har bl.a. verkat som ordförande, vice ordförande samt medlem av beredningsgrupper inom VR. Jag har deltagit i utvärdering av forskning på uppdrag av det Norska forskningsrådet. Jag var medlem av KI-SLL infrastrukturrådet 2007-2008 samt 2015-. Jag har deltagit i utredning inom justitiedepartementet vad gäller patent inom bioteknologi och är utsedd som expert i patentmål.

Utbildning

Doktor Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet, 1991

Docent i Molekylär Endokrinologi, Karolinska Institutet, 1996

Forskningsbeskrivning

Min forskning fokuserar på studier av östrogen signalering med specifikt fokus på typ 2 diabetes och bröstcancer. Vi studerar fenotyper hos musmodeller med vävnadsselektiv knock-out av östrogen receptorer och relaterar detta till molekylära förändringar av exempelvis globalt genuttryck. Vi använder olika bröst cancer cell modeller och teknologier inom funktionsgenomik, ChIP SEQ, global genexpressions analys samt proteomik, för att identifiera signalvägar som kan inkludera möjliga målmolekyler för behandling av bröstcancer.

Kort CV och publikationslista finns på den engelska versionen av denna profilsida.

Mer information om min forskning finns på engelska (Institutionen för Biovetenskaper och Näringslära): http://ki.se/bionut/karindahlmanwright

Akademiska priser och utmärkelser

 

Dokument

Publikationer

Altered DNA methylation of glycolytic and lipogenic genes in liver from obese and type 2 diabetic patients
Kirchner H, Sinha I, Gao H, Ruby Ma, Schönke M, Lindvall Jm, et al
Molecular metabolism 2016;5(3):171-83

AP-1 Is a Key Regulator of Proinflammatory Cytokine TNFα-mediated Triple-negative Breast Cancer Progression
Qiao Y, He H, Jonsson P, Sinha I, Zhao C, Dahlman-wright K
The Journal of biological chemistry 2016;291(10):5068-79

Differential methylation in inflammation and type 2 diabetes genes in siblings born before and after maternal bariatric surgery
Berglind D, Müller P, Willmer M, Sinha I, Tynelius P, Näslund E, et al
Obesity (Silver Spring, Md.) 2016;24(1):250-61

RING finger protein 31 promotes p53 degradation in breast cancer cells
Zhu J, Zhao C, Zhuang T, Jonsson P, Sinha I, Williams C, et al
Oncogene 2016;35(15):1955-64

The transcriptional coregulator MAML1 affects DNA methylation and gene expression patterns in human embryonic kidney cells
Putnik M, Brodin D, Wojdacz Tk, Fagerström-billai F, Dahlman-wright K, Wallberg Ae
Molecular biology reports 2016;43(3):141-50

AP-1-mediated chromatin looping regulates ZEB2 transcription: new insights into TNFα-induced epithelial-mesenchymal transition in triple-negative breast cancer
Qiao Y, Shiue Cn, Zhu J, Zhuang T, Jonsson P, Wright Ap, et al
Oncotarget 2015;6(10):7804-14

Bioenergetic cues shift FXR splicing towards FXRα2 to modulate hepatic lipolysis and fatty acid metabolism
Correia Jc, Massart J, De Boer Jf, Porsmyr-palmertz M, Martínez-redondo V, Agudelo Lz, et al
Molecular metabolism 2015;4(12):891-902

Estrogen receptor alpha and beta in health and disease
Jia M, Dahlman-wright K, Gustafsson JÅ
Best practice & research. Clinical endocrinology & metabolism 2015;29(4):557-68

Identification of proteins highly expressed in uterine fluid from mice with hydrometra
Antonson P, Nalvarte I, Varshney M, Xu L, Windahl Sh, Humire P, et al
Biochemical and biophysical research communications 2015;466(4):650-5

Induction of USP17 by combining BET and HDAC inhibitors in breast cancer cells
Borbely G, Haldosen La, Dahlman-wright K, Zhao C
Oncotarget 2015;6(32):33623-35

p21-activated kinase group II small compound inhibitor GNE-2861 perturbs estrogen receptor alpha signaling and restores tamoxifen-sensitivity in breast cancer cells
Zhuang T, Zhu J, Li Z, Lorent J, Zhao C, Dahlman-wright K, et al
Oncotarget 2015;6(41):43853-68

The epigenetic signature of subcutaneous fat cells is linked to altered expression of genes implicated in lipid metabolism in obese women
Arner P, Sinha I, Thorell A, Rydén M, Dahlman-wright K, Dahlman I
Clinical epigenetics 2015;7():93-

The fat cell epigenetic signature in post-obese women is characterized by global hypomethylation and differential DNA methylation of adipogenesis genes
Dahlman I, Sinha I, Gao H, Brodin D, Thorell A, Rydén M, et al
International journal of obesity (2005) 2015;39(6):910-9

aP2-Cre-mediated inactivation of estrogen receptor alpha causes hydrometra
Antonson P, Matic M, Portwood N, Kuiper Rv, Bryzgalova G, Gao H, et al
PloS one 2014;9(1):e85581-

Early B cell factor 1 regulates adipocyte morphology and lipolysis in white adipose tissue
Gao H, Mejhert N, Fretz Ja, Arner E, Lorente-cebrián S, Ehrlund A, et al
Cell metabolism 2014;19(6):981-92

Estrogen receptor beta as a novel target of androgen receptor action in breast cancer cell lines
Rizza P, Barone I, Zito D, Giordano F, Lanzino M, De Amicis F, et al
Breast cancer research : BCR 2014;16(1):R21-

Estrogen receptor beta in breast cancer
Haldosén La, Zhao C, Dahlman-wright K
Molecular and cellular endocrinology 2014;382(1):665-72

Genome-wide profiling of AP-1-regulated transcription provides insights into the invasiveness of triple-negative breast cancer
Zhao C, Qiao Y, Jonsson P, Wang J, Xu L, Rouhi P, et al
Cancer research 2014;74(14):3983-94

The atypical ubiquitin ligase RNF31 stabilizes estrogen receptor α and modulates estrogen-stimulated breast cancer cell proliferation
Zhu J, Zhao C, Kharman-biz A, Zhuang T, Jonsson P, Liang N, et al
Oncogene 2014;33(34):4340-51

Estrogen receptor-α in osteocytes is important for trabecular bone formation in male mice
Windahl Sh, Börjesson Ae, Farman Hh, Engdahl C, Movérare-skrtic S, Sjögren K, et al
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2013;110(6):2294-9

Estrogen signalling and the metabolic syndrome: targeting the hepatic estrogen receptor alpha action
Matic M, Bryzgalova G, Gao H, Antonson P, Humire P, Omoto Y, et al
PloS one 2013;8(2):e57458-

Expression of activator protein-1 (AP-1) family members in breast cancer
Kharman-biz A, Gao H, Ghiasvand R, Zhao C, Zendehdel K, Dahlman-wright K
BMC cancer 2013;13():441-

Implications of estrogen receptor alpha and estrogen receptor beta for adipose tissue functions and cardiometabolic complications
Gao H, Dahlman-wright K
Hormone molecular biology and clinical investigation 2013;15(3):81-90

Adipose Tissue MicroRNAs as Regulators of CCL2 Production in Human Obesity
Arner E, Mejhert N, Kulyte A, Balwierz Pj, Pachkov M, Cormont M, et al
DIABETES 2012;61(8):1986-93

Estrogen receptor-α, RBCK1, and protein kinase C β 1 cooperate to regulate estrogen receptor-α gene expression
Gustafsson Sheppard N, Heldring N, Dahlman-wright K
Journal of molecular endocrinology 2012;49(3):277-87

GENE EXPRESSION OF ESTROGEN RECEPTORS IN PBMC FROM PATIENTS WITH PUUMALA VIRUS INFECTION
Brundin P, Zhao Cy, Dahlman-wright K, Ahlm C, Evengard B
SHOCK 2012;37(4):355-9

Global identification of genes regulated by estrogen signaling and demethylation in MCF-7 breast cancer cells
Putnik M, Zhao C, Gustafsson JÅ, Dahlman-wright K
Biochemical and biophysical research communications 2012;426(1):26-32

Interplay between AP-1 and estrogen receptor α in regulating gene expression and proliferation networks in breast cancer cells
Dahlman-wright K, Qiao Y, Jonsson P, Gustafsson JÅ, Williams C, Zhao C
Carcinogenesis 2012;33(9):1684-91

Metabolic diseases and cancer risk
Faulds Mh, Dahlman-wright K
CURRENT OPINION IN ONCOLOGY 2012;24(1):58-61

The diversity of sex steroid action: regulation of metabolism by estrogen signaling
Faulds Mh, Zhao Cy, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2012;212(1):3-12

The Transcription Factor Encyclopedia
Yusuf D, Butland Sl, Swanson Mi, Bolotin E, Ticoll A, Cheung Wa, et al
GENOME BIOLOGY 2012;13(3):R24-

Developmental toxicity of the environmental pollutant 4-nonylphenol in zebrafish
Chandrasekar G, Arner A, Kitambi Ss, Dahlman-wright K, Lendahl Ma
NEUROTOXICOLOGY AND TERATOLOGY 2011;33(6):752-64

Early transcriptional regulation by C-peptide in freshly isolated rat proximal tubular cells
Lindahl E, Nordquist L, Muller P, El Agha E, Friederich M, Dahlman-wright K, et al
DIABETES-METABOLISM RESEARCH AND REVIEWS 2011;27(7):697-704

From DNA binding to metabolic control: integration of -omics data reveals drug targets for prostate cancer
Gao H, Dahlman-wright K
EMBO JOURNAL 2011;30(13):2516-7

Genetic Association and Gene Expression Analysis Identify FGFR1 as a New Susceptibility Gene for Human Obesity
Jiao H, Arner P, Dickson Sl, Vidal H, Mejhert N, Henegar C, et al
JOURNAL OF CLINICAL ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 2011;96(6):E962-6

Genome wide association study identifies KCNMA1 contributing to human obesity
Jiao H, Arner P, Hoffstedt J, Brodin D, Dubern B, Czernichow S, et al
BMC MEDICAL GENOMICS 2011;:51-

Study of Estrogen Receptor-alpha and Receptor-beta Gene Polymorphisms on Alzheimer's Disease
Goumidi L, Dahlman-wright K, Tapia-paez I, Matsson H, Pasquier F, Amouyel P, et al
JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE 2011;26(3):431-9

The gene regulatory networks controlled by estrogens
Gao H, Dahlman-wright K
MOLECULAR AND CELLULAR ENDOCRINOLOGY 2011;334(1-2):83-90

Adipose tissue pathways involved in weight loss of cancer cachexia
Dahlman I, Mejhert N, Linder K, Agustsson T, Mutch Dm, Kulyte A, et al
BRITISH JOURNAL OF CANCER 2010;102(10):1541-8

Estrogen Signaling via Estrogen Receptor beta
Zhao Cy, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja
JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY 2010;285(51):39575-9

Fatty Acids Derived from Royal Jelly Are Modulators of Estrogen Receptor Functions
Moutsatsou P, Papoutsi Z, Kassi E, Heldring N, Zhao Cy, Tsiapara A, et al
PLOS ONE 2010;5(12):e15594-

Gene Expression Profiling and Chromatin Immunoprecipitation Identify DBN1, SETMAR and HIG2 as Direct Targets of SOX11 in Mantle Cell Lymphoma
Wang X, Bjorklund S, Wasik Am, Grandien A, Andersson P, Kimby E, et al
PLOS ONE 2010;5(11):e14085-

Genome-Wide Mapping of Estrogen Receptor-beta-Binding Regions Reveals Extensive Cross-Talk with Transcription Factor Activator Protein-1
Zhao Cy, Gao H, Liu Yw, Papoutsi Z, Jaffrey S, Gustafsson Ja, et al
CANCER RESEARCH 2010;70(12):5174-83

Genomic landscape of positive natural selection in Northern European populations
Lappalainen T, Salmela E, Andersen Pm, Dahlman-wright K, Sistonen P, Savontaus Ml, et al
EUROPEAN JOURNAL OF HUMAN GENETICS 2010;18(4):471-8

Liver X receptor in cholesterol metabolism
Zhao Cy, Dahlman-wright K
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2010;204(3):233-40

Molecular biology and functional genomics of liver X receptors (LXR) in relationship to metabolic diseases
Faulds Mh, Zhao Cy, Dahlman-wright K
CURRENT OPINION IN PHARMACOLOGY 2010;10(6):692-7

Molecular characterization of estrogen receptor signaling in breast cancer cells
Zhao C, Gao H, Gustafsson N, Papoutsi Z, Jaffrey S, Gustafsson Ja, et al
FEBS JOURNAL 2010;:10-10

RBCK1 Drives Breast Cancer Cell Proliferation by Promoting Transcription of Estrogen Receptor alpha and Cyclin B1
Gustafsson N, Zhao Cy, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
CANCER RESEARCH 2010;70(3):1265-74

Binding of estrogen receptor alpha/beta heterodimers to chromatin in MCF-7 cells
Papoutsi Z, Zhao Cy, Putnik M, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2009;43(1-2):65-72

Effects of two common polymorphisms in the 3 ' untranslated regions of estrogen receptor beta on mRNA stability and translatability
Putnik M, Zhao C, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
BMC GENETICS 2009;:55-

Functional and genetic analysis in type 2 diabetes of Liver X receptor alleles - a cohort study
Dahlman I, Nilsson M, Gu Hf, Lecoeur C, Efendic S, Ostenson Cg, et al
BMC MEDICAL GENETICS 2009;:27-

Gene expression in peripheral blood leukocytes in monozygotic twins discordant for chronic fatigue: no evidence of a biomarker
Byrnes A, Jacks A, Dahlman-wright K, Evengard B, Wright Fa, Pedersen Nl, et al
PloS one 2009;4(6):e5805-

Microarray analysis of altered gene expression in ER beta-overexpressing HEK293 cells
Zhao Cy, Putnik M, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
ENDOCRINE 2009;36(2):224-32

Effects of estrogen on gene expression profiles in mouse hypothalamus and white adipose tissue: target genes include glutathione peroxidase 3 and cell death-inducing, DNA fragmentation factor, alpha-subunit-like effector A
Lundholm L, Putnik M, Otsukil M, Andersson S, Ohisson C, Gustafsson Ja, et al
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2008;196(3):547-57

Estrogen receptor alpha gene variants associate with type 2 diabetes and fasting plasma glucose
Dahlman I, Vaxillaire M, Nilsson M, Lecoeur C, Gu Hf, Cavalcanti-proenca C, et al
PHARMACOGENETICS AND GENOMICS 2008;18(11):967-75

Estrogen receptor beta: an overview and update
Zhao C, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja
Nuclear receptor signaling 2008;6():e003-

Genome-Wide Analysis of Single Nucleotide Polymorphisms Uncovers Population Structure in Northern Europe
Salmela E, Lappalainen T, Fransson I, Andersen Pm, Dahlman-wright K, Fiebig A, et al
PLOS ONE 2008;3(10):e3519-

Genome-wide identification of estrogen receptor alpha-binding sites in mouse liver
Gao H, Falt S, Sandelin A, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2008;22(1):10-22

Key lipogenic gene expression can be decreased by estrogen in human adipose tissue
Lundholm L, Zang H, Hirschberg Al, Gustafsson Ja, Arner P, Dahlman-wright K
FERTILITY AND STERILITY 2008;90(1):44-8

Mechanisms of antidiabetogenic and body weight-lowering effects of estrogen in high-fat diet-fed mice
Bryzgalova G, Lundholm L, Portwood N, Gustafsson Ja, Khan A, Efendic S, et al
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2008;295(4):E904-12

The estrogen receptor alpha-selective agonist propyl pyrazole triol improves glucose tolerance in ob/ob mice; potential molecular mechanisms
Lundholm L, Bryzgalova G, Gao H, Portwood N, Falt S, Berndt Kd, et al
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2008;199(2):275-86

The genome landscape of ER alpha- and ER beta-binding DNA regions
Liu Y, Gao H, Marstrand Tt, Strom A, Valen E, Sandelin A, et al
PROCEEDINGS OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE UNITED STATES OF AMERICA 2008;105(7):2604-9

Effects of testosterone and estrogen treatment on lipolysis signaling pathways in subcutaneous adipose tissue of postmenopausal women
Zang H, Ryden M, Wahlen K, Dahlman-wright K, Arner P, Hirschberg Al
FERTILITY AND STERILITY 2007;88(1):100-6

Elk1 and SRF transcription factors convey basal transcription and mediate glucose response via their binding sites in the human LXRB gene promoter
Nilsson M, Dahlman-wright K, Karelmo C, Gustafsson Ja, Steffensen Kr
NUCLEIC ACIDS RESEARCH 2007;35(14):4858-68

Estradiol treatment decreases body weight and improves insulin sensitivity in aged female mice fed on a high fat diet
Bryzgalova G, Lundholm L, Gao H, Khan A, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja, et al
DIABETOLOGIA 2007;:S280-S281

Estrogen receptor beta 2 negatively regulates the transactivation of estrogen receptor alpha in human breast cancer cells
Zhao Cy, Matthews J, Tujague M, Wan J, Strom A, Toresson G, et al
CANCER RESEARCH 2007;67(8):3955-62

Impact of estrogen receptor gene polymorphisms and mRNA levels on obesity and lipolysis - a cohort study
Nilsson M, Dahlman I, Jiao H, Gustafsson Ja, Arner P, Dahlman-wright K
BMC MEDICAL GENETICS 2007;:73-

Oestrogen receptor alpha gene expression levels are reduced in obese compared to normal weight females
Nilsson M, Dahlman I, Ryden M, Nordstrom Ea, Gustafsson Ja, Arner P, et al
INTERNATIONAL JOURNAL OF OBESITY 2007;31(6):900-7

Reduced levels of oestrogen receptor beta mRNA in Swedish patients with chronic fatigue syndrome
Grans H, Nilsson M, Dahlman-wright K, Evengard B
JOURNAL OF CLINICAL PATHOLOGY 2007;60(2):195-8

Estrogen attenuates vascular expression of inflammation associated genes and adhesion of monocytes to endothelial cells
Gao H, Liang M, Bergdahl A, Hamren A, Lindholm Mw, Dahlman-wright K, et al
INFLAMMATION RESEARCH 2006;55(8):349-53

Estrogen improves glucose tolerance and hepatic insulin sensitivity in ob/ob mice
Khan A, Gao H, Bryzgalova G, Hedman E, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K, et al
DIABETOLOGIA 2006;:396-396

Estrogen receptor beta polymorphism is associated with prostate cancer risk
Thellenberg-karlsson C, Lindstrom S, Malmer B, Wiklund F, Augustsson-balter K, Adami Ho, et al
CLINICAL CANCER RESEARCH 2006;12(6):1936-41

Evidence for associations between common polymorphisms of estrogen receptor beta gene with homocysteine and nitric oxide
Reimann M, Vafeiadou K, Hall Wl, Dierkes J, Nilsson M, Dahlman-wright K, et al
CLIMACTERIC 2006;9(3):215-23

Evidence that oestrogen receptor-alpha plays an important role in the regulation of glucose homeostasis in mice: insulin sensitivity in the liver
Bryzgalova G, Gao H, Ahren B, Zierath Jr, Galuska D, Steiler Tl, et al
DIABETOLOGIA 2006;49(3):588-97

Functional characterization of a novel variant of estrogen receptor beta identified in screening of DNA derived from African Americans
Zhao C, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
PHARMACOGENETICS AND GENOMICS 2006;16(5):379-83

Genes associated with telomerase activity levels in esophageal carcinoma cell lines
Bergqvist M, Brattstrom D, Brodin D, Lindkvist A, Dahlman-wright K, Dreilich M, et al
DISEASES OF THE ESOPHAGUS 2006;19(1):20-3

International Union of Pharmacology. LXIV. Estrogen receptors
Dahlman-wright K, Cavailles V, Fuqua Sa, Jordan Vc, Katzenellenbogen Ja, Korach Ks, et al
PHARMACOLOGICAL REVIEWS 2006;58(4):773-81

Liver X receptor gene polymorphisms and adipose tissue expression levels in obesity
Dahlman I, Nilsson M, Jiao H, Hoffstedt J, Lindgren Cm, Humphreys K, et al
PHARMACOGENETICS AND GENOMICS 2006;16(12):881-9

Long-term administration of estradiol decreases expression of hepatic lipogenic genes and improves insulin sensitivity in ob/ob mice: A possible mechanism is through direct regulation of signal transducer and activator of transcription 3
Gao H, Bryzgalova G, Hedman E, Khan A, Efendic S, Gustafsson Ja, et al
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2006;20(6):1287-99

Soy-isoflavone-enriched foods and markers of lipid and glucose metabolism in postmenopausal women: interactions with genotype and equol production
Hall Wl, Vafeiadou K, Hallund J, Bugel S, Reimann M, Koebnick C, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2006;83(3):592-600

Global analysis of uniparental disomy using high density genotyping arrays
Bruce S, Leinonen R, Lindgren Cm, Kivinen K, Dahlman-wright K, Lipsanen-nyman M, et al
JOURNAL OF MEDICAL GENETICS 2005;42(11):847-51

Identification of endogenous glucocorticoid repressed genes differentially regulated by a glucocorticoid receptor mutant able to separate between nuclear factor-kappa B and activator protein-1 repression
Bladh Lg, Liden J, Dahlman-wright K, Reimers M, Nilsson S, Okret S
MOLECULAR PHARMACOLOGY 2005;67(3):815-26

Identification of target genes involved in the antiproliferative effect of glucocorticoids reveals a role for nuclear factor-kappa B repression
Bladh Lg, Liden J, Pazirandeh A, Rafter I, Dahlman-wright K, Nilsson S, et al
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2005;19(3):632-43

Molecular characterization of tumour heterogeneity and malignant mesothelioma cell differentiation by gene profiling
Sun Xj, Wei L, Liden J, Hui G, Dahlman-wright K, Hjerpe A, et al
JOURNAL OF PATHOLOGY 2005;207(1):91-101

Mouse estrogen receptor beta isoforms exhibit differences in ligand selectivity and coactivator recruitment
Zhao Cy, Toresson G, Xu L, Koehler Kf, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
BIOCHEMISTRY 2005;44(22):7936-44

Radiation-induced DNA-damage and gene expression profiles in human lung cancer cells with different radiosensitivity
Hellman B, Brodin D, Andersson M, Dahlman-wright K, Isacsson U, Brattstrom D, et al
EXPERIMENTAL ONCOLOGY 2005;27(2):102-7

Soy-isoflavone-enriched foods and inflammatory biomarkers of cardiovascular disease risk in postmenopausal women: interactions with genotype and equol production
Hall Wl, Vafeiadou K, Hallund J, Bugel S, Koebnick C, Reimann M, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2005;82(6):1260-8

Association of estrogen receptor beta gene polymorphisms with bulimic disease in women
Nilsson M, Naessen S, Dahlman I, Hirschberg Al, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K
MOLECULAR PSYCHIATRY 2004;9(1):28-34

Difference in skeletal muscle function in males vs. females: role of estrogen receptor-beta
Glenmark B, Nilsson M, Gao H, Gustafsson Ja, Dahlman-wright K, Westerblad H
AMERICAN JOURNAL OF PHYSIOLOGY-ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM 2004;287(6):E1125-31

Estrogen increases coagulation factor V mRNA levels via both estrogen receptor-alpha and -beta in murine bone marrow/bone
Moverare S, Skrtic S, Lindberg Mk, Dahlman-wright K, Ohlsson C
EUROPEAN JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2004;151(2):259-63

Estrogen up-regulates hepatic expression of suppressors of cytokine signaling-2 and -3 in vivo and in vitro
Leong Gm, Moverare S, Brce J, Doyle N, Sjogren K, Dahlman-wright K, et al
ENDOCRINOLOGY 2004;145(12):5525-31

Gene expression profiling identifies liver X receptor alpha as an estrogen-regulated gene in mouse adipose tissue
Lundholm L, Moverare S, Steffensen Kr, Nilsson M, Otsuki M, Ohlsson C, et al
JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2004;32(3):879-92

Identification of a functional variant of estrogen receptor beta in an African population
Zhao Cy, Xu L, Otsuki M, Toresson G, Koehler K, Pan-hammarstrom Q, et al
CARCINOGENESIS 2004;25(11):2067-73

Nuclear receptors in disease: the oestrogen receptors
Nilsson M, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja
ESSAYS IN BIOCHEMISTRY: NUCLEAR RECEPTOR SUPERFAMILY 2004;:157-67

Purification of functional full-length liver X receptor beta produced in Escherichia coli
Toresson G, Schuster Gu, Steffensen Kr, Bengtsson M, Ljunggren J, Dahlman-wright K, et al
PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 2004;35(2):190-8

Transgenic mouse models support HCR as an effector gene in the PSORS1 locus
Elomaa O, Majuri I, Suomela S, Asumalahti K, Jiao H, Mirzaei Z, et al
HUMAN MOLECULAR GENETICS 2004;13(15):1551-61

Cardiovascular roles of estrogen receptors: insights gained from knockout models
Otsuki M, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja
Nuclear receptor signaling 2003;1():e003-

Estrogen receptor (ER)-beta reduces ER alpha-regulated gene transcription, supporting a "Ying Yang" relationship between ER alpha and ER beta in mice
Lindberg Mk, Moverare S, Skrtic S, Gao H, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja, et al
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2003;17(2):203-8

Expression of estrogen receptor beta isoforms in normal breast epithelial cells and breast cancer: regulation by methylation
Zhao Cy, Lam Ewf, Sunters A, Enmark E, De Bella Mt, Coombes Rc, et al
ONCOGENE 2003;22(48):7600-6

Gene expression profiling in adipose tissue indicates different transcriptional mechanisms of liver X receptors alpha and beta, respectively
Steffensen Kr, Nilsson M, Schuster Gu, Stulnig Tm, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja
BIOCHEMICAL AND BIOPHYSICAL RESEARCH COMMUNICATIONS 2003;310(2):589-93

Human estrogen receptor beta 548 is not a common variant in three distinct populations
Xu L, Pan-hammarstrom Q, Forsti A, Hemminki K, Hammarstrom L, Labuda D, et al
ENDOCRINOLOGY 2003;144(8):3541-6

Polymorphisms in the estrogen receptor beta gene and risk of breast cancer: no association
Forsti A, Zhao Cy, Israelsson E, Dahlman-wright K, Gustafsson Ja, Hemminki K
BREAST CANCER RESEARCH AND TREATMENT 2003;79(3):409-13

Specific regulation of lipocalin-type prostaglandin D synthase in mouse heart by estrogen receptor beta
Otsuki M, Gao H, Dahlman-wright K, Ohlsson C, Eguchi N, Urade Y, et al
MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 2003;17(9):1844-55

Estrogen receptor-beta reduces estrogen receptor-alpha regulated gene transcription in mice.
Ohlsson C, Lindberg Mk, Moverare S, Skrtic S, Gao H, Dahlman-wright K, et al
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2002;:S217-S217

Estrogen receptor specificity for the effects of estrogen in ovariectomized mice
Lindberg Mk, Weihua Z, Andersson N, Moverare S, Gao H, Vidal O, et al
JOURNAL OF ENDOCRINOLOGY 2002;174(2):167-78

Identification of estrogen-regulated genes of potential importance for the regulation of trabecular BMD.
Moverare S, Lindberg Mk, Eriksson Al, Skrtic S, Gao H, Dahlman-wright K, et al
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2002;:S288-S289

Identification of estrogen-regulated genes of potential importance for the regulation of trabecular bone mineral density
Lindberg Mk, Moverare S, Eriksson Al, Skrtic S, Gao H, Dahlman-wright K, et al
JOURNAL OF BONE AND MINERAL RESEARCH 2002;17(12):2183-95

Novel roles of liver X receptors exposed by gene expression profiling in liver and adipose tissue
Stulnig Tm, Steffensen Kr, Gao H, Reimers M, Dahlman-wright K, Schuster Gu, et al
MOLECULAR PHARMACOLOGY 2002;62(6):1299-305

Solution structure of the DNA binding domain of the human forkhead transcription factor AFX (FOXO4)
Weigelt J, Climent I, Dahlman-wright K, Wikstrom M
BIOCHEMISTRY 2001;40(20):5861-9

Letter to the Editor: H-1, C-13 and N-15 resonance assignments of the DNA binding domain of the human Forkhead transcription factor AFX
Weigelt J, Climent I, Dahlman-wright K, Wikstrom M
JOURNAL OF BIOMOLECULAR NMR 2000;17(2):181-2

Selective activation of the probasin androgen-responsive region by steroid hormones
Kasper S, Rennie Ps, Bruchovsky N, Lin L, Cheng H, Snoek R, et al
JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 1999;22(3):313-25

ZINC IONS ANTAGONIZE THE INHIBITORY EFFECT OF AUROTHIOMALATE ON GLUCOCORTICOID RECEPTOR FUNCTION AT PHYSIOLOGICAL CONCENTRATIONS
Tanaka H, Makino Y, Wright Kd, Gustafsson Ja, Okamoto K, Makino I
MOLECULAR PHARMACOLOGY 1995;48(5):938-45

Visa alla publikationer