This page in English

Karin Modig

Forskarassistent

Organisatorisk tillhörighet

Epidemiologi

Institution

Institutet för miljömedicin (IMM), C6

Besöksadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna
Postadress : Institutet för miljömedicin (IMM), C6, Epidemiologi, Box 210 171 77 Stockholm
Leveransadress : Scheelelaboratoriet, Nobels Väg 13 Solna

Om mig

Jag är epidemiolog och arbetar sedan 2010 vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Jag disputerade hösten 2010 vid institutionen för folkhälsovetenskap. Min forskning handlar om den åldrande befolkningen, hur gamla vi kan bli, om vi även blir friskare och om vilka effekter en åldrande befolkning kan väntas få för samhället i framtiden. Jag är även intresserad av kognitiv epidemiologi och intelligensforskning och särskilt vilka underliggande mekanismer som kopplar kognition till hälsa och även omvänt. Jag har forskat på svenska register i många år och har ett intresse för kvaliteten och validiteten av dessa. Jag är även involverad i forskarskolan SINGS  (The Swedish INterdisciplinary Graduate School in Register-Based Research) som medlem i styrgruppen samt som lärare.

Utbildning

Magister i Nationalekonomi, Stockholms universitet 2002

Medicine Doktor, Karolinska Institutet 2010

Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet 2015

Forskningsbeskrivning

Den åldrande befolkningen - innebär en ökad livslängd sjuka eller friska år till livet?

Min forskning fokuserar på den åldrande befolkningen – vad som driver ökningen i medellivslängd samt vilka konsekvenser som kan förväntas främst för hälso- och sjukvården. Det övergripande syftet handlar om att beskriva hur sjuklighet och dödlighet har utvecklats i relation till varandra och över tid.

Medellivslängden kan följas 250 år tillbaka i Sverige och har under denna period ökat från 40 till 80 år Länge drevs denna utveckling av förbättringar i barnadödlighet. De senaste decennierna har dock utvecklingen primärt drivits av förbättringar i sjuklighet och dödlighet i hög ålder. En konsekvens av detta är en ökad andel gamla i befolkningen. Vår forskning handlar om huruvida den ökande livslängden karakteriseras av friska eller sjuka år. Olika teorier finns kring detta men beroende på hur sjuklighet och hälsa definieras ser resultaten olika ut. Den forskning som bedrivs på äldre är i stor utsträckning baserad på kvalitativa och/eller självrapporterade mått. Vi avser komplettera dessa studier genom att använda objektiva data över hälsoutvecklingen såsom sjukhusinläggningar och dödsorsaker, baserat på hela befolkningen.

Vår forskargrupp är tvärvetenskaplig och består av både demografer, sociologer och epidemiologer samt en statistiker. Genom att anta perspektiv och metoder från olika discipliner på denna komplexa frågeställning tror vi att vår forskning kan bidra med en ökad förståelse av hur det komplexa samspelet mellan sjuklighet, överlevnad och dödlighet och dess påverkan på livslängd hänger samman. I ett vidare perspektiv är denna kunskap viktig för att dels kunna tolka trender i sjuklighet och dödlighet, men också för att skatta framtida sjukdomsbörda och vårdbehov.

Samarbeten

Aging Research Centre
Stockholms Universitet
University of Southern Denmark

Finansiering

FORTE
Svenska Läkarsällskapet

Länkar

Publikationer

Does a hospital admission in old age denote the beginning of life with a compromised health-related quality of life? A longitudinal study of men and women aged 65 years and above participating in the Stockholm Public Health Cohort
Karampampa K, Frumento P, Ahlbom A, Modig K
BMJ open 2016;6(7):e010901-

Four Decades of Educational Inequalities in Hospitalization and Mortality among Older Swedes
Torssander J, Ahlbom A, Modig K
PloS one 2016;11(3):e0152369-

Mental disorder and long-term risk of mortality: 41 years of follow-up of a population sample in Stockholm, Sweden
Lundin A, Modig K, Halldin J, Carlsson Ac, Wändell P, Theobald H
Epidemiology and psychiatric sciences 2016;25(4):384-92

Socioeconomic differences in cancer survival among Swedish children
Mogensen H, Modig K, Tettamanti G, Talbäck M, Feychting M
British journal of cancer 2016;114(1):118-24

Stable or improved health status in the population 65 years and older in Stockholm, Sweden - an 8-year follow-up of self-reported health items
Modig K, Virtanen S, Ahlbom A, Agahi N
Scandinavian journal of public health 2016;44(5):480-9

Declining incidence trends for hip fractures have not been accompanied by improvements in lifetime risk or post-fracture survival--A nationwide study of the Swedish population 60 years and older
Karampampa K, Ahlbom A, Michaëlsson K, Andersson T, Drefahl S, Modig K
Bone 2015;78():55-61

Do postal health surveys capture morbidity and mortality in respondents aged 65 years and older? A register-based validation study
Kelfve S, Lennartsson C, Agahi N, Modig K
Scandinavian journal of public health 2015;43(4):348-55

Low IQ has become less important as a risk factor for early disability pension. A longitudinal population-based study across two decades among Swedish men
Karnehed N, Rasmussen F, Modig K
Journal of epidemiology and community health 2015;69(6):563-7

Does improved survival lead to a more fragile population: time trends in second and third hospital admissions among men and women above the age of 60 in Sweden
Karampampa K, Andersson T, Drefahl S, Ahlbom A, Modig K
PloS one 2014;9(6):e99034-

High IQ in Early Adolescence and Career Success in Adulthood: Findings from a Swedish Longitudinal Study
Bergman Lr, Corovic J, Ferrer-wreder L, Modig K
RESEARCH IN HUMAN DEVELOPMENT 2014;11(3):165-185

Losing ground--Swedish life expectancy in a comparative perspective
Drefahl S, Ahlbom A, Modig K
PloS one 2014;9(2):e88357-

Personality measured as Murray's psychological needs and all-cause mortality: 41 years of follow-up of a population-based sample
Lundin A, Stoetzer U, Modig K, Carlsson Ac, Wandell P, Theobald H
PERSONALITY AND INDIVIDUAL DIFFERENCES 2014;:32-36

Age-specific trends in morbidity, mortality and case-fatality from cardiovascular disease, myocardial infarction and stroke in advanced age: evaluation in the Swedish population
Modig K, Andersson T, Drefahl S, Ahlbom A
PloS one 2013;8(5):e64928-

Limitless longevity: comment on the Contribution of rectangularization to the secular increase of life expectancy
Modig K, Drefahl S, Ahlbom A
International journal of epidemiology 2013;42(3):914-6

Trends in age at first hospital admission in relation to trends in life expectancy in Swedish men and women above the age of 60
Karampampa K, Drefahl S, Andersson T, Ahlbom A, Modig K
BMJ open 2013;3(9):e003447-

Associations between intelligence in adolescence and indicators of health and health behaviors in midlife in a cohort of Swedish women
Modig K, Bergman Lr
INTELLIGENCE 2012;40(2):82-90

The aging population in Sweden: can declining incidence rates in MI, stroke and cancer counterbalance the future demographic challenges?
Modig K, Drefahl S, Andersson T, Ahlbom A
European journal of epidemiology 2012;27(2):139-45

The era of centenarians: mortality of the oldest old in Sweden
Drefahl S, Lundström H, Modig K, Ahlbom A
Journal of internal medicine 2012;272(1):100-2

Genetics of the association between intelligence and nicotine dependence: a study of male Swedish twins
Modig K, Silventoinen K, Tynelius P, Kaprio J, Rasmussen F
ADDICTION 2011;106(5):995-1002

Association between intelligence and type-specific stroke: a population-based cohort study of early fatal and non-fatal stroke in one million Swedish men
Modig Wennerstad K, Silventoinen K, Tynelius P, Bergman L, Rasmussen F
Journal of epidemiology and community health 2010;64(10):908-12

Associations between IQ and cigarette smoking among Swedish male twins
Wennerstad Km, Silventoinen K, Tynelius P, Bergman L, Kaprio J, Rasmussen F
SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 2010;70(4):575-81

IQ in Early Adulthood and Mortality By Middle Age Cohort Study of 1 Million Swedish Men
Batty Gd, Wennerstad Km, Smith Gd, Gunnell D, Deary Ij, Tynelius P, et al
EPIDEMIOLOGY 2009;20(1):100-9

Municipal policies and plans of action aiming to promote physical activity and healthy eating habits among schoolchildren in Stockholm, Sweden: a cross-sectional study
Guldbrandsson K, Wennerstad Km, Rasmussen F
IMPLEMENTATION SCIENCE 2009;:47-

Association between offspring intelligence and parental mortality: a population-based cohort study of one million Swedish men and their parents
Modig-wennerstad K, Silventoinen K, Batty D, Tynelius P, Bergman L, Rasmussen F
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 2008;62(8):722-7

Association between intelligence and coronary heart disease mortality: a population-based cohort study of 682361 Swedish men
Silventoinen K, Modig-wennerstad K, Tynelius P, Rasmussen F
EUROPEAN JOURNAL OF CARDIOVASCULAR PREVENTION & REHABILITATION 2007;14(4):555-60

IQ in early adulthood and later cancer risk: cohort study of one million Swedish men
Batty Gd, Wennerstad Km, Smith Gd, Gunnell D, Deary Ij, Tynelius P, et al
ANNALS OF ONCOLOGY 2007;18(1):21-8

Visa alla publikationer

Karta