This page in English

Karolina Jildenhed

Ekonomihandläggare

Besöksadress : L1:00, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm
Leveransadress : L1:00, Karolinska Univrsitetssjukhuset, Solna 171 76 Stockholm

Om mig

Jag är ekonomihandläggare, institutionens representant för mijö och hållbarhet och ingår i arbetsmiljö- och miljögruppen samt friskvårdsombud vid Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Jag har hand om avtals-, leverantör- och kundreskontran, reseräkningar, utlägg, diarieföring och betalningar. Jag gör även månadsavstämningar och bokslut samt har ekonomiska upföljningar.

Besöksadress: Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, Rolf Luft L1:00