This page in English

Kåre Buhlin

Lektor

Organisatorisk tillhörighet

Avdelning 3

Institution

Institutionen för odontologi (DENTMED), OF

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 8 141 52 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 8, Plan 7 141 52 Huddinge

Om mig

Jag arbetar som övertandläkare och avdelningschef på avdelningen för parodontologi och tandhygienistutbildningen. Avseende min forskning är jag docent i parodontologi sedan 2013. Jag är huvudhandledare för två doktorander och bihandledare för två. Min forskning handlar huvudsak om sambandet mellan parodontit och andra sjukdomar i kroppen, främst hjärtkärlsjukdom och Alzheimers sjukdom, men bedriver också forskning kring munsköljmedels effekter på parodontiet. Jag undervisar studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammen.

Intresse för utbildningsfrågor

Som lärare sedan många år har jag en god möjlighet att kunna påverka de odontologiska utbildningarnas kvalitet, kontinuitet och utveckling samt att på så sätt öka studenternas möjligheter att uppnå sina lärandemål vilket bör prioriteras i framtiden. Jag har undervisat både tandläkare och tandhygienister vilket gör att jag har god insikt, kännedom och förståelse för komplexiteten i både kortare och längre utbildningar - inte minst behovet av samarbete, vilket ofta efterfrågas av avnämarna. I framtiden är det min förhoppning att våra utbildningar vid KI kan utveckla ett större mått av interprofessionellt lärande för att på så sätt kunna öka samarbetet mellan yrkesgrupper i dagens moderna hälso- och sjukvård.

Som lärare, kliniker och forskare vill jag förmedla till studenterna behovet av ett empatiskt förhållningssätt i mötet med patienten. Endast då, när patient och behandlare samarbetar, kan ett riktigt bra behandlingsresultat uppnås.
Som ett pedagogiskt lärandemål tycker jag också att det är viktigt att studenterna anammar ett holistiskt synsätt när det gäller patientarbetet för att uppnå ett vidgat perspektiv på hälsa, tandvård, tandhälsa och dess angränsande sjukdomar. Det innebär att jag också tycker det är viktigt att man även efter examen har ett aktivt kontinuerligt lärande som jag hoppas att jag kan inspirera till som lärare.

 

Dokument

Publikationer

Periodontitis Increases the Risk of a First Myocardial Infarction: A Report From the PAROKRANK Study
Rydén L, Buhlin K, Ekstrand E, De Faire U, Gustafsson A, Holmer J, et al
Circulation 2016;133(6):576-83

Antimicrobial activity of polyhexamethylene guanidine phosphate in comparison to chlorhexidine using the quantitative suspension method
Vitt A, Sofrata A, Slizen V, Sugars Rv, Gustafsson A, Gudkova Ei, et al
Annals of clinical microbiology and antimicrobials 2015;14():36-

Association of periodontitis with persistent, pro-atherogenic antibody responses
Buhlin K, Holmer J, Gustafsson A, Hörkkö S, Pockley Ag, Johansson A, et al
Journal of clinical periodontology 2015;42(11):1006-14

Quantitative PCR analysis of salivary pathogen burden in periodontitis
Salminen A, Kopra Ka, Hyvärinen K, Paju S, Mäntylä P, Buhlin K, et al
Frontiers in cellular and infection microbiology 2015;5():69-

Genetic variation on the BAT1-NFKBIL1-LTA region of major histocompatibility complex class III associates with periodontitis
Kallio Ka, Marchesani M, Vlachopoulou E, Mäntylä P, Paju S, Buhlin K, et al
Infection and immunity 2014;82(5):1939-48

Salivary biomarkers of bacterial burden, inflammatory response, and tissue destruction in periodontitis
Salminen A, Gursoy Uk, Paju S, Hyvarinen K, Mantyla P, Buhlin K, et al
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2014;41(5):442-50

Periodontal and systemic diseases among Swedish dental school patients - a retrospective register study
Marjanovic M, Buhlin K
Oral health & preventive dentistry 2013;11(1):49-55

Subgingival Aggregatibacter actinomycetemcomitans associates with the risk of coronary artery disease
Mantyla P, Buhlin K, Paju S, Persson Gr, Nieminen Ms, Sinisalo J, et al
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2013;40(6):583-90

Subgingival bacterial burden in relation to clinical and radiographic periodontal parameters
Pradhan-palikhe P, Mäntylä P, Paju S, Buhlin K, Persson Gr, Nieminen Ms, et al
Journal of periodontology 2013;84(12):1809-17

The effects of periodontal treatment on pregnancy outcomes
Michalowicz Bs, Gustafsson A, Thumbigere-math V, Buhlin K
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2013;:S195-208

The effects of periodontal treatment on pregnancy outcomes
Michalowicz Bs, Gustafsson A, Thumbigere-math V, Buhlin K
Journal of periodontology 2013;84(4 Suppl):S195-208

A common periodontal pathogen has an adverse association with both acute and stable coronary artery disease
Hyvarinen K, Mantyla P, Buhlin K, Paju S, Nieminen Ms, Sinisalo J, et al
ATHEROSCLEROSIS 2012;223(2):478-84

Periodontitis is associated with angiographically verified coronary artery disease
Buhlin K, Mantyla P, Paju S, Peltola Js, Nieminen Ms, Sinisalo J, et al
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2011;38(11):1007-14

Periodontal treatment influences risk markers for atherosclerosis in patients with severe periodontitis
Buhlin K, Hultin M, Norderyd O, Persson L, Pockley Ag, Pussinen Pj, et al
ATHEROSCLEROSIS 2009;206(2):518-22

Risk factors for atherosclerosis in cases with severe periodontitis
Buhlin K, Hultin M, Norderyd O, Persson L, Pockley Ag, Rabe P, et al
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2009;36(7):541-9

Tracking of plasma antibodies against Aggregatibacter actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis during 15 years
Lakio L, Antinheimo J, Paju S, Buhlin K, Pussinen Pj, Alfthan G
Journal of oral microbiology 2009;1():-

Lipopolysaccharide associates with pro-atherogenic lipoproteins in periodontitis patients
Kallio Kae, Buhlin K, Jauhiainen M, Keva R, Tuomainen Am, Klinge B, et al
INNATE IMMUNITY 2008;14(4):247-53

PLASMA LIPOPOLYSACCHARIDE ASSOCIATES WITH PROATHEROGENIC LIPOPROTEINS IN PERIODONTITIS PATIENTS
Kallio Ek, Buhlin K, Gustafsson A, Tuomainen Am, Jauhiainen M, Klinge B, et al
ATHEROSCLEROSIS SUPPLEMENTS 2008;9(1):165-165

Oral health and pro-inflammatory status in end-stage renal disease patients
Buhlin K, Bárány P, Heimbürger O, Stenvinkel P, Gustafsson A
Oral health & preventive dentistry 2007;5(3):235-44

Oral health of monozygotic twins with and without coronary heart disease: a pilot study
Tabrizi F, Buhlin K, Gustafsson A, Klinge B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2007;34(3):220-5

Oral health in women with coronary heart disease
Buhlin K, Gustafsson A, Ahnve S, Janszky I, Tabrizi F, Klinge B
JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 2005;76(4):544-50

The immunoreactivity of systemic antibodies to Actinobacillus actinomycetemcomitans and Porphyromonas gingivalis in adult periodontitis
Johansson A, Buhlin K, Koski R, Gustafsson A
EUROPEAN JOURNAL OF ORAL SCIENCES 2005;113(3):197-202

Cardiovascular disease, periodontitis and the monocyte relationship: Reply
Buhlin K, Gustafsson A, Frostegard J, Klinge B, Pockley Ag
EUROPEAN HEART JOURNAL 2004;25(15):1366-1366

Inflammatory markers and heart rate variability in women with coronary heart disease
Janszky I, Ericson M, Lekander M, Blom M, Buhlin K, Georgiades A, et al
JOURNAL OF INTERNAL MEDICINE 2004;256(5):421-8

Self-perceived oral function in elderly residents in a suburban area of Stockholm, Sweden
Andersson K, Gustafsson A, Buhlin K
Oral health & preventive dentistry 2004;2(3):195-201

Oral health in women with diagnosed coronary heart disease.
Buhlin K, Gustafsson A, Ahnve S, Klinge B
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2003;:B247-B247

Risk factors for cardiovascular disease in patients with periodontitis
Buhlin K, Gustafsson A, Pockley Ag, Frostegard J, Klinge B
EUROPEAN HEART JOURNAL 2003;24(23):2099-107

Self-reported oral health, dental care habits and cardiovascular disease in an adult Swedish population
Buhlin K, Gustafsson A, Håkansson J, Klinge B
Oral health & preventive dentistry 2003;1(4):291-9

Oral health and cardiovascular disease in Sweden - Results of a national questionnaire survey
Buhlin K, Gustafsson A, Hakansson J, Klinge B
JOURNAL OF CLINICAL PERIODONTOLOGY 2002;29(3):254-9

Questionnaires as a tool to assess dental health.
Buhlin K, Gustafsson A, Andersson K, Hakansson J, Kling B
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2002;:A204-A204

Risk markers of atherosclerosis in plasma from patients with periodontitis.
Gustafsson A, Buhlin K, Johansson A, Klinge B
JOURNAL OF DENTAL RESEARCH 2002;:A125-A125

Validity and limitations of self-reported periodontal health
Buhlin K, Gustafsson A, Andersson K, Hakansson J, Klinge B
COMMUNITY DENTISTRY AND ORAL EPIDEMIOLOGY 2002;30(6):431-7

Visa alla publikationer