This page in English
Laddar profil information

Om mig

Fil.kand i matematik och fysik 1975 vid Stockholms universitet. Gymnasielärarutbildning vid Uppsala universitet 1980. Magisterutbildning i biofysik vid Stockholms universitet 1997.

Anställning som tekniker/ingenjör på geofysiska byrån på Sveriges Geologiska Undersökningar (SGU) 1976 1980 och som lärare i Sigtuna kommun 1981 1988. Från 1988 anställd som univ. adj. på Hälsohögskolan/Karolinska Institutet. Ordförande i biomedicinska analytikerprogrammets internationella kommitté.

Utbildning

Undervisningsområde
Mina undervisningsområden är medicinsk teknik och statistik. Jag är kursansvarig för Vetenskaplig metodik inklusive arbetsledning 7,5 hp på Biomedicinska analytikerprogrammet, Biovetenskaplig grundkurs 7,5 hp, Sensorer och mätsytem 7,5 hp på Medicinteknisk ekonom programmet på Södertörns Högskola (SH) samt Medicinsk teknik i intensivvård och kirurgi, Kungliga tekniska högskolan (KTH) och SH.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde
Från 1997 har jag varit knuten till institutionen i biofysik och biokemi vid Stockholms universitet som forskarstuderande, där jag med hjälp av bl.a. spektroskopiska metoder som NMR, CD, IR, UV/VIS studerat frågeställningar kring Abeta-petidens roll i Alzheimers sjukdom.

Laddar publikationer