This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag verkar som lärare vid Institutionen KI SÖS´ specialistutbildning för ambulanssjuksköterskor och har under tre år drivit en vidareutbildning om 7,5 högskolepoäng för sjuksköterskor som arbetar inom SOS Alarm med fokus på samtalet, kommunikation och samverkan. Jag uppskattar mycket den roll jag har som handledare för studenter på avancerad- till doktorandnivå. Vidare är olika internationella samarbeten jag deltar i väldigt stimulerande. Jag är även biträdande prefekt vid institutionen.

Forskningsbeskrivning

Larmcentralen är en samhällsskyddande funktion som vi tar för givet ska fungera. Livsavgörande beslut fattas på underlag av den information som inringaren ger och på kort tid. SOS Alarm, som idag tar emot 112-samtal samt utför prioritering av ärendets allvarlighetsgrad och dirigering av ambulanser i hela Sverige, tar dagligen emot 10 000 samtal (3.5 miljoner/år). Under år 2013 genomförde ambulanserna i Stockholm 187 000 uppdrag.  När inte en ambulans skickas ut får inringaren råd om hur hen ska göra, om jourläkarbil ska skickas, eller om samtalet ska vidarekopplas till sjukvårdsrådgivningen (1177). Larmoperatören kan även ge instruktioner till inringaren i väntan på ambulansen, tex vid hjärtstopp. Prio-1-uppdragen (högsta prioritet med blåljus och siren) har ökat påtagligt, under de två senaste åren med 24 procent/år (befolkningsökning knappt 2 procent/år). Redan under samtalet till larmcentralen kan en snabb och säker identifiering av medicinska behov vara avgörande för patienten och hur den fortsatta akutvårdskedjan kommer att fungera ända in på sjukhuset.

Den forskning jag driver eller deltar i handlar på olika sätt om detta första segment i hälso- och sjukvårdskedjan. Aktuella projekt studerar identifiering av olika tillstånd under larmsamtalet såsom stroke, sepsis (blodförgiftning) och hjärtstopp. Larmoperatörens attityd till att starta HLR-instruktion undersöks liksom utveckling av det återkopplingssystem mellan ambulans och larmcentral som ursprungligen testades i Veronika Lindströms avhandling. Detta ger möjlighet att undersöka larmcentralens träffsäkerhet i sina bedömningar samt exempelvis vilken kompetens som gör säkraste bedömningarna. Kommande studier kommer bla handla om den relativt stora grupp som är svår att bedöma (”osäkra uppgifter”) både under larmsamtalet men även i ambulansen.

Laddar publikationer

Karta