This page in English
Laddar profil information

Om mig

Leg. sjukgymnast och doktorand vid institutionen för kvinnors och barns hälsa med doktorandprojektet Funktionell utvärdering vid höft- och knäledsartros. Betydelse för patient och samhälle?

Forskningsbeskrivning

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla ett testbatteri för att objektivt utvärdera funktion inklusive gång hos personer med höft- och knäledsartros. Idag används i huvudsak subjektiva frågeformulär vid utvärdering av funktion. En person med låga krav på funktion kan komma att skatta sig högt på frågeformulär och vice versa. Därför finns ett behov av att utveckla nya metoder för att mäta och utvärdera funktion på ett objektivt sätt. En kombination av objektiva och subjektiva mätmetoder ger en tydligare bild av individens tillstånd. Utveckling av ett funktionellt index ger möjlighet för kliniker att använda data från tre-dimensionell rörelseanalys på ett lätthanterligt och tydligt sätt.
        Mått på övergripande gångförmåga och funktion är till hjälp för att besluta om behandlingsåtgärder, klassificera patienter i kliniskt intressanta grupper, för att följa förändringar i funktion över tid eller utvärdera intervention så som fysisk aktivitet och höft- eller knäprotesoperation. För närvarande finns det inget funktionellt index för personer med problem i rörelseapparaten som kvantifierar data från tre-dimensionell rörelseanalys.

Laddar publikationer