This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i viral immunologi vid institutionen för medicin, Huddinge.

Johan Sandberg är född 1970 i Linköping. Han fick sin grundutbildning i molekylär biologi vid Uppsala universitet och doktorerade i immunologi vid Karolinska Institutet 1999. 1998 var han visiting research fellow vid Harvard Medical School. 1999-2002 gjorde han post doc-vistelser vid Aaron Diamond AIDS Research Center, Rockefeller University samt Gladstone Institute of Virology and Immunology, University of California.

Johan Sandberg återvände 2003 till KI, inledningsvis som forskarassistent med stöd från Vetenskapsrådet, VR. 2007 blev han senior forskare och 2010 rådsforskare med stöd från VR. Idag leder han en forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin, där han också är ställföreträdande enhetschef.

Johan Sandberg är ledamot i docenturnämnden vid KI sedan 2009 och ledamot i VR:s bedömningspanel för internationella postdokvistelser sedan 2012. Han sitter också i styrgruppen för KI:s centrum för HIV forskning sedan starten 2012 och var medarrangör till den internationella forskarkonferensen Towards a Cure for HIV som hölls i Stockholm i september 2013.

Forskningsbeskrivning

MAIT-celler och NKT-celler är två av flera sorters T-celler eller T-lymfocyter. Dessa är en del av det adaptiva immunsystemet, alltså den del av immunsystemet som anpassar sig och lär sig att känna igen nya sjukdomsalstrare. Just NKT-celler, natural killer T-celler, och MAIT-celler, mukosa-associerade invarianta T-celler, har dock även egenskaper som annars förknippas med det ospecifika, medfödda immunsystemet. De har förmågan att reagera och gå till angrepp omedelbart, medan det typiska för det adaptiva systemet annars är att det når full kraft först cirka en vecka efter infektionens början.

Akademiska priser och utmärkelser

Johan Sandberg utnämndes den 1 juni 2013 till professor i viral immunologi vid Karolinska Institutet.

Laddar publikationer