This page in English

Johnny Steuer

Anknuten

Om mig

Min kliniska och vetenskapliga bana inleddes inom thoraxkirurgi vid Akademiska sjukhuset och Uppsala universitet. Jag disputerade 2004 inom ämnet kirurgi, ssk thoraxkirurgi. Temat för avhandlingen var hjärtmuskelskada i samband med hjärtkirurgi. Sedan 2005 har jag som kirurg och forskare i huvudsak varit verksam inom kärlkirurgi. Då thorax- och kärlkirurgi är två närbesläktade specialiteter och forskningsfält har jag i min nuvarande forskning ett bibehållet intresse av att analysera effekter på hjärtat av kärlkirurgi, samt har som huvudintresse att med olika metoder studera sjukdomar i thorakalaorta. Jag är sedan 2012 överläkare vid Kirurgiska kliniken, Södersjukhuset. Under 2014 arbetade jag i sex månader halvtid som överläkare vid Kliniken för hjärt- och kärlkirurgi, Universitetssjukhuset i Zürich, Schweiz. 

Forskningsbeskrivning

Min forskning inom thorakalaortas sjukdomar har bedrivits vid Uppsala universitet (Professor Martin Björck, Professor Anders Wanhainen) och Universitetssjukhuset i Zürich (Professor Mario Lachat). Dessa samarbeten fortgår. Min huvudsakliga aktuella forskning bedrivs numera inom STAR-nätverket (Docent Rebecka Hultgren) med tonvikt på två doktorandprojekt, där jag är huvudhandledare för en doktorand (Christian Smedberg), vars projekt handlar om aortadissektion och bihandledare inom ett projekt om rupturerat bukaortaaneurysm (Sayid Zommorodi).

Utvalda publikationer

Lachat M, Steuer J. Outcome of ruptured abdominal aortic aneurysm repair: impact of aortic morphology. Eur Heart J 2015 Jun 1;36(21):1288-9.

Steuer J, Björck M, Mayer D, Wanhainen A, Pfammatter T, Lachat M. Distinction between acute and chronic type B aortic dissection: is there a sub-acute phase? Eur J Vasc Endovasc Surg 2013 Jun;45(6):627-31.

Steuer J, Wanhainen A, Björck M. Are stent-grafts for acute type B dissection durable? Book chapter. Controversies and updates in vascular surgery 2013, Edited by Jean-Pierre Becquemin, 01/2013: chapter 11: pages 54-60; divine[id].

Steuer J, Wanhainen A, Thelin S, Nyman R, Eriksson MO, Björck M. Outcome of endovascular treatment of traumatic aortic transection. J Vasc Surg 2012 Oct;56(4):973-8.

Steuer J, Eriksson MO, Nyman R, Björck M, Wanhainen A. Early and long-term outcome after thoracic endovascular aortic repair (TEVAR) for acute complicated type B aortic dissection. Eur J Vasc Endovasc Surg 2011 Mar;41(3):318-23.

Steuer J, Bjerner T, Duvernoy O, Jidéus L, Johansson L, Ahlström H, Ståhle E, Lindahl B. Visualisation and quantification of peri-operative myocardial infarction after coronary artery bypass surgery with contrast-enhanced magnetic resonance imaging. Eur Heart J 2004 Aug;25(15):1293-9.

Akademiska priser och utmärkelser

Top 20 Reviewer for the European Journal of Vascular & Endovascular Surgery 2014 & 2015

Publikationer

Cardiopulse piece 'Developments in the treatment of aortic aneurysms in 2014' (vol 36, pg 585, 2015)
Lachat M, Pecoraro F, Steuer J
EUROPEAN HEART JOURNAL 2015;36(22):1356-1356

Editor's Choice – Durability of Endovascular Repair in Blunt Traumatic Thoracic Aortic Injury: Long-Term Outcome from Four Tertiary Referral Centers
Steuer J, Björck M, Sonesson B, Resch T, Dias N, Hultgren R, et al
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2015;50(4):460-5

Outcome of ruptured abdominal aortic aneurysm repair: impact of aortic morphology
Lachat M, Steuer J
EUROPEAN HEART JOURNAL 2015;36(21):1288-9

Distinction between Acute and Chronic Type B Aortic Dissection: Is there a Sub-acute Phase?
Steuer J, Bjorck M, Mayer D, Wanhainen A, Pfammatter T, Lachat M
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2013;45(6):627-31

Morphologic Outcome after Endovascular Treatment of Complicated Type B Aortic Dissection
Eriksson Mo, Steuer J, Wanhainen A, Thelin S, Eriksson Lg, Nyman R
JOURNAL OF VASCULAR AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY 2013;24(12):1826-33

Percutaneous Closure of Large Femoral Artery Access with Prostar XL in Thoracic Endovascular Aortic Repair
Skagius E, Bosnjak M, Bjorck M, Steuer J, Nyman R, Wanhainen A
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2013;46(5):558-63

Plasminogen Activator Inhibitor-1 Levels and Activity Decrease After Intervention in Patients with Critical Limb Ischaemia
Bjorck M, Eriksson Ml, Bylock A, Steuer J, Wanhainen A, Carlsson Bcl, et al
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2013;46(2):214-22

Outcome of endovascular treatment of traumatic aortic transection
Steuer J, Wanhainen A, Thelin S, Nyman R, Eriksson Mo, Bjorck M
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 2012;56(4):973-8

Early and Long-term Outcome after Thoracic Endovascular Aortic Repair (TEVAR) for Acute Complicated Type B Aortic Dissection
Steuer J, Eriksson Mo, Nyman R, Bjorck M, Wanhainen A
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2011;41(3):318-23

Delayed abdominal closure for ruptured abdominal aortic aneurysm repair
Bjorck M, Steuer J, Wanhainen A
ITALIAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2010;17(2):107-115

Increased risk of heart failure as a consequence of perioperative myocardial injury after coronary artery bypass grafting
Steuer J, Granath F, De Faire U, Ekbom A, Ståhle E
Heart (British Cardiac Society) 2005;91(6):754-8

Myocardial infarction after coronary revascularization: role of cardiovascular magnetic resonance oedema imaging - Reply
Steuer J, Bjerner T
EUROPEAN HEART JOURNAL 2004;25(23):2173-2173

[Surgery in acute pulmonary embolism can be a life-saving therapeutic alternative. A follow up of surgically treated patients]
Steuer J, Ivert T, Johnsson H
Lakartidningen 2004;101(44):3422-4

Visualisation and quantification of peri-operative myocardial infarction after coronary artery bypass surgery with contrast-enhanced magnetic resonance imaging
Steuer J, Bjerner T, Duvernoy O, Jideus L, Johansson L, Ahlstrom H, et al
EUROPEAN HEART JOURNAL 2004;25(15):1293-9

Hospital readmission after coronary artery bypass grafting: are women doing worse?
Steuer J, Blomqvist P, Granath F, Rydh B, Ekbom A, De Faire U, et al
The Annals of thoracic surgery 2002;73(5):1380-6

Impact of perioperative myocardial injury on early and long-term outcome after coronary artery bypass grafting
Steuer J, Hörte Lg, Lindahl B, Ståhle E
European heart journal 2002;23(15):1219-27

[Neurological complications after open heart surgery. Risk factors identified in a retrospective study]
Steuer J, Ivert T
Lakartidningen 1998;95(40):4348-53

Visa alla publikationer