This page in English

Johan Creutzfeldt

Universitetsadjunkt

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för anestesi, Karolinska Universitetssjukhuset, K 32 141 86 Stockholm

Om mig

Leg läkare, med.dr.

Forskningsbeskrivning

Träning med medicinska fullskale simulatorer och virtuella världar.

Träning med hjälp av simulatorer har inom medicinen blivit en vedertagen väg för att nå effektivare och säkrare sjukvård. Särskilt när det gäller träning av tekniska och icke-tekniska färdigheter samt teamarbete har simulatorträning visat goda resultat. Ett viktigt moment under sådan träning är återkopplingen under och efter träningen och den aktiva reflektion som då äger rum. Fortfarande saknas mycket kunskap kring hur simulatorbaserad träning används optimalt. Då träning med fullskalesimulatorer dessutom är en kostsam och begränsad resurs kan andra träningsmetoder behöva erbjudas. En sådan metod är datorbaserad träning i virtuella världar. Genom att dra nytta av yngre generationers kunskaper och färdigheter inom dator- och dataspelsanvändande är tanken att inlärning med större frihet och till lägre kostnad kan äga rum inom olika medicinska områden. Idag inom medicinen är dock kunskapsläget avseende sådan träning mycket begränsad.

Med hjälp av kvantitativa, psykometriska, och kvalitativa metoder studeras träningens effekter hos deltagare och i grupper. Motivation, olika koncentrations- och uppmärksamhetsmått och mental belastning kombineras med studier av egenupplevd förmåga (självtillit), och effekter avseende icke-tekniska färdigheter och medicinska utfallsmått. Forskningsgruppen är multidisciplinär och studierna sker inom ramen för Centrum för Avancerad Medicinsk Simulering och Träning (CAMST) vid Karolinska Universitetsjukhuset / Karolinska Institet.

Publikationer

Medical students' situational motivation to participate in simulation based team training is predicted by attitudes to patient safety
Escher C, Creutzfeldt J, Meurling L, Hedman L, Kjellin A, Felländer-tsai L
BMC medical education 2017;17(1):37-

Cardiopulmonary Resuscitation Training by Avatars: A Qualitative Study of Medical Students' Experiences Using a Multiplayer Virtual World
Creutzfeldt J, Hedman L, Felländer-tsai L
JMIR serious games 2016;4(2):e22-

Using Virtual World Training to Increase Situation Awareness during Cardiopulmonary Resuscitation
Creutzfeldt J, Hedman L, Felländer-tsai L
Studies in health technology and informatics 2014;196():83-5

Cardiopulmonary resuscitation training in high school using avatars in virtual worlds: an international feasibility study
Creutzfeldt J, Hedman L, Heinrichs L, Youngblood P, Felländer-tsai L
Journal of medical Internet research 2013;15(1):e9-

Effects of pre-training using serious game technology on CPR performance--an exploratory quasi-experimental transfer study
Creutzfeldt J, Hedman L, Felländer-tsai L
Scandinavian journal of trauma, resuscitation and emergency medicine 2012;20():79-

Exploring Virtual Worlds for Scenario-Based Repeated Team Training of Cardiopulmonary Resuscitation in Medical Students
Creutzfeldt J, Hedman L, Medin C, Heinrichs Wl, Fellander-tsai L
JOURNAL OF MEDICAL INTERNET RESEARCH 2010;12(3):e38-

Retention of knowledge after repeated virtual world CPR training in high school students
Creutzfeldt J, Hedman L, Medin C, Stengård K, Felländer-tsai L
Studies in health technology and informatics 2009;142():59-61

Effects of repeated CPR training in virtual worlds on medical students' performance
Creutzfeldt J, Hedman L, Medin C, Wallin Cj, Felländer-tsai L
Studies in health technology and informatics 2008;132():89-94

Implementing virtual worlds for systematic training of prehospital CPR in medical school
Creutzfeldt J, Hedman L, Medin C, Wallin Cj, Hendrick A, Youngblood P, et al
Studies in health technology and informatics 2007;125():82-4

Training the CPR team using the virtual world
Creutzfeldt J, Hedman L, Youngblood P, Heinrichs L, Medin C, Wallin C, et al
ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA 2007;:46-46