This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag arbetar som samordnare vid ARC, sedan augusti 2013. Mina ansvarsområden innefattar uppdatering av ARC:s hemsida, nyheter, artiklar, trycksaksproduktion, informationshantering, eventplanering (till exempel ARC day) samt förberedelser för styrelse- och styrgruppsmöten.

Jag har en bakgrund inom Congrex, professionel kongressorganisatör, där jag arbetade i sex år. På Congrex koordinerade jag vetenskapliga program för medicinska kongresser. Det inkluderade allt ifrån att bjuda in talare, uppföljning, korrekturläsning av abstracts, och uppdateringar av programmet på kongressens hemsida till att påminna kommittén om kommande uppgifter.

 

 

Utbildning

2005 Filosofie kandidatexamen inom media- och kommunikationsvetenskap från Information- och PR programmet vid Mittuniversitetet, Sundsvall.

Övrig utbildning innefattar högskoleexamen i Statsvetenskap, Psykologi A, Socialpsykologi, Organisation och kommunikation och Juridisk översiktskurs.

 

 

Laddar publikationer

Karta