This page in English

Johanna Wangmar

Doktorand

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 141 52 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för omvårdnad- Omvårdnad 2, 23300 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23 B 141 52 Huddinge

Om mig

Jag är legitimerad sjuksköterska sedan januari 2011 och har sedan dess huvudsakligen arbetat kliniskt inom kirurgisk vård och omvårdnad med särskilt fokus på patienter med kärlsjukdom. I november 2015 tog jag min magisterexamen i klinisk medicinsk vetenskap och i september 2016 påbörjade jag min forskarutbildning här på Karolinska Institutet - det sistnämnda som en del i Forskarskolan i vårdvetenskap. 

Som doktorand har jag min tillhörighet i forskargruppen Improving Health Experiences - Hexi, där jag vidare ingår i forskningsprojektet SCREESCO (Screening of Swedish Colons). I mitt doktorandprojekt ligger fokus på att studera deltagarupplevelser i relation till kolorektalcancerscreening. Min huvudhandledare är professor Yvonne Wengström och bihandledare är dr Anna Jervaeus, dr Kaisa Fritzell och professor Rolf Hultcrantz.

 

Utbildning

Forskarutbildning, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
 och samhälle, Sektionen för omvårdnad, Karolinska Institutet, sep 2016 - pågående

Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, 60 hp
Karolinska Institutet, aug 2013 – nov 2015

Omvårdnad vid kärlsjukdomar och kärlkirurgisk/ endovaskulär behandling, 8 hp
Malmö Högskola, jan 2013 – juni 2013

Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp
Karolinska Institutet, jan 3008 – jan 2011

Pedagogiska meriter

Adjungerad klinisk adjunkt,
Röda Korsets Högskola/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014-maj 2015

Teamledare i studentsalsprojekt,
Centrum för klinisk utbildning (CKU)/Karolinska Universitetssjukhuset, aug 2014-maj 2015

 

 

Karta