This page in English

Johanna Granhagen Jungner

Forskarstuderande

Om mig

Jag heter Johanna Granhagen Jungner och är leg sjuksköterska med magisterexamen inom smärta och smärtbehandling med inriktning mot barn. Jag har sedan 1998 arbetat som sjuksköterska inom den neuropediatriska verksamheten på Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt inom långtidsintensivvård (LIVA) för barn. Jag har även arbetat inom smärtenheten på Spinalis (rehabklinik för ryggmärgsskadade) där fokus låg på komplementära smärtbehandlingsmetoder.

2007 började jag arbeta som universitetsadjunkt på Institutionen för kvinnors och barns hälsa, KI.

Från 2014 är jag doktorand på barncancerforskningsenheten, Inst KBH.

Utbildning

2014 - pågående Doktorandutbildning, KI

2009 PULD – Pedagogik för universitetslärare, 5 hp, Karolinska Institutet, Stockholm.

2005 Magisterexamen i Smärta – Omvårdnad – Behandling, Luleå Tekniska Universitet, Luleå.

1998 Kandidatexamen i omvårdnad, 120 p, Karolinska Institutet, Stockholm.

1998 Legitimerad Sjuksköterska, SLL, Stockholm.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningområde är interkulturell barncancervård. Det övergripande syftet med forskningsprojektet är att erhålla djupare förståelse gällande tolkanvändning samt erhålla kunskap om hinder och det som främjar implementering av evidensbaserade riktlinjer inom barncancervården i Sverige.