This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är doktorand på Institutet för miljömedicin, enheten för miljömedicinsk epidemiologi. Mitt doktorandprojekt har titeln "kostfaktorer i relation till allergisk sjukdom i barndomen". jag är speciellt intresserad av barns övervikt och kost.

Utbildning

Magister i näringslära från Stockholms universitet.

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar om allergisk sjukdom i barndomen och alla mina projekt är baserade på den prospektiva födelsekohorten Bamse (barn, allergi, miljö, Stockholm, epidemiologisk studie). Bamse startades 1994 och 4089 nyfödda rekryterades fram till 1996, dessa har sedan följts med hjälp av frågeformulär och kliniska undersökningar. Den senaste uppföljningen genomfördes när deltagarna var 16 år gamla.

I min första studie undersökte jag förändringar i överviktsstatus under barndomen i relation till astma vid 8 års ålder. Vi observerade att tidig övervikt inte verkade öka risken för astma vid 8 år om vikten hade normaliserats. Det såg däremot ut att finnas ett samband mellan övervikt i skolåldern och astma vid 8 år.

Efter min första studie har jag fokuserat på intag av fisk och fleromättade fettsyror. Vi har sett att fiskintag vid 1 års ålder verkar minska risken för prevalent och incident allergisk sjukdom upp till 12 års ålder, med ett särskilt starkt samband för rinit. Nu studerar jag intag av fisk och fleromättade fettsyror i barndomen i relation till rinit upp till 16 års ålder.

Utöver studierna i min doktorandplan är jag involverad i ytterligare några forskningsprojekt inom Bamse, till exempel mammas övervikt före graviditet och barnens övervikt i relation till allergisk sjukdom upp till 16 år, och mammas migrationsstatus i relation till barnets BMI-utveckling.

Länkar

Laddar publikationer

Karta