This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är folkhälsovetare och började som forskningsassistent vid IMM i november 2014. Jag ansvarar för datainsamlingen i diabetesstudien Estrid, där huvuduppgifterna är enkätutskick, hantera databasen, svara på frågor från deltagare samt att hålla kontakt med ANDiS- och ANDiU-registren.

Utbildning

Fil.kand.: Folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, Sundsvall, 2014

Länkar

Laddar publikationer