This page in English

Jeanna Joneberg

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för kirurgi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge K53, 141 86 Stockholm