This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är förvaltare av vår externa webbplats ki.se. Detta innebär bland annat att jag samlar in, bereder, kravställer och prioriterar nya funktioner för utveckling av webbplatsen.

Arbetsuppgifter

  • Planerar, budgeterar och leder förvaltning och utveckling av externa webbplatsen ki.se.
  • Arbetar med det övergripande innehållet och strukturen på de centrala webbplatserna Om KI, Forskning och Utbildning i samråd med redaktörer inom dessa områden.
  • Följer upp och analyserar statistik och andra mätningar i syfte att utveckla webbplatsen.

Jag ger också stöd och rådgivning till huvudredaktörer på institutionerna. Du som jobbar på en institution kan fråga huvudredaktören om råd och stöd. Känner du dig osäker på vem du ska fråga, hör av dig till mig så slussar jag vidare.

Som ett sidoprojekt är jag också redaktör för skriften "Från Cell till Samhälle", en presentation av KI:s professorer som ges ut i samband med den årliga professorsinstallationen.

Du kan alltid skicka alla typer av frågor om webb till webbteamet@ki.se.

Fråga mig gärna om:

  • Hur skriver man för webben? Vilka bilder kan och får  jag använda? Leta gärna efter bilder i KI:s Mediabank.
  • Hur ska jag strukturera mitt innehåll på bästa sätt?
  • Jag vill skapa en ny webbplats för min forskargrupp/centrumbildning/enhet - hur gör jag?
  • Vem kan jag vända mig till vid min institution?

Utbildning

  • Fil mag i arkeologi (huvudämne), kulturgeografi, arkivvetenskap, Stockholms universitet 1998
  • Poppius journalistutbildning
  • Berghs School of Communication

Länkar

Laddar publikationer

Karta