This page in English

Ingela Nilsson Remahl

Anknuten

Organisatorisk tillhörighet

Neuro

Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8

Postadress : Institutionen för klinisk neurovetenskap (CNS), K8, Neuro, Cmm, L8, Karolinska Universitetssjukhuset 171 76 Stockholm