This page in English

Inger Kull

Universitetslektor/sjuksköterska

Besöksadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Postadress : Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset (KI SÖS), S1, Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm
Leveransadress : Sjukhusbacken 10, 118 83 Stockholm

Om mig

Inger Kull är leg sjuksköterska med specialistutbildning till barnsjuksköterska och till distriktsköterska. Disputerade 2005 på en avhandling med titeln ”Infant feeding and allergy in children”. Blev 2013 antagen som docent inom epidemiologi vid Karolinska Institutet. Hon är handledare till ett flertal doktorander, inom ämnesområdet vårdvetenskap med inriktning på allergisjukdomar.

Inger innehar sedan 2010 en tjänst som Universitetslektor vid Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset. Till tjänsten ingår en 30% anställning vid Sachska Barn och ungdomssjukhuset. I den rollen är hon bland annat klinikforskningsledare samt ansvarig för Vård och omvårdnadsrådet på kliniken.

Inger har varit ordförande i Astma, allergi och KOL sjuksköterskornas (ASTA) förening under åren 2005-2014. Har idag internationella uppdrag inom bland annat EAACI och ERNA (European, Respiratory, Nursing association).

Utbildning

Inger Kull är sedan flera år kursansvarig för olika kurser inom omvårdnad vid astma och allergi för sjuksköterskor, 15 hp. Kurserna ges som friståendekursen på avancerad nivå på Karolinska Institutet. Hon är också kursansvarig för valbar kurs på T5 sjuksköterskeprogrammet inom omvårdnad med fokus på allmän pediatrik och familjebaserad omvårdad.

Forskningsbeskrivning

Inger Kull bedriver främst forskning inom astma och allergiområdet. Forskningen kan delas in i två delar, en epidemiologisk och en patientnära. I den epidemiologiska profilen så har hon byggt vidare på forskningen från avhandlingsarbetet rörande risk och friskfaktorer för allergiutveckling under barndomen. En stor del av den forskningen baseras på data från den prospektiva födelsekohorten BAMSE (Barn, Allergi, Miljö, i Stockholm, en epidemiologisk studie) där hon varit engagerad sedan projektstarten 1994. Hon är sedan 2005 biträdande projektledare för studien. Den kliniska forskningen inriktar sig främst på konsekvenser av att leva med en kronisk sjukdom som astma och allergi som barn.

Publikationer

Age at adiposity rebound and body mass index trajectory from early childhood to adolescence; differences by breastfeeding and maternal immigration background
Besharat Pour M, Bergström A, Bottai M, Magnusson J, Kull I, Moradi T
Pediatric obesity 2017;12(1):75-84

A population-based study of self-reported skin exposures and symptoms in relation to contact allergy in adolescents
Lagrelius M, Wahlgren Cf, Matura M, Bergström A, Kull I, Lidén C
Contact dermatitis 2017;77(4):242-249

Association between preschool eczema and medication for attention-deficit/hyperactivity disorder in school age
Johansson Ek, Ballardini N, Kull I, Bergstrom A, Wahlgren Cf
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2017;28(1):44-50

Body Mass Index Development and Asthma Throughout Childhood
Ekstrom S, Magnusson J, Kull I, Andersson N, Bottai M, Pour Mb, et al
AMERICAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2017;186(2):255-263

BUILDING BRIDGES FOR INNOVATION IN AGEING: SYNERGIES BETWEEN ACTION GROUPS OF THE EIP ON AHA
Bousquet J, Bewick M, Cano A, Eklund P, Fico G, Goswami N, et al
JOURNAL OF NUTRITION HEALTH & AGING 2017;21(1):92-104

Dietary total antioxidant capacity in early school age and subsequent allergic disease
Gref A, Rautiainen S, Gruzieva O, Håkansson N, Kull I, Pershagen G, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2017;47(6):751-759

Erratum to: Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5)
Bousquet J, Farrell J, Crooks G, Hellings P, Bel Eh, Bewick M, et al
Clinical and translational allergy 2017;7():5-

Experiences of Daily Life Among Adolescents With Asthma - A Struggle With Ambivalence
Jonsson M, Schuster M, Protudjer Jlp, Bergström A, Egmar Ac, Kull I
Journal of pediatric nursing 2017;35():23-29

Genetic and epigenetic regulation of YKL-40 in childhood
Guerra S, Melén E, Sunyer J, Xu Cj, Lavi I, Benet M, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2017;():-

"Healthcare seems to vary a lot": A focus group study among parents of children with severe allergy
Lagercrantz B, Persson Å, Kull I
The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma 2017;54(7):672-678

IgE sensitization in relation to preschool eczema and filaggrin mutation
Johansson Ek, Bergström A, Kull I, Lind T, Söderhäll C, Van Hage M, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2017;():-

Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL): Introducing novel concepts in allergy phenotypes
Anto Jm, Bousquet J, Akdis M, Auffray C, Keil T, Momas I, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2017;139(2):388-399

Mold and dampness exposure and allergic outcomes from birth to adolescence: data from the BAMSE cohort
Thacher Jd, Gruzieva O, Pershagen G, Melén E, Lorentzen Jc, Kull I, et al
Allergy 2017;72(6):967-974

Sensitization trajectories in childhood revealed by using a cluster analysis
Schoos Am, Chawes Bl, Melén E, Bergström A, Kull I, Wickman M, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2017;():-

The Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) score of allergic rhinitis using mobile technology correlates with quality of life: The MASK study
Bousquet J, Arnavielhe S, Bedbrook A, Fonseca J, Morais Almeida M, Todo Bom A, et al
Allergy 2017;():-

The emerging landscape of dynamic DNA methylation in early childhood
Xu Cj, Bonder Mj, Soderhall C, Bustamante M, Baiz N, Gehring U, et al
BMC GENOMICS 2017;:25-

Transfer of innovation on allergic rhinitis and asthma multimorbidity in the elderly (MACVIA-ARIA) - EIP on AHA Twinning Reference Site (GARD research demonstration project)
Bousquet J, Agache I, Aliberti Mr, Angles R, Annesi-maesano I, Anto Jm, et al
Allergy 2017;():-

Variations in the prevalence of childhood asthma and wheeze in MeDALL cohorts in Europe
Uphoff Ep, Bird Pk, Antó Jm, Basterrechea M, Von Berg A, Bergström A, et al
ERJ open research 2017;3(3):-

Water Exposure on the Hands in Adolescents: A Report from the BAMSE Cohort
Meding B, Gronhagen Cm, Bergstrom A, Kull I, Wrangsjo K, Liden C
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 2017;97(2):188-192

Anaphylaxis to foods in a population of adolescents: incidence, characteristics and associated risks
Vetander M, Protudjer Jl, Lilja G, Kull I, Hedlin G, Van Hage M, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2016;46(12):1575-1587

ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle
Bousquet J, Hellings Pw, Agache I, Bedbrook A, Bachert C, Bergmann Kc, et al
Clinical and translational allergy 2016;6():47-

Asthma during adolescence impairs health-related quality of life
Jonsson M, Bergström A, Egmar Ac, Hedlin G, Lind T, Kull I
The journal of allergy and clinical immunology. In practice 2016;4(1):144-6.e2

DNA Methylation in Newborns and Maternal Smoking in Pregnancy: Genome-wide Consortium Meta-analysis
Joubert Br, Felix Jf, Yousefi P, Bakulski Km, Just Ac, Breton C, et al
American journal of human genetics 2016;98(4):680-96

Early life exposure to traffic-related air pollution and lung function in adolescence assessed with impulse oscillometry
Schultz Es, Hallberg J, Gustafsson Pm, Bottai M, Bellander T, Bergstrom A, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2016;138(3):930-932.e5

Food-Related Symptoms and Food Allergy in Swedish Children from Early Life to Adolescence
Protudjer Jl, Vetander M, Kull I, Hedlin G, Van Hage M, Wickman M, et al
PloS one 2016;11(11):e0166347-

High prevalence of contact allergy in adolescence: results from the population-based BAMSE birth cohort
Lagrelius M, Wahlgren Cf, Matura M, Kull I, Lidén C
Contact dermatitis 2016;74(1):44-51

IgE antibodies in relation to prevalence and multimorbidity of eczema, asthma, and rhinitis from birth to adolescence
Ballardini N, Bergström A, Wahlgren Cf, Van Hage M, Hallner E, Kull I, et al
Allergy 2016;71(3):342-9

Medicine use and disease control among adolescents with asthma
Dahlén E, Wettermark B, Bergström A, Jonsson Ew, Almqvist C, Kull I
European journal of clinical pharmacology 2016;72(3):339-47

Occupational Exposure to Endocrine-Disrupting Chemicals and Birth Weight and Length of Gestation: A European Meta-Analysis
Birks L, Casas M, Garcia Am, Alexander J, Barros H, Bergstrom A, et al
ENVIRONMENTAL HEALTH PERSPECTIVES 2016;124(11):1785-1793

Parental smoking and development of allergic sensitization from birth to adolescence
Thacher Jd, Gruzieva O, Pershagen G, Neuman Å, Van Hage M, Wickman M, et al
Allergy 2016;71(2):239-48

Paving the way of systems biology and precision medicine in allergic diseases: the MeDALL success story: Mechanisms of the Development of ALLergy; EU FP7-CP-IP; Project No: 261357; 2010-2015
Bousquet J, Anto Jm, Akdis M, Auffray C, Keil T, Momas I, et al
Allergy 2016;71(11):1513-1525

Residential greenness is differentially associated with childhood allergic rhinitis and aeroallergen sensitization in seven birth cohorts
Fuertes E, Markevych I, Bowatte G, Gruzieva O, Gehring U, Becker A, et al
Allergy 2016;71(10):1461-71

Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5)
Bousquet J, Farrell J, Crooks G, Hellings P, Bel Eh, Bewick M, et al
Clinical and translational allergy 2016;6():29-

Sensitization to cat and dog allergen molecules in childhood and prediction of symptoms of cat and dog allergy in adolescence: A BAMSE/MeDALL study
Asarnoj A, Hamsten C, Wadén K, Lupinek C, Andersson N, Kull I, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2016;137(3):813-21.e7

A novel common variant in DCST2 is associated with length in early life and height in adulthood
Van Der Valk Rj, Kreiner-møller E, Kooijman Mn, Guxens M, Stergiakouli E, Sääf A, et al
Human molecular genetics 2015;24(4):1155-68

Are allergic multimorbidities and IgE polysensitization associated with the persistence or re-occurrence of foetal type 2 signalling? The MeDALL hypothesis
Bousquet J, Anto Jm, Wickman M, Keil T, Valenta R, Haahtela T, et al
Allergy 2015;70(9):1062-78

Asthma phenotypes and lung function up to 16 years of age-the BAMSE cohort
Hallberg J, Thunqvist P, Schultz Es, Kull I, Bottai M, Merritt As, et al
Allergy 2015;70(6):667-73

Atopic and nonatopic eczema in adolescence: is there a difference?
Johansson Ek, Ballardini N, Bergström A, Kull I, Wahlgren Cf
The British journal of dermatology 2015;173(4):962-8

Chronic rhinosinusitis is rare but bothersome in adolescents from a Swedish population-based cohort
Westman M, Stjärne P, Bergström A, Kull I, Toskala E, Cardell Lo, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2015;136(2):512-4.e6

Early-life house dust mite allergens, childhood mite sensitization, and respiratory outcomes
Casas L, Sunyer J, Tischer C, Gehring U, Wickman M, Garcia-esteban R, et al
Allergy 2015;70(7):820-7

Early-life house dust mite allergens, childhood mite sensitization, and respiratory outcomes Reply
Casas L, Sunyer J, Tischer C, Gehring U, Wickman M, Garcia-esteban R, et al
ALLERGY 2015;70(9):1190-1

Fish and polyunsaturated fat intake and development of allergic and nonallergic rhinitis
Magnusson J, Kull I, Westman M, Håkansson N, Wolk A, Melén E, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2015;136(5):1247-53.e1

Hand eczema and atopic dermatitis in adolescents: a prospective cohort study from the BAMSE project
Grönhagen C, Lidén C, Wahlgren Cf, Ballardini N, Bergström A, Kull I, et al
The British journal of dermatology 2015;173(5):1175-82

MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis): the new generation guideline implementation
Bousquet J, Schunemann Hj, Fonseca J, Samolinski B, Bachert C, Canonica Gw, et al
Allergy 2015;70(11):1372-92

Maternal body mass index in early pregnancy and offspring asthma, rhinitis and eczema up to 16 years of age
Ekstrom S, Magnusson J, Kull I, Lind T, Almqvist C, Melen E, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2015;45(1):283-91

Maternal occupation during pregnancy, birth weight, and length of gestation: combined analysis of 13 European birth cohorts
Casas M, Cordier S, Martinez D, Barros H, Bonde Jp, Burdorf A, et al
SCANDINAVIAN JOURNAL OF WORK ENVIRONMENT & HEALTH 2015;41(4):384-96

Phenotyping asthma, rhinitis and eczema in MeDALL population-based birth cohorts: an allergic comorbidity cluster
Garcia-aymerich J, Benet M, Saeys Y, Pinart M, Basagaña X, Smit Ha, et al
Allergy 2015;70(8):973-84

The influence of childhood asthma on puberty and height in Swedish adolescents
Protudjer Jlp, Lundholm C, Bergstrom A, Kull I, Almqvist C
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2015;26(5):474-81

Web-based self-reported height, weight, and body mass index among Swedish adolescents: a validation study
Ekström S, Kull I, Nilsson S, Bergström A
Journal of medical Internet research 2015;17(3):e73-

Allergy-related diseases and recurrent abdominal pain during childhood - a birth cohort study
Olén O, Neuman Å, Koopmann B, Ludvigsson Jf, Ballardini N, Westman M, et al
Alimentary pharmacology & therapeutics 2014;40(11-12):1349-58

Body mass index development from birth to early adolescence; effect of perinatal characteristics and maternal migration background in a Swedish cohort
Besharat Pour M, Bergström A, Bottai M, Magnusson J, Kull I, Wickman M, et al
PloS one 2014;9(10):e109519-

Childhood-to-adolescence evolution of IgE antibodies to pollens and plant foods in the BAMSE cohort
Wickman M, Asarnoj A, Tillander H, Andersson N, Bergström A, Kull I, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2014;133(2):580-2

Comorbidity of eczema, rhinitis, and asthma in IgE-sensitised and non-IgE-sensitised children in MeDALL: a population-based cohort study
Pinart M, Benet M, Annesi-maesano I, Von Berg A, Berdel D, Carlsen Kc, et al
The Lancet. Respiratory medicine 2014;2(2):131-40

Effect of parental migration background on childhood nutrition, physical activity, and body mass index
Besharat Pour M, Bergström A, Bottai M, Kull I, Wickman M, Håkansson N, et al
Journal of obesity 2014;2014():406529-

Experiences of living with asthma - a focus group study with adolescents and parents of children with asthma
Jonsson M, Egmar Ac, Hallner E, Kull I
The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma 2014;51(2):185-92

Factors associated with concordance between parental-reported use and dispensed asthma drugs in adolescents: findings from the BAMSE birth cohort
Dahlén E, Almqvist C, Bergström A, Wettermark B, Kull I
Pharmacoepidemiology and drug safety 2014;23(9):942-9

IgA measurements in over 12 000 Swedish twins reveal sex differential heritability and regulatory locus near CD30L
Viktorin A, Frankowiack M, Padyukov L, Chang Z, Melén E, Sääf A, et al
Human molecular genetics 2014;23(15):4177-84

Infantile eczema: Prognosis and risk of asthma and rhinitis in preadolescence
Ballardini N, Bergström A, Böhme M, Van Hage M, Hallner E, Johansson E, et al
The Journal of allergy and clinical immunology 2014;133(2):594-6

Infant wheeze, comorbidities and school age asthma
Neuman A, Bergström A, Gustafsson P, Thunqvist P, Andersson N, Nordvall L, et al
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology 2014;25(4):380-6

Integrated care pathways for airway diseases (AIRWAYS-ICPs)
European Innovation Partnership On Active And Healthy Ageing Action Plan B3, Mechanisms Of The Development Of Allergy Wp 10, Global Alliance Against Chronic Respiratory Diseases, Bousquet J, Addis A, Adcock I, et al
The European respiratory journal 2014;44(2):304-23

Mild eczema affects self-perceived health among pre-adolescent girls
Ballardini N, Östblom E, Wahlgren Cf, Kull I
Acta dermato-venereologica 2014;94(3):312-6

Pre- and postnatal exposure to parental smoking and allergic disease through adolescence
Thacher Jd, Gruzieva O, Pershagen G, Neuman Å, Wickman M, Kull I, et al
Pediatrics 2014;134(3):428-34

Prevalence and incidence of hand eczema in adolescence: report from BAMSE--a population-based birth cohort
Grönhagen Cm, Lidén C, Bergström A, Kull I, Wahlgren Cf, Meding B
The British journal of dermatology 2014;171(3):609-14

Prevalence of severe childhood asthma according to the WHO
Nordlund B, Melén E, Schultz Es, Grönlund H, Hedlin G, Kull I
Respiratory medicine 2014;108(8):1234-7

Puberty and asthma in a cohort of Swedish children
Protudjer Jlp, Lundholm C, Bergstrom A, Kull I, Almqvist C
ANNALS OF ALLERGY ASTHMA & IMMUNOLOGY 2014;112(1):78-9

Replication of genomewide associations with allergic sensitization and allergic rhinitis
Nilsson D, Henmyr V, Halldén C, Säll T, Kull I, Wickman M, et al
Allergy 2014;69(11):1506-14

Risk factors and markers of asthma control differ between asthma subtypes in children
Nordlund B, Melén E, Schultz Es, Grönlund H, Hedlin G, Kull I
Pediatric allergy and immunology : official publication of the European Society of Pediatric Allergy and Immunology 2014;25(6):558-64

Subnormal levels of vitamin D are associated with acute wheeze in young children
Stenberg Hammar K, Hedlin G, Konradsen Jr, Nordlund B, Kull I, Giske Cg, et al
Acta paediatrica (Oslo, Norway : 1992) 2014;103(8):856-61

The Development of the MeDALL Core Questionnaires for a Harmonized Follow-Up Assessment of Eleven European Birth Cohorts on Asthma and Allergies
Medall Study Grp, Hohmann C, Pinart M, Tischer C, Gehring U, Heinrich J, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2014;163(3):215-24

Use of antibiotics in infancy and childhood and risk of recurrent abdominal pain--a Swedish birth cohort study
Uusijärvi A, Bergström A, Simrén M, Ludvigsson Jf, Kull I, Wickman M, et al
Neurogastroenterology and motility : the official journal of the European Gastrointestinal Motility Society 2014;26(6):841-50

Childhood allergic rhinitis, traffic-related air pollution, and variability in the GSTP1, TNF, TLR2, and TLR4 genes: Results from the TAG Study
Tag Study Grp, Fuertes E, Brauer M, Macintyre E, Bauer M, Bellander T, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2013;132(2):342-52.e2

Childhood allergies affect health-related quality of life
Covaciu C, Bergström A, Lind T, Svartengren M, Kull I
The Journal of asthma : official journal of the Association for the Care of Asthma 2013;50(5):522-8

Eczema severity in preadolescent children and its relation to sex, filaggrin mutations, asthma, rhinitis, aggravating factors and topical treatment: a report from the BAMSE birth cohort
Ballardini N, Kull I, Söderhäll C, Lilja G, Wickman M, Wahlgren Cf
The British journal of dermatology 2013;168(3):588-94

Exposure to Air Pollution from Traffic and Childhood Asthma Until 12 Years of Age
Gruzieva O, Bergstrom A, Hulchiy O, Kull I, Lind T, Melen E, et al
EPIDEMIOLOGY 2013;24(1):54-61

Fish consumption in infancy and development of allergic disease up to age 12 y
Magnusson J, Kull I, Rosenlund H, Håkansson N, Wolk A, Melén E, et al
The American journal of clinical nutrition 2013;97(6):1324-30

Genome-wide association study of body mass index in 23 000 individuals with and without asthma
Melén E, Granell R, Kogevinas M, Strachan D, Gonzalez Jr, Wjst M, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2013;43(4):463-74

Parents and school children reported symptoms and treatment of allergic disease differently
Danell Cs, Bergström A, Wahlgren Cf, Hallner E, Böhme M, Kull I
Journal of clinical epidemiology 2013;66(7):783-9

Pregnancy and Birth Cohort Resources in Europe: a Large Opportunity for Aetiological Child Health Research
Larsen Ps, Kamper-jorgensen M, Adamson A, Barros H, Bonde Jp, Brescianini S, et al
PAEDIATRIC AND PERINATAL EPIDEMIOLOGY 2013;27(4):393-414

The link between parental allergy and offspring allergic and nonallergic rhinitis
Westman M, Kull I, Lind T, Melen E, Stjarne P, Toskala E, et al
ALLERGY 2013;68(12):1571-8

Adherence to national guidelines for children with asthma at primary health centres in Sweden: potential for improvement
Jonsson M, Egmar Ac, Kiessling A, Ingemansson M, Hedlin G, Krakau I, et al
Primary care respiratory journal : journal of the General Practice Airways Group 2012;21(3):276-82

Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA): Achievements in 10 years and future needs
World Hlth Org Collaborating Ctr, Bousquet J, Schunemann Hj, Samolinski B, Demoly P, Baena-cagnani Ce, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2012;130(5):1049-62

Antioxidant intake and allergic disease in children
Rosenlund H, Magnusson J, Kull I, Håkansson N, Wolk A, Pershagen G, et al
Clinical and experimental allergy : journal of the British Society for Allergy and Clinical Immunology 2012;42(10):1491-500

Breastfeeding, asthma, and allergy: a tale of two cities
Brew Bk, Kull I, Garden F, Almqvist C, Bergstrom A, Lind T, et al
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2012;23(1):75-82

Development and comorbidity of eczema, asthma and rhinitis to age 12-data from the BAMSE birth cohort
Ballardini N, Kull I, Lind T, Hallner E, Almqvist C, Ostblom E, et al
ALLERGY 2012;67(4):537-44

Does Pet Ownership in Infancy Lead to Asthma or Allergy at School Age? Pooled Analysis of Individual Participant Data from 11 European Birth Cohorts
Birth Cohorts Working Grp, Carlsen Kcl, Roll S, Carlsen Kh, Mowinckel P, Wijga Ah, et al
PLOS ONE 2012;7(8):e43214-

Early Childhood Overweight and Asthma and Allergic Sensitization at 8 Years of Age
Magnusson Jo, Kull I, Mai Xm, Wickman M, Bergstrom A
PEDIATRICS 2012;129(1):70-6

Filaggrin mutations increase the risk for persistent dry skin and eczema independent of sensitization
Bohme M, Soderhall C, Kull I, Bergstrom A, Van Hage M, Wahlgren Cf
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2012;129(4):1153-5

IgE antibodies to animal-derived lipocalin, kallikrein and secretoglobin are markers of bronchial inflammation in severe childhood asthma
Nordlund B, Konradsen Jr, Kull I, Borres Mp, Onell A, Hedlin G, et al
ALLERGY 2012;67(5):661-9

Natural course and comorbidities of allergic and nonallergic rhinitis in children
Westman M, Stjarne P, Asarnoj A, Kull I, Van Hage M, Wickman M, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2012;129(2):403-8

Rare mutations in TNFRSF13B increase the risk of asthma symptoms in Swedish children
Janzi M, Melen E, Kull I, Wickman M, Hammarstrom L
GENES AND IMMUNITY 2012;13(1):59-65

[Risk of vitamin D deficiency among certain groups in Sweden. New recommendations can be considered--optimal vitamin D status still unknown]
Akeson Pk, Casswall T, Kull I
Lakartidningen 2012;109(26-28):1285-9

Severe Chronic Allergic (and Related) Diseases: A Uniform Approach - A MeDALL - GA(2)LEN - ARIA Position Paper
Who Collaborating Ctr Asthma, Bousquet J, Anto Jm, Demoly P, Schunemann Hj, Togias A, et al
INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2012;158(3):216-31

Traffic-related air pollution and development of allergic sensitization in children during the first 8 years of life
Gruzieva O, Bellander T, Eneroth K, Kull I, Melen E, Nordling E, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2012;129(1):240-6

Traffic-related air pollution and lung function in children at 8 years of age: a birth cohort study
Schultz Es, Gruzieva O, Bellander T, Bottai M, Hallberg J, Kull I, et al
American journal of respiratory and critical care medicine 2012;186(12):1286-91

A comprehensive analysis of the COL29A1 gene does not support a role in eczema
Naumann A, Soderhall C, Folster-holst R, Baurecht H, Harde V, Muller-wehling K, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2011;127(5):1187-94.e7

Fruit and vegetable consumption in relation to allergy: Disease-related modification of consumption?
Rosenlund H, Kull I, Pershagen G, Wolk A, Wickman M, Bergstrom A
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2011;127(5):1219-25

Meta-analysis of mould and dampness exposure on asthma and allergy in eight European birth cohorts: an ENRIECO initiative
Enrieco Consortium, Tischer Cg, Hohmann C, Thiering E, Herbarth O, Muller A, et al
ALLERGY 2011;66(12):1570-9

Over-the-counter drug use-estimations within the Swedish paediatric population
Nydert P, Kimland E, Kull I, Lindemalm S
EUROPEAN JOURNAL OF PEDIATRICS 2011;170(5):583-8

The clinical benefit of evaluating health-related quality-of-life in children with problematic severe asthma
Nordlund B, Konradsen Jr, Pedroletti C, Kull I, Hedlin G
ACTA PAEDIATRICA 2011;100(11):1454-60

A Large-Scale, Consortium-Based Genomewide Association Study of Asthma
Gabriel Consortium, Moffatt Mf, Gut Ig, Demenais F, Strachan Dp, Bouzigon E, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2010;363(13):1211-1221

Antibiotic use in early life and development of allergic diseases: respiratory infection as the explanation
Mai Xm, Kull I, Wickman M, Bergstrom A
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2010;40(8):1230-7

Breast-feeding in relation to asthma, lung function, and sensitization in young schoolchildren
Kull I, Melen E, Alm J, Hallberg J, Svartengren M, Van Hage M, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2010;125(5):1013-9

Cat sensitization identified by recombinant Fel d 1 several years before symptoms - results from the bamse cohort
Saarne T, Gronlund H, Kull I, Almqvist C, Wickman M, Van Hage M
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2010;21(2):277-83

FINDINGS FROM THE BAMSE BIRTH COHORT STUDY
Bergstrom A, Kull I, Pershagen G, Wickman M
ACTA PAEDIATRICA 2010;:12-12

Parental smoking increases the risk for eczema with sensitization in 4-year-old children
Bohme M, Kull I, Bergstrom A, Wickman M, Nordvall L, Pershagen G, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2010;125(4):941-3

[Spirometry screening can identify new cases of asthma and COPD. Public lung function tests at the Stockholm's Central Station]
Renström A, Merritt As, Kull I, Hedlin G, Dahlén Se
Lakartidningen 2010;107(23):1541-4

Antibiotic use in early life and the development of allergic disorders: infection as the explanation
Mai X, Kull I, Bergstrom A, Wickman M
ALLERGY 2009;:21-22

Exclusive breastfeeding reduces the risk of childhood eczema
Kull I, Bergstrom A, Alm J, Melen E, Bohme M, Wahlgren C, et al
ALLERGY 2009;:63-63

Intake of fruit and vegetables in relation to allergic diseases at 8 years
Rosenlund H, Kull I, Wickman M, Pershagen G, Bergstrom A
ALLERGY 2009;:91-92

MMP12, Lung Function, and COPD in High-Risk Populations
Hunninghake Gm, Cho Mh, Tesfaigzi Y, Soto-quiros Me, Avila L, Lasky-su J, et al
NEW ENGLAND JOURNAL OF MEDICINE 2009;361(27):2599-608

Pet exposure in infancy, allergic rhinitis at school age? A meta-analysis initiated by GA(2)LEN
Keil T, Roll S, Brunekreef B, Eller E, Heinrich J, Wickman M, et al
ALLERGY 2009;:23-23

Pet exposure in infancy, asthma at school age? A meta-analysis initiated by GA(2) LEN
Carlsen Kl, Roll S, Carlsen K, Arshad H, Roberts G, Spycher B, et al
ALLERGY 2009;:22-22

Selective IgA deficiency in early life: Association to infections and allergic diseases during childhood
Janzi M, Kull I, Sjoberg R, Wan J, Melen E, Bayat N, et al
CLINICAL IMMUNOLOGY 2009;133(1):78-85

Use of multivitamin supplements in relation to allergic disease in 8-y-old children
Marmsjo K, Rosenlund H, Kull I, Hakansson N, Wickman M, Pershagen G, et al
AMERICAN JOURNAL OF CLINICAL NUTRITION 2009;90(6):1693-8

Web-questionnaires are a useful tool in 11-14 years old children and their parents, a report from the BAMSE-study
Hallner E, Kull I, Bergstrom A, Lauber A, Pershagen G, Wickman M
ALLERGY 2009;:102-102

Breastfeeding decreases the risk of asthma even up to 8 years
Kull I, Alm J, Hashemi N, Lind T, Svensson H, Melen E, et al
ALLERGY 2008;:52-52

[Efficient care in asthma/COPD primary health care clinics]
Kull I, Johansson Gs, Lisspers K, Jagorstrand B, Romberg K, Tilling B, et al
Lakartidningen 2008;105(42):2937-40

Identification of soybean cross-reactive allergens by analysis of IgE reactivity in sera from soy sensitised children from the BAMSE cohort
Sjolander S, Bernhardsson F, Perborn H, Kull I, Ostblom E, Hallner E, et al
ALLERGY 2008;:137-137

Longitudinal study on childhood wheezing and asthma in relation to birth weight and gestational age
Bergstrom A, Melen E, Hashemi N, Lind T, Svensson H, Kull I, et al
ALLERGY 2008;:470-470

Meta-analysis of determinants for pet ownership in 12 European birth cohorts on asthma and allergies: a GA(2)LEN initiative
Len Work Package 1-5 Birth Cohorts, Working Grp Ga, Eller E, Roll S, Chen Cm, Herbarth O, et al
ALLERGY 2008;63(11):1491-8

Sensitization to inhalant allergens between 4 and 8 years of age is a dynamic process: results from the BAMSE birth cohort
Asarnoj A, Ostblom E, Kull I, Lilja G, Pershagen G, Hedlin G, et al
CLINICAL AND EXPERIMENTAL ALLERGY 2008;38(9):1507-13

Sex-specific influence of parental allergic disease on wheezing and asthma up to 8 years: a longitudinal analysis (BAMSE)
Melen E, Bergstrom A, Hashemi N, Lind T, Svensson H, Neuman A, et al
ALLERGY 2008;:465-465

Asthma and allergic rhinoconjunctivitis are more prevalent in children with atopic eczema than in children with nonatopic eczema
Hallgren J, Bohme M, Kull I, Wickman M, Wahlgren C
ALLERGY 2007;:129-129

Incidence, remission and severity of allergic disease in relation to sex among 1-8-year-old children in the BAMSE birth cohort
Neuman A, Kull I, Ostblom E, Melen E, Nordvall L, Wickman M
ALLERGY 2007;:84-85

Longitudinal analysis of sensitisation to common airborne allergens among 4-8 year old children in the BAMSE birth cohort
Asarnoj A, Kull I, Ostblom E, Melen E, Hedlin G, Wickman M
ALLERGY 2007;:85-85

Monitoring cat allergy in the BAMSE birth cohort at 4 and 8 years of age by using rFel d 1
Saarne T, Gronlund H, Kull I, Wickman M, Van Hage M
ALLERGY 2007;:149-150

Pet ownership in eight European birth cohorts - results of a GA(2)LEN initiative
Roll S, Keil T, Eller E, Bindslev-jensen C, Kraemer U, Chen C, et al
ALLERGY 2007;:67-67

Regular fish consumption and allergic diseases by age 8
Kull I, Floistrup H, Lilja G, Pershagen G, Wickman M
ALLERGY 2007;:46-46

Comparison of European birth cohort studies on asthma and allergic diseases - A GA2LEN initiative
Keil T, Kulig M, Simpson A, Custovic A, Wickman M, Kull I, et al
EUROPEAN JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY 2006;:145-146

Early-life supplementation of vitamins A and D, in water-soluble form or in peanut oil, and allergic diseases during childhood
Kull I, Bergstrom A, Melen E, Lilja G, Van Hage M, Pershagen G, et al
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2006;118(6):1299-304

European birth cohort studies on asthma and atopic diseases: I. Comparison of study designs - a GA(2)LEN initiative
Ga2len Wp 1-5 Birth Cohorts, Keil T, Kulig M, Simpson A, Custovic A, Wickman M, et al
ALLERGY 2006;61(2):221-8

European birth cohort studies on asthma and atopic diseases: II. Comparison of outcomes and exposures - a GA(2)LEN initiative
Ga2len Wp 1 5 Birth Cohorts, Keil T, Kulig M, Simpson A, Custovic A, Wickman M, et al
ALLERGY 2006;61(9):1104-11

Fish consumption during the first year of life and development of allergic diseases during childhood
Kull I, Bergstrom A, Lilja G, Pershagen G, Wickman M
ALLERGY 2006;61(8):1009-15

Breast-feeding reduces the risk for childhood eczema
Kull I, Bohme M, Wahlgren Cf, Nordvall L, Pershagen G, Wickman M
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2005;116(3):657-61

Is randomization of breast-feeding feasible? Reply
Kull I, Almqvist C, Lilja G, Pershagen G, Wickman M
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2005;115(6):1324-1325

Breast-feeding reduces the risk of asthma during the first 4 years of life
Kull I, Almqvist C, Lilja G, Pershagen G, Wickman M
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2004;114(4):755-60

Breastfeeding and allergic disease: a multidisciplinary review of the literature (1966-2001) on the mode of early feeding in infancy and its impact on later atopic manifestations
Van Odijk J, Kull I, Borres Mp, Brandtzaeg P, Edberg U, Hanson La, et al
ALLERGY 2003;58(9):833-43

Strategies for preventing wheezing and asthma in small children
Wickman M, Melen E, Berglind N, Nordvall Sl, Almqvist C, Kull I, et al
ALLERGY 2003;58(8):742-7

Breast feeding and allergic diseases in infants - a prospective birth cohort study
Kull I, Wickman M, Lilja G, Nordvall Sl, Pershagen G
ARCHIVES OF DISEASE IN CHILDHOOD 2002;87(6):478-81

Breast-feeding, asthma and sensitization: results from the BAMSE-study
Kull I, Lilja G, Nordvall Sl, Pershagen G, Hage-hamsten M, Wickman M
ALLERGY 2002;:180-180

Environmental risk factors for allergy and socioeconomic status in a birth cohort (BAMSE)
Lannero E, Kull I, Wickman M, Pershagen G, Nordvall Sl
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2002;13(3):182-7

Sensitisation and allergic disease at four years of age in the BAMSE birth-cohort study
Almqvist C, Kull I, Van Hage-hamsten M, Nordvall L, Pershagen G, Wickman M
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2002;109(1):S136-S136

The BAMSE Project: presentation of a prospective longitudinal birth cohort study
Wickman M, Kull I, Pershagen G, Nordvall Sl
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 2002;:11-3

The BAMSE study: Symptoms of asthma in children at four years of age
Melen E, Kull I, Nordvall L, Pershagen G, Tollin L, Wickman M
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 2002;109(1):S267-S267

Clinical features of atopic dermatitis at two years of age: A prospective, population-based case-control study
Bohme M, Svensson A, Kull I, Nordvall Sl, Wahlgren Cf
ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA 2001;81(3):193-7

Hanifin's and Rajka's minor criteria for atopic dermatitis: Which do 2-year-olds exhibit?
Bohme M, Svensson A, Kull I, Wahlgren Cf
JOURNAL OF THE AMERICAN ACADEMY OF DERMATOLOGY 2000;43(5):785-92

Peanut oil in vitamin A and D preparations: Reactions to skin test and manifestation of symptoms
Kull I, Hallner E, Lilja G, Ohman-johansson Ac, Oman H, Wickman M
PEDIATRIC ALLERGY AND IMMUNOLOGY 1999;10(1):21-6

Peanut oil in vitamin AD-preparations - Reactions at skin test and manifestation of symptoms.
Kull I, Hallner E, Lilja G, Ohman-johansson Ac, Oman H, Wickman M
JOURNAL OF ALLERGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY 1998;101(1):S241-S241

Visa alla publikationer

Karta