This page in English

Ing-Mari Dohrn

Postdoc

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23 14152 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för fysioterapi, Alfred Nobels Allé 23 141 83 Huddinge
Leveransadress : 14152 Huddinge

Om mig

Jag är medicine doktor i fysioterapi och försvarade min avhandling i september 2015. För närvarande har jag en halvtidstjänst som postdoc på sektionen för fysioterapi samt en halvtidstjänst som kursansvarig för Forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1988 och har min kliniska bakgrund inom primärvården. Jag har även arbetat med införande och spridning av Fysisk aktivitet på recept - FaR i Stockholm läns landsting. 

Utbildning

2015  Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet 

  • Avhandlingens titel: Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis. Handledare: Professor Agneta Ståhle, docent Maria Hagströmer och professor Mai-Lis Hellenius.

2008  Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1988  Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Min forskning har huvudfokus på samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, samt objektiv mätning av fysisk aktivitet. Det övergripande syftet med min avhandling var att undersöka faktorer av betydelse för fysisk aktivitet hos äldre personer med benskörhet, samt att utvärdera om ett utmanande balanstränings-program med successivt stegrande svårighetsgrad och övningar där man gör flera saker samtidigt — dual- och multi-tasking — hade effekt på objektivt mätt fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet. Jag är fortsatt engagerad i implementeringen av balansträningsprogrammet som affilierad till professor Ståhles forskargrupp.

Mitt nuvarande postdocprojekt i professor Hagströmers forskargrupp är en 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande och fysisk aktivitet hos 850 svenskar (ABC-studien), och sambanden med dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar.

Jag har fått finansiering från Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V) 2018-2019 för framstående juniora forskare med ledarskapspotential. Som SFO-V fellow kommer jag att att studera objektivt mätt stillasittande och samband med kognitiv funktion hos över 500 äldre män och kvinnor i Swedish National study on Aging and Care in Kungsholmen (SNAC-K).

Additional publications:

Dohrn IM, Lundin M, Nilsson-Wikmar L.

Sjukgymnastiskt vårdprogram för gravida med rygg/bäckensmärta - en pilotstudie. Nordisk Fysioterapi 2002;6(1):35-40

Dohrn IM. Bokkapitel: Sjukgymnastens perspektiv på stillasittande. I Ekblom Bak E (Red.),  Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Lund: Studentlitteratur (2013) 

Dohrn IM. Sport prescription in Sweden, an effective tool? Sport et Santé en Europe/Sport and Health in Europe, Sport & Citizenship, Sept 2014.

 

Pedagogiska meriter

Min ämneskompetens ligger inom områdena fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa, äldre, samt FYSS/FaR. Jag undervisar bland annat på den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”, uppdragsutbildningen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder” och på Fysioterapiprogrammet och på Läkarprogrammet, samt på forskarutbildningskursen “Measurement of physical activity using objective methods” på KI.

Jag undervisar även på Forskarskolan KI/SLL i allmänmedicin där jag har en halvtidstjänst som kursansvarig. 

Länkar

Publikationer

Short- and Long-Term Effects of Balance Training on Physical Activity in Older Adults With Osteoporosis: A Randomized Controlled Trial
Dohrn Im, Hagströmer M, Hellénius Ml, Ståhle A
Journal of geriatric physical therapy (2001) 2017;40(2):102-111

Gait Speed, Quality of Life, and Sedentary Time are Associated with Steps per Day in Community-Dwelling Older Adults with Osteoporosis
Dohrn Im, Hagströmer M, Hellenius Ml, Ståhle A
Journal of aging and physical activity 2016;24(1):22-31

"You Have to Keep Moving, Be Active": Perceptions and Experiences of Habitual Physical Activity in Older Women With Osteoporosis
Dohrn Im, Ståhle A, Roaldsen Ks
Physical therapy 2016;96(3):361-70

Taking balance training for older adults one step further: the rationale for and a description of a proven balance training programme
Halvarsson A, Dohrn Im, Ståhle A
Clinical rehabilitation 2015;29(5):417-25

Comparison of pedometer and accelerometer derived steps in older individuals with Parkinson's disease or osteoporosis under free-living conditions
Wallén Mb, Dohrn Im, Ståhle A, Franzén E, Hagströmer M
Journal of aging and physical activity 2014;22(4):550-6

Karta