This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är medicine doktor i fysioterapi och försvarade min avhandling i september 2015. För närvarande har jag en halvtidstjänst som postdoc på sektionen för fysioterapi samt en halvtidstjänst som kursansvarig för Forskarskolan i allmänmedicin KI/SLL. Jag är legitimerad sjukgymnast sedan 1988 och har min kliniska bakgrund inom primärvården. Jag har även arbetat med införande och spridning av Fysisk aktivitet på recept - FaR i Stockholm läns landsting. 

Utbildning

2015  Medicine doktorsexamen, Karolinska Institutet 

  • Avhandlingens titel: Physical activity and health-related quality of life in older adults with osteoporosis. Handledare: Professor Agneta Ståhle, docent Maria Hagströmer och professor Mai-Lis Hellenius.

2008  Magisterexamen i sjukgymnastik, Karolinska Institutet

1988  Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet

Forskningsbeskrivning

Min forskning har huvudfokus på samband mellan fysisk aktivitet och hälsa, samt objektiv mätning av fysisk aktivitet. Det övergripande syftet med min avhandling var att undersöka faktorer av betydelse för fysisk aktivitet hos äldre personer med benskörhet, samt att utvärdera om ett utmanande balanstränings-program med successivt stegrande svårighetsgrad och övningar där man gör flera saker samtidigt — dual- och multi-tasking — hade effekt på objektivt mätt fysisk aktivitet och hälsorelaterad livskvalitet.

Mitt postdocprojekt är en 15-årsuppföljning av objektivt mätt stillasittande och fysisk aktivivtet och sambanden med dödlighet och insjuknande i kroniska sjukdomar.

Additional publications:

Dohrn IM, Hagströmer M, Hellénius ML, Ståhle A.
Physical activity in older adults with osteoporosis: short- and long-term effects of balance-training. Journal of Geriatric Physical Therapy. Accepted Nov 2015

Dohrn IM, Lundin M, Nilsson-Wikmar L.

Sjukgymnastiskt vårdprogram för gravida med rygg/bäckensmärta - en pilotstudie. Nordisk Fysioterapi 2002;6(1):35-40

 

Dohrn IM. Sjukgymnastens perspektiv på stillasittande. I Ekblom Bak E (Red.),  Långvarigt stillasittande - en hälsofara i tiden. Lund: Studentlitteratur (2013) 

Dohrn IM. Sport prescription in Sweden, an effective tool? Sport et Santé en Europe/Sport and Health in Europe, Sport & Citizenship, Sept 2014.

 

Pedagogiska meriter

Min ämneskompetens ligger inom områdena fysisk aktivitet, stillasittande och hälsa, äldre, samt FYSS/FaR. Jag undervisar på den fristående kursen ”Fysisk aktivitet som prevention”, uppdragsutbildningen ”Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder” och på Fysioterapiprogrammet samt på forskarutbildningskursen “Measurement of physical activity using objective methods”.

Jag har en halvtidstjänst som vik kursledare för Forskarskolan KI/SLL i allmänmedicin från mars-dec 2016.

Länkar

Laddar publikationer

Karta