This page in English

Henrik Ödman

Verksamhetscontroller

Besöksadress : Nobels Väg 6 Solna
Postadress : Universitetsförvaltningen (UF), UF, Strategisk planering och uppföljning, 171 77 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som verksamhetscontroller på funktionen för strategisk planering och uppföljning, med ansvar för finansiella styrmodeller som resursfördelning, INDI, internhyror mm.

Utbildning

Jag är civilekonom med inriktning på ekonomisk analys med examen från Lund. Jag har även studerat teoretisk filosofi i Lund och på MBA programmet i Aten.