This page in English

Helena Bjermo

Anknuten

Besöksadress : Tomtebodavägen 18A; Widerströmska huset, 171 77 Stockholm
Leveransadress : Tomtebodavägen 18A; Widerströmska huset, 171 77 Stockholm

Om mig

Jag arbetar som epidemiolog vid Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES), Stockholms läns landsting, och är associerad till Child and Adolescent Public Health Epidemiology vid Institutionen för folkhälsovetenskap.

Min forskning berör främst övervikt, mat- och rörelsevanor bland gravida kvinnor. Jag har även forskat inom hur kostens fettkvalitet påverkar metabola riskfaktorer samt kopplingen mellan miljöföroreningar och kostintag. Forskningen bedrivs både som observationsstudier och randomiserade kontrollerade studier.

Utbildning

PhD, MMed

Karta