This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor Harriet Wallberg-Henriksson är för närvarande utsedd av regeringen att utreda systemet för kvalitetssäkring av högre utbildning i Sverige. Från juni 2014 är hon även universitetskansler och chef för Universitetskanslerämbetet.

Harriet Wallberg-Henriksson var rektor för Karolinska Institutet åren 2004-2012. Hon är medlem av Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet som varje år utser mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin.

Harriet Wallberg-Henriksson tog sin läkarexamen och doktorsexamen vid KI. År 1998 utnämndes hon till professor i fysiologi och 1999-2001 tjänstgjorde hon som dekanus för forskning på KI. Hon har varit huvudsekreterare i ämnesrådet för medicin vid Vetenskapsrådet. Sedan 2004 är hon medlem i det Tokyo-baserade, internationella Science and Technology in Society Forum (STS). Hon har varit medlem i det internationella vetenskapliga rådet för regeringen i Singapore, medlem av forskningsberedningen för den danska regeringen, och medlem av det centrala beslutsfattande organet, senaten, för Max Planck Society. Hon har också deltagit som medlem i det svenska forskningspolitiska rådet och globaliseringsrådet. Hon är för närvarande ordförande för Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF).

Hon har tidigare utsetts av regeringen att leda svenska delegationer till FN och att representera Sverige i styrelsen för European Science Foundation och WHO: s International Agency for Research on Cancer.

Harriet Wallberg-Henriksson är hedersdoktor vid flera internationella universitet samt har av den japanska regeringen utsetts till mottagare av Uppgående solens orden, guld- och silverstjärna. Under 2008 blev Harriet Wallberg-Henriksson hedrad med HM Konungens medalj för sina framstående insatser inom medicinsk utbildning och forskning.

Dokument

Laddar publikationer

Karta