This page in English
Laddar profil information

Om mig

Professor i cellulär muskelfysiologi vid institutionen för fysiologi och farmakologi.

Håkan Westerblad är född 1956 i Solna. Han läste medicin vid Karolinska Institutet och tog läkarexamen 1984. Han började sedan forska inom fysiologi och disputerade 1989 på en avhandling om muskeltrötthet. Under åren 1990-1992 gjorde Håkan Westerblad en post doc vid University of Sydney i Australien, återvände sedan till Karolinska Institutet, där han blev docent i fysiologi 1993.

Håkan Westerblad har därefter fortsatt att forska på funktionen hos framför allt skelettmuskulatur. Han har innehaft tjänster som forskarassistent och forskare vid institutionen för fysiologi och farmakologi, inkluderande en forskartjänst på Vetenskapsrådet 2002‒2008. Vid sidan av forskningen deltar Håkan Westerblad i grundutbildningen av studenter på ett flertal utbildningsprogram och är vikarierande studierektor på forskarutbildningen vid institutionen. 

Håkan Westerblad utnämndes den 1 september 2003 till professor i cellulär muskelfysiologi vid Karolinska Institutet. Han har också blivit utnämnd hedersdoktor vid Lithuanian Sports University.  

Forskningsbeskrivning

Störningar i funktionen hos skelett- och hjärtmuskel förekommer vid flera allvarliga och vanliga sjukdomstillstånd som typ 2-diabetes, hjärtsvikt och generella inflammationssjukdomar. För att förstå hur muskelceller arbetar normalt och hur de påverkas av olika typer av störningar studeras enstaka adulta celler med hjälp av en rad avancerade fysiologiska metoder. Ökade kunskaper kan på sikt leda fram till nya behandlingsprinciper för stora patientgrupper.

Dokument

Länkar

Laddar publikationer

Karta

Filmer