This page in English
Laddar profil information

Om mig

Doktorand vid Sektionen för fysioterapi, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet

Adjunkt vid Fysioterapiprogrammet, Karolinska Institutet

Styrelsemedlem i Doktorandsektionen, Medicinska Föreningen

Doktorandrepresentant i Styrelsen för forskarutbildning (FUS)

Doktorandrepresentant i Disputationskommittéen

Utbildning

Legitimerad sjukgymnast

Med.mag i medicinsk vetenskap

Doktorand

Forskningsbeskrivning

Undersöker nivå och mönster av objektivt mätt fysisk aktivitet hos individer med Parkinsons sjukdom

Undersöker effekten av ett progressivt balansträningsprogram på nivå och mönster av fysisk aktivitet samt livskvalitét hos individer med Parkinsons sjukdom

Laddar publikationer

Karta