This page in English

Gunilla Eriksson

Anknuten

Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för arbetsterapi, Fack 23200 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, Pl 4 141 83 Huddinge

Om mig

Jag är arbetsterapeut och docent i rehabiliteringsmedicin med inriktning mot arbetsterapi vid enheten för rehabiliteringsmedicin, institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. År 2007 disputerade jag på sektionen för arbetsterapi på KI. Nu är jag anknuten forskare men anställd som vårdutvecklare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. 

Utbildning

1976 Arbetsterapeutexamen

1997 Magisterexamen i vårdvetenskap med inriktning mot arbetsterapi

2007 Doktorsexamen i Medicinsk vetenskap, Arbetsterapi

Forskningsbeskrivning

Min forskning handlar huvudsakligen om personer med stroke och deras vardagsliv. Jag utvärderar nu ett personcentrerat arbetslivsinriktat rehabiliteringsprogram för personer med stroke i arbetsför ålder. Vidare så är jag del av en forskargrupp som utvärderar en mobiltelefonstödd ADL-intervention för personer med stroke och deras familjer i Uganda. Tidigare har jag varit med och utvärderat effekten av en klientcentrerad ADL-intervention för personer med stroke i jämförelse med sedvanlig intervention. Nu genomförs en femårsuppföljning av dessa personer med stroke och deras närstående. Bedömningsinstrumentet Occupational Gaps Questionnaire (på svenska GAP) har vidareutvecklats, kulturanpassats och testats psykometriskt och används för nya målgrupper nationellt och internationellt. 

 

Publikationer

Association between satisfaction and participation in everyday occupations after stroke
Bergström A, Guidetti S, Tham K, Eriksson G
Scandinavian journal of occupational therapy 2017;24(5):339-348

Experiences of the return to work process after stroke while participating in a person-centred rehabilitation programme
Öst Nilsson A, Eriksson G, Johansson U, Hellman T
Scandinavian journal of occupational therapy 2017;24(5):349-356

A cluster randomized controlled trial of a client-centred, activities of daily living intervention for people with stroke: one year follow-up of caregivers
Bertilsson As, Eriksson G, Ekstam L, Tham K, Andersson M, Von Koch L, et al
Clinical rehabilitation 2016;30(8):765-75

No effect of an early intervention after mild traumatic brain injury on activity and participation: A randomized controlled trial
Matuseviciene G, Eriksson G, Deboussard Cn
Journal of rehabilitation medicine 2016;48(1):19-26

Return to work after stroke: Important aspects shared and contrasted by five stakeholder groups
Hellman T, Bergström A, Eriksson G, Hansen Falkdal A, Johansson U
Work (Reading, Mass.) 2016;55(4):901-911

Self-Reported Fatigue and Associated Factors Six Years after Stroke
Elf M, Eriksson G, Johansson S, Von Koch L, Ytterberg C
PloS one 2016;11(8):e0161942-

Complex negotiations: the lived experience of enacting agency after a stroke
Bergström Al, Eriksson G, Asaba E, Erikson A, Tham K
Scandinavian journal of occupational therapy 2015;22(1):43-53

Participation in everyday life and life satisfaction in persons with stroke and their caregivers 3-6 months after onset
Bergström Al, Von Koch L, Andersson M, Tham K, Eriksson G
Journal of rehabilitation medicine 2015;47(6):508-15

The combined perceptions of people with stroke and their carers regarding rehabilitation needs 1 year after stroke: a mixed methods study
Ekstam L, Johansson U, Guidetti S, Eriksson G, Ytterberg C
BMJ open 2015;5(2):e006784-

A client-centred ADL intervention: three-month follow-up of a randomized controlled trial
Bertilsson As, Ranner M, Von Koch L, Eriksson G, Johansson U, Ytterberg C, et al
Scandinavian journal of occupational therapy 2014;21(5):377-91

Changes in the impact of stroke between 3 and 12 months post-stroke, assessed with the Stroke Impact Scale
Guidetti S, Ytterberg C, Ekstam L, Johansson U, Eriksson G
Journal of rehabilitation medicine 2014;46(10):963-8

A cross-diagnostic validation of an instrument measuring participation in everyday occupations: the Occupational Gaps Questionnaire (OGQ)
Eriksson G, Tham K, Kottorp A
Scandinavian journal of occupational therapy 2013;20(2):152-60

Perceived participation after stroke: the influence of activity retention, reintegration, and perceived recovery
Eriksson G, Carolyn Baum M, Wolf Tj, Connor Lt
The American journal of occupational therapy : official publication of the American Occupational Therapy Association 2013;67(6):e131-8

A comparison of perceived occupational gaps between people with stress-related ill health or musculoskeletal pain and a reference group
Eriksson T, Jonsson H, Tham K, Eriksson G
Scandinavian journal of occupational therapy 2012;19(5):411-20

Occupational gaps in everyday life one year after stroke and the association with life satisfaction and impact of stroke
Eriksson G, Aasnes M, Tistad M, Guidetti S, Von Koch L
Topics in stroke rehabilitation 2012;19(3):244-55

Perceived occupational gaps one year after stroke: an explorative study
Bergström Al, Guidetti S, Tistad M, Tham K, Von Koch L, Eriksson G
Journal of rehabilitation medicine 2012;44(1):36-42

Combined life satisfaction of persons with stroke and their caregivers: associations with caregiver burden and the impact of stroke
Bergström Al, Eriksson G, Von Koch L, Tham K
Health and quality of life outcomes 2011;9():1-

Occupational Gaps in Everyday Life After Stroke and the Relation to Functioning and Perceived Life Satisfaction
Fallahpour M, Tham K, Joghataei Mt, Eriksson G, Jonsson H
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2011;31(4):200-208

The Meaning of Occupational Gaps in Everyday Life in the First Year After Stroke
Eriksson G, Tham K
OTJR-OCCUPATION PARTICIPATION AND HEALTH 2010;30(4):184-192

RELATIONSHIP BETWEEN OCCUPATIONAL GAPS IN EVERYDAY LIFE, DEPRESSIVE MOOD AND LIFE SATISFACTION AFTER ACQUIRED BRAIN INJURY
Eriksson G, Kottorp A, Borg J, Tham K
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2009;41(3):187-94

Occupational gaps in everyday life 1-4 years after acquired brain injury
Eriksson G, Tham K, Borg J
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2006;38(3):159-65

Couples' happiness and its relationship to functioning in everyday life after brain injury
Eriksson G, Tham K, Fugl-meyer Ar
Scandinavian journal of occupational therapy 2005;12(1):40-8

Visa alla publikationer