This page in English

Gabriel Dumitrescu

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för anestesi och intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset, K 32 141 86 Stockholm