This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är sjuksköterska sedan 2002 och har en medicine magisterexamen. Min kliniska erfarenhet är från hematologisk och onkologisk vård.

Efter doktorsexamen i maj 2015 arbetar jag vid Institutionen för Onkologi-Patologi, Karolinska Institutet, som post-doc. Min forsking fokuserar kring barnönskan, fertilitet och fertilitetsbevarande åtgärder i samband med olika diagnoser.

Utbildning

Sjuksköterskeexamen
Sjuksköterskeprogrammet, 1999 – 2002
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet, Uppsala

Hematologi
Hematologi och hematologisk omvårdnad, 2004
Institutionen för vårdvetenskap och omsorg
Örebro universitet, Örebro

Vårdvetenskap D
Vårdvetenskap D, 2006
Magisteruppsats; Sjuksköterskors upplevelser kring informationsgivning till cancerpatienter
Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap
Uppsala universitet, Uppsala,

Reproduktiv hälsa
Enstaka kurser i barnmorskeprogrammet, 2009
Magisteruppsats; Unga cancerpatienters upplevelser och informationsbehov rörande den framtida reproduktiva förmågan
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Uppsala universitet, Uppsala

Doktorsexamen
Forskarutbildning, 2011-2015
Avhandling; Facing the negative impact of cancer treatment on fertility: Fertility-related communication and reproductive concerns following a cancer diagnosis
Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Karolinska Institutet, Stockholm

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2015 med avhandlingen “Facing the negative impact of cancer treatment on fertility: Fertility-related communication and reproductive concerns following a cancer diagnosis”.

Jag är nu post-doc och arbetar för närvarande med en kvalitativ intervjustudie som undersöker transmäns upplevelser av att genomgå fertilitetsbevarande åtgärder genom att frysa könsceller (ägg), deras erfarenheter av vården i samband med detta och deras tankar kring att bilda familj i framtiden.

Laddar publikationer