This page in English

Eva E. Skillgate

Forskare

Om mig

Jag är docent i epidemiologi och forskargruppsledare för MUSIC (Musculoskeletal & Sports Injury Epidemiology Center) vid Institutet för Miljömedicin, Karolinska Institutet. Jag har en bakgrund inom kliniskt arbete med patienter som legitimerad naprapat, och i folkhälsovetenskap. I MUSIC gör vi interdisciplinär och interprofessionell kliniskt relevant forskning inom muskuloskeletal epidemiologi och idrottsmedicin. Projekten rör främst prevention, riskfaktorer, prognostiska faktorer, diagnos och utvärdering av behandling.   

I gruppen arbetar forskare från olika professioner med intresse för muskuloskeletal hälsa och idrottsmedicin, såsom epidemiologer, naprapater, sjukgymnaster, kiropraktorer och läkare. Tre docenter arbetar i gruppen (Eva Skillgate, Lena Holm och Eva Rasmussen Barr), liksom två doktorander (Martin Asker och Oscar Pico), tre post-docs (Fredrik Johansson, Ulrika Tranaeus och Titti Lilje), och fem forskningsassistenter (Anna Peterson, Victor Lyberg, Nathan Weiss, Martin Samuelsson och Edvin Ambrus). I gruppen finns även fyra mastersstudenter och ett tjugotal magisterstudenter som skriver uppsats baserat på våra unika forskningsmaterial.  Tre professorer inom forskningsområdet är anknutna till gruppen: Margareta Nordin (New York University), Pierre Coté (University of Ontario Institute of Technology), Eva Vingård (Uppsala Universitet) och Per Renström (Karolinska Institutet).

Vår forskning baseras på omfattande forskningsdata av hög kvalitet främst i form av kohortstudier och kliniska randomiserade kontrollerade studier. Jag är nuläget projektansvarig för tre pågående omfattande projekt; en randomiserad kontrollerad studie med syfte att utvärdera effekten av massage och fysisk träning vid långvariga nackbesvär (Stockholm Neck Trial – STONE)  (n=620), en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för skador i skuldran hos unga handbollsspelare på elitnivå (Karolinska Handball Injury Cohort (KHAST) (n=470), samt en kohortstudie med syfte att identifiera riskfaktorer för idrottsskador hos unga kvinnliga fotbollsspelare på elitnivå  (Karolinska football Injury Cohort (KIC) (n=600). Jag är också projektledare för det AFA-finansierade treåriga projektet ”Långvarig funktionsnedsättande smärta i rygg och nacke samt psykisk ohälsa  – identifiering av modifierbara faktorer som påverkar risk och prognos hos personer i arbete”  som syftar till att undersöka hur livsstils- och arbetsfaktorer samverkar i utvecklandet av och tillfrisknande från långvariga funktionsnedsättande rygg-/nacksmärta, med eller utan samtidig psykisk ohälsa i den arbetande befolkningen.

 

Övriga samarbetspartners:

Professor Cecilia Magnusson vid Centrum för Epidemiologi och samhällsmedicin vid Stockholms Läns Landsting, samt Institutionen för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet.

Professor David Cassidy vid Toronto University and University of Southern Denmark

Professor Johan Hallqvist vid Uppsala Universitet

Professor Linda Carroll vid University of Alberta, Edmonton

Professor Johan Berglund vid Blekinge Tekniska Högskola

Professor Ulf Persson vid the Swedish Institute for Health Economics

Professor Anne Cools vid Ghent University

Professor Grethe Myklebust (physio therapy, sports medicine) vid Oslo Sports Trauma Research Center

Assistant Professor Markus Waldén vid Linköpings Universitet

Associate Professor Martin Hägglund vid Linköpings Universitet

Professor Urban Johnson vid Högskolan I Halmstad

Professor Jan Hartvigsen vid University of Southern Denmark

MD, PhD Maria Wertli vid Horten Center for Patient Oriented Research and Knowledge Transfer University of Zurich

Professor Robert Schleip vid Ulm University

Utbildning

Docent i epidemiologi, Karolinska Institutet, sedan 2014

Medicine doktor, (Epidemiologi), Karolinska Institutet, 2007.  Avhandling: ” Back and neck pain. Epidemiological studies on some risk factors and treatments, including Naprapathic manual therapy”. Forskarutbildning vid Institutet för miljömedicin och Nationella Forskarskolan i Vård och Omsorg vid Karolinska Institutet 2003 - 2007. 

Folkhälsovetenskap Karolinska Institutet, 2003

Legitimerad naprapat sedan 1994

Forskningsbeskrivning

Beskrivning av några av projekten i MUSIC

I. Randomiserade kontrollerade studier av interventioner för besvär i rygg och  nacke

1. Manual Intervention Trial - MINT-studien (n=1 057) om behandlingseffekten av olika kombinationer av manuell terapi inom naprapati, samt förekomsten av oönskade behandlingsreaktioner i direkt anslutning till behandlingen. Data från studien används också för att identifiera prognostiska faktorer.

2. Tre mindre RCTs (n= 100, 46 och  33) i samarbete med Ulm University, som syftar till att utvärdera effekten av specifik receptorstimulering med olika manuella mjukdelstekniker i vadmuskulatur, rygg och skuldra.

3. Stockholm Neck Trial - STONE-studien (n = 620) i samarbete med University of Ontario Institute of Technology, för att utvärdera effekten av massage och fysisk träning vid långvariga och funktionsnedsättande nackbesvär, och att studera det detaljerade förloppet av sådana besvär under en ettårsperiod.  Data från studien kommer också att användas för att identifiera prognostiska faktorer för framtida preventionsinsatser, samt för att göra en hälsoekonomisk bedömning av behandlingsstrategierna. Studien är pågående och finansieras bla av Vetenskapsrådet, FORTE och KI.  

II. Kohortstudier av faktorer av betydelse för prognosen vid rygg-/nacksmärta  

1. Stockholms Folkhälsokohort: Jag är projektledare för forskningen om muskuloskeletal smärta inom Stockholms Folkhälsokohort, en prospektiv kohortstudie inom ramen för Stockholms Läns Landstings folkhälsoundersökningar. Kohorten omfattar totalt ca 100 000 personer vilket möjliggör att studera interaktionen mellan flera olika faktorer vid identifiering av riskfaktorer och prognostiska faktorer för besvär i rygg och nacke med eller utan samsjuklighet med psykisk ohälsa. Stockholms Folkhälsokohort har sin hemvist vid Enheten för Folkhälsovetenskap vid Karolinska Institutet och PI är professor Cecilia Magnusson. Forskningen gör i samarbete med dem och med Uppsala Universitet.

2. Kohorter av personer med Whiplash-smärta: Vi har tillgång till flera kohorter av studiepersoner från Sverige och Kanada med nacksmärta efter en Whiplash-olycka. Forskningen om prognostiska faktorer baserad på dessa kohorter görs i samarbete med University of Ontario Institute of Technology, Toronto University, University of Southern Denmark och Edmonton University.

 

III. Idrottsmedicinska studier  

1. The Swedish young elite tennis cohort: Detta är ett doktorandprojekt (Fredrik Johansson) om skulderskador och adaptationer hos unga svenska elittennisspelare i samarbete med Ghent University.

2. Karolinska Handball study  - KHAST-studien: Detta är ett doktorandprojekt (Martin Asker) som syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i axel/skuldra hos unga elithandbollsspelare. En kohort av ca 470 spelare, 15-17  år, från handbollsgymnasium i Sverige, följs över två säsonger avseende skulderskador, träning och match. Projektet genomförs i samråd med svenska handbollsförbundet, och finansieras av bla Folksam och Centrum för Idrottsmedicin.  

3. Karolinska Football Injury Cohort – KIC-studien: Detta unika multidisciplinära projekt inom epidemiologi, medicin, psykologi, ortopedi, fysioterapi och naprapati är ett samarbete mellan fyra universitet. Det syftar till att fördjupa kunskapen om skador och funktionell status i nedre extremitet, övre extremitet, rygg, nacke och huvud  hos unga kvinnliga fotbollsspelare. En lång rad faktorer potentiella riskfaktorer (livsstil, socioekonomi, fotbollsrelaterade faktorer, psykologiska faktorer samt resultatet av kliniska tester av styrka och funktion) skall undersökas, och resultaten förväntas ha betydelse för framtida preventionsstrategier. En kohort av ca 600 spelare, 13-16  år, från fotbollsgymnasium och akademier i Sverige, är under uppbyggnad. Spelarna skall följas under ett år med veckovisa rapporter om eventuella skador, samt om träning, match mm. I projektet tar vi  genomförs i ett unikt samarbete Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Högskolan i Halmstad, Gymnastik och Idrottshögskolan samt Naprapathögskolan. Projektet är delfinansierat från Karolinska Institutet, Naprapathögskolan och Svenska samt Norska Naprapatförbunden.

Pedagogiska meriter

Jag föreläser regelbundet vid utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarutbildningsnivå.

Publikationer

Asymptomatic elite young tennis players show lateral and ventral growth plate alterations of proximal humerus on MRI
Johansson Fr, Skillgate E, Adolfsson A, Jenner G, De Bri E, Swärd L, et al
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2017;25(10):3251-3259

Experiences of Older Adults With Mobile Phone Text Messaging as Reminders of Home Exercises After Specialized Manual Therapy for Recurrent Low Back Pain: A Qualitative Study
Lilje Sc, Olander E, Berglund J, Skillgate E, Anderberg P
JMIR mHealth and uHealth 2017;5(3):e39-

Psychometric properties of the Swedish version of the Treatment Outcome Satisfaction Questionnaire
Lo Martire R, Lis A, Skillgate E, Rasmussen-barr E
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2017;26(2):316-323

Effect of Early Intensive Care on Recovery From Whiplash-Associated Disorders: Results of a Population-Based Cohort Study
Skillgate E, Côté P, Cassidy Jd, Boyle E, Carroll L, Holm Lw
Archives of physical medicine and rehabilitation 2016;97(5):739-46

Expectations of recovery: A prognostic factor in patients with neck pain undergoing manual therapy treatment
Palmlöf L, Holm Lw, Alfredsson L, Skillgate E
European journal of pain (London, England) 2016;20(9):1384-91

Spinal pain--good sleep matters: a secondary analysis of a randomized controlled trial
Paanalahti K, Wertli Mm, Held U, Åkerstedt T, Holm Lw, Nordin M, et al
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2016;25(3):760-5

The impact of work related physical activity and leisure physical activity on the risk and prognosis of neck pain - a population based cohort study on workers
Palmlöf L, Holm Lw, Alfredsson L, Magnusson C, Vingård E, Skillgate E
BMC musculoskeletal disorders 2016;17():219-

Three combinations of manual therapy techniques within naprapathy in the treatment of neck and/or back pain: a randomized controlled trial
Paanalahti K, Holm Lw, Nordin M, Höijer J, Lyander J, Asker M, et al
BMC musculoskeletal disorders 2016;17():176-

A psychological injury prevention group intervention in Swedish floorball
Tranaeus U, Johnson U, Engström B, Skillgate E, Werner S
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2015;23(11):3414-20

Are prevalent self-reported cardiovascular disorders associated with delayed recovery from whiplash-associated disorders: a population-based cohort study
Palmlöf L, Côté P, Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy Jd, Skillgate E
The Clinical journal of pain 2015;31(3):247-53

Asymptomatic Elite Adolescent Tennis Players' Signs of Tendinosis in Their Dominant Shoulder Compared With Their Nondominant Shoulder
Johansson Fr, Skillgate E, Adolfsson A, Jenner G, Debri E, Swärdh L, et al
Journal of athletic training 2015;50(12):1299-305

Measuring Eccentric Strength of the Shoulder External Rotators Using a Handheld Dynamometer: Reliability and Validity
Johansson Fr, Skillgate E, Lapauw Ml, Clijmans D, Deneulin Vp, Palmans T, et al
Journal of athletic training 2015;50(7):719-25

Negative psychosocial and heavy physical workloads associated with musculoskeletal pain interfering with normal life in older adults: cross-sectional analysis
Lilje Sc, Skillgate E, Anderberg P, Berglund J
Scandinavian journal of public health 2015;43(5):453-9

Sports injury prevention in Swedish elite floorball players: evaluation of two consecutive floorball seasons
Tranaeus U, Johnson U, Ivarsson A, Engström B, Skillgate E, Werner S
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2015;23(3):899-905

The effect of massage therapy and/or exercise therapy on subacute or long-lasting neck pain--the Stockholm neck trial (STONE): study protocol for a randomized controlled trial
Skillgate E, Bill As, Côté P, Viklund P, Peterson A, Holm Lw
Trials 2015;16():414-

Adverse events after manual therapy among patients seeking care for neck and/or back pain: a randomized controlled trial
Paanalahti K, Holm Lw, Nordin M, Asker M, Lyander J, Skillgate E
BMC musculoskeletal disorders 2014;15():77-

Are job strain and sleep disturbances prognostic factors for neck/shoulder/arm pain? A cohort study of a general population of working age in Sweden
Rasmussen-barr E, Grooten Wj, Hallqvist J, Holm Lw, Skillgate E
BMJ open 2014;4(7):e005103-

Association Between Life Events and Rheumatoid Arthritis: Results From a Population-Based Case-Control Study
Eira Study Grp, Wesley A, Bengtsson C, Skillgate E, Saevarsdottir S, Theorell T, et al
ARTHRITIS CARE & RESEARCH 2014;66(6):844-851

Costs and utilities of manual therapy and orthopedic standard care for low-prioritized orthopedic outpatients of working age: a cost consequence analysis
Lilje Sc, Persson Ub, Tangen St, Kåsamoen S, Skillgate E
The Clinical journal of pain 2014;30(8):730-6

Does a healthy lifestyle behaviour influence the prognosis of low back pain among men and women in a general population? A population-based cohort study
Bohman T, Alfredsson L, Jensen I, Hallqvist J, Vingård E, Skillgate E
BMJ open 2014;4(12):e005713-

Pain relief in a young woman with adhesive capsulitis after manual manipulation of the acromioclavicular joint for remaining symptoms after mobilisation under anaesthesia
Lilje S, Genberg M, Aldudjaili H, Skillgate E
BMJ case reports 2014;2014():-

The sex-specific interrelationship between spinal pain and psychological distress across time in the general population. Results from the Stockholm Public Health Study
Paanalahti K, Holm Lw, Magnusson C, Carroll L, Nordin M, Skillgate E
The spine journal : official journal of the North American Spine Society 2014;14(9):1928-35

Concordance of upper limb neurodynamic tests with medical examination and magnetic resonance imaging in patients with cervical radiculopathy: a diagnostic cohort study
Apelby-albrecht M, Andersson L, Kleiva Iw, Kvåle K, Skillgate E, Josephson A
Journal of manipulative and physiological therapeutics 2013;36(9):626-32

Do physical activity level and body mass index predict recovery from persistent neck pain in men and women of working age? A population-based cohort study
Rasmussen-barr E, Bohman T, Hallqvist J, Holm Lw, Skillgate E
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2013;22(9):2077-83

The influence of self-reported leisure time physical activity and the body mass index on recovery from persistent back pain among men and women: a population-based cohort study
Bohman T, Alfredsson L, Hallqvist J, Vingård E, Skillgate E
BMC public health 2013;13():385-

Does income matter for troublesome neck pain? A population-based study on risk and prognosis
Palmlöf L, Skillgate E, Alfredsson L, Vingård E, Magnusson C, Lundberg M, et al
Journal of epidemiology and community health 2012;66(11):1063-70

Prognosis of patients with whiplash-associated disorders consulting physiotherapy: development of a predictive model for recovery
Bohman T, Côté P, Boyle E, Cassidy Jd, Carroll Lj, Skillgate E
BMC musculoskeletal disorders 2012;13():264-

The age- and sex-specific occurrence of bothersome neck pain in the general population--results from the Stockholm public health cohort
Skillgate E, Magnusson C, Lundberg M, Hallqvist J
BMC musculoskeletal disorders 2012;13():185-

The occurrence and severity of musculoskeletal disorders in Swedish military personnel during peacekeeping operations in Afghanistan
Glad D, Skillgate E, Holm Lw
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2012;21(4):739-44

Naprapathic Manual Therapy or Conventional Orthopedic Care for Outpatients on Orthopedic Waiting Lists? A Pragmatic Randomized Controlled Trial
Lilje S, Friberg H, Wykman A, Skillgate E
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 2010;26(7):602-10

The Course of Symptoms for Whiplash-Associated Disorders in Sweden: 6-Month Followup Study
Crutebo S, Nilsson C, Skillgate E, Holm Lw
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2010;37(7):1527-33

The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain - Results from a pragmatic randomized controlled trial
Skillgate E, Bohman T, Holm Lw, Vingard E, Alfredsson L
BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS 2010;:26-

IS SMOKING AND ALCOHOL CONSUMPTION ASSOCIATED WITH LONG-TERM SICK LEAVE DUE TO UNSPECIFIC BACK OR NECK PAIN AMONG EMPLOYEES IN THE PUBLIC SECTOR? RESULTS OF A THREE-YEAR FOLLOW-UP COHORT STUDY
Skillgate E, Vingard E, Josephson M, Holm Lw, Alfredsson L
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2009;41(7):550-6

Expectations for recovery important in the prognosis of whiplash injuries
Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy Jd, Skillgate E, Ahlbom A
PLOS MEDICINE 2008;5(5):e105-

Life events and the risk of low back and neck/shoulder pain of the kind people are seeking care for: results from the MUSIC-Norrtalje case-control study
Skillgate E, Vingard E, Josephson M, Theorell T, Alfredsson L
JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY HEALTH 2007;61(4):356-61

Naprapathic manual therapy or evidence-based care for back and neck pain - A randomized, controlled trial
Skillgate E, Vingard E, Alfredsson L
CLINICAL JOURNAL OF PAIN 2007;23(5):431-9

The role of coping style in the onset of a new episode of low back and neck/shoulder pain
Skillgate E, Vingard E, Josephson M, Theorell T, Alfredsson L
PSYCHOTHERAPY AND PSYCHOSOMATICS 2007;76(4):253-5

Widespread pain following whiplash-associated disorders: Incidence, course, and risk factors
Holm Lw, Carroll Lj, Cassidy Jd, Skillgate E, Ahlbom A
JOURNAL OF RHEUMATOLOGY 2007;34(1):193-200

Visa alla publikationer