This page in English

Eva Rasmussen Barr

Universitetsadjunkt

Besöksadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge
Postadress : Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle (NVS), H1, Sektionen för fysioterapi, Alfred Nobels Allé 23, 23 100 141 83 Huddinge
Leveransadress : Alfred Nobels Allé 23, B3 141 83 Huddinge

Om mig

Docent, leg. sjukgymnast , Specialist i OMT

Magister i Medical Management and leadership

Kombinerar klinisk expertis med utbildning och ledarskap

Utbildning

Disputerade 2009-04-23

Department of Neurobiology, Care Sciences and Society, Division of Physiotherapy, KI Thesis: Recurrent Low Back Pain. Exercise intervention and predictive factors

https://openarchive.ki.se/xmlui/handle/10616/39685

Master of Science, Leadership and organization, Medical Management Centre, LIME, KI 2015

Docent i fysioterapi 2016

 

Forskningsbeskrivning

Jag disputerade 2009 med en avhandling "Recurrent low-back pain. Exercise intervention and predicitve factors"

http://ki.se/en/nvs/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-perspective 

Min vetenskaplig verksamhet bedrivs inom flera forskargrupper både nationellt och internationellt.
Jag leder forskargruppen http://ki.se/en/nvs/musculoskeletal-disorders-from-a-biopsychosocial-perspective vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för fysioterapi vid Karolinska Institutet (KI)

Fokus för min forskning är muskuloskeletal smärta och resultat av kliniska interventioner i syfte att  förbättra  förebyggande arbete och patienthantering i primärvården. Detta omfattar utveckling och utvärdering av klinisk diagnostik och förebyggande metoder i syfte att förbättra hälsa och arbetsförmågan hos personer som lider av ländryggssmärta men även av annan muskuloskeletal smärta. Det långsiktiga målet är att utveckla och utmana existerande kunskap, samt genomföra uppdaterade behandlingsprogram i primärvården om LBP.
Jag ingår även i MUSIC - gruppen vid Institutet för miljömedicin (IMM) där jag genomför epidemiologiska studier med tanke på risk  och prognos för nack- och/eller ländryggsmärta i en generell population- Stockholms Folkhälsokohort.

Pedagogiska meriter

Kursledare och examinator i det interprofessionella magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap vid Inst för NVS. 

Del av programnämnd 9 samt programrådet NVS under 2016.

Akademiska priser och utmärkelser

Ordförande sedan 2014 för sektionen för fysisk aktivitet och idrottsmedicin inom Fysioterapeuterna  

Publikationer

A comparison between different outcome measures based on "meaningful important differences" in patients with lumbar spinal stenosis
Wertli Mm, Buletti Fc, Held U, Rasmussen-barr E, Weiser S, Burgstaller Jm, et al
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2017;26(2):450-461

Non-steroidal anti-inflammatory drugs for sciatica.An updated Cochrane review
Rasmussen-barr E, Held U, Grooten Wj, Roelofs Pd, Koes Bw, Tulder Mw, et al
Spine 2017;():-

Nonsteroidal Anti-inflammatory Drugs for Sciatica: An Updated Cochrane Review
Rasmussen-barr E, Held U, Grooten Wj, Roelofs Pd, Koes Bw, Van Tulder Mw, et al
Spine 2017;42(8):586-594

Psychometric properties of the Swedish version of the Treatment Outcome Satisfaction Questionnaire
Lo Martire R, Lis A, Skillgate E, Rasmussen-barr E
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2017;26(2):316-323

Feasibility of the subgroup criteria included in the treatment-strategy-based (TREST) classification system (CS) for patients with non-specific low back pain (NSLBP)
Widerström B, Olofsson N, Boström C, Rasmussen-barr E
Manual therapy 2016;23():90-7

Non-steroidal anti-inflammatory drugs for sciatica
Rasmussen-barr E, Held U, Grooten Wj, Roelofs Pd, Koes Bw, Van Tulder Mw, et al
The Cochrane database of systematic reviews 2016;10():CD012382-

Anterior cruciate ligament injury and ankle dorsiflexion
Wahlstedt C, Rasmussen-barr E
Knee surgery, sports traumatology, arthroscopy : official journal of the ESSKA 2015;23(11):3202-7

The abdominal drawing-in manoeuvre for detecting activity in the deep abdominal muscles: is this clinical tool reliable and valid?
Kaping K, Äng Bo, Rasmussen-barr E
BMJ open 2015;5(12):e008711-

Are job strain and sleep disturbances prognostic factors for neck/shoulder/arm pain? A cohort study of a general population of working age in Sweden
Rasmussen-barr E, Grooten Wj, Hallqvist J, Holm Lw, Skillgate E
BMJ open 2014;4(7):e005103-

Fear-avoidance beliefs-a moderator of treatment efficacy in patients with low back pain: a systematic review
Wertli Mm, Rasmussen-barr E, Held U, Weiser S, Bachmann Lm, Brunner F
The spine journal : official journal of the North American Spine Society 2014;14(11):2658-78

The role of fear avoidance beliefs as a prognostic factor for outcome in patients with nonspecific low back pain: a systematic review
Wertli Mm, Rasmussen-barr E, Weiser S, Bachmann Lm, Brunner F
The spine journal : official journal of the North American Spine Society 2014;14(5):816-36.e4

Clinical screening tests for assessing movement control in non-specific low-back pain. A systematic review of intra- and inter-observer reliability studies
Carlsson H, Rasmussen-barr E
MANUAL THERAPY 2013;18(2):103-10

Do physical activity level and body mass index predict recovery from persistent neck pain in men and women of working age? A population-based cohort study
Rasmussen-barr E, Bohman T, Hallqvist J, Holm Lw, Skillgate E
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society 2013;22(9):2077-83

Motor control exercises reduces pain and disability in chronic and recurrent low back pain: a meta-analysis
Byström Mg, Rasmussen-barr E, Grooten Wj
Spine 2013;38(6):E350-8

Exercise therapy for chronic low back pain: protocol for an individual participant data meta-analysis
Hayden Ja, Cartwright Jl, Riley Rd, Vantulder Mw, Chronic Low Back Pain Ipd Meta-analysis Group
Systematic reviews 2012;1():64-

Factors predicting clinical outcome 12 and 36 months after an exercise intervention for recurrent low-back pain
Rasmussen-barr E, Campello M, Arvidsson I, Nilsson-wikmar L, Ang Bo
DISABILITY AND REHABILITATION 2012;34(2):136-44

Graded Exercise for Recurrent Low-Back Pain A Randomized, Controlled Trial With 6-, 12-, and 36-Month Follow-ups
Rasmussen-barr E, Ang B, Arvidsson I, Nilsson-wikmar L
SPINE 2009;34(3):221-8

Aerobic fitness in patients at work despite recurrent low back pain: A cross-sectional study with healthy age- and gender-matched controls
Rasmussen-barr E, Lundqvist L, Nilsson-wikmar L, Ljungquist T
JOURNAL OF REHABILITATION MEDICINE 2008;40(5):359-65

Stabilizing training compared with manual treatment in sub-acute and chronic low-back pain
Rasmussen-barr E, Nilsson-wikmar L, Arvidsson I
MANUAL THERAPY 2003;8(4):233-41

Visa alla publikationer

Händelser

Disputation: Birgitta Widerström

15 dec 2017 - 09:00
Alfred Nobels allé 23, H2 Grön