This page in English

Erle Refsum

Forskarstuderande

Utbildning

Medicinsk utbildning vid Norges Arktiske Universitet, Tromsø

Forskningsbeskrivning

Kliniska och experimentella studier om immunisering vid graviditet, med fokus på anti-HPA och anti-HLA klass I antikroppar

Karta