This page in English

Erik Norberg

Forskarassistent

Leveransadress : Nanna Svartz Väg 2 17177 Solna

Om mig

Mer info finner ni under Engelska sidorna.

Utbildning

  • PostDoc vid Dana-Farber Cancer Institute, Harvard Medical School, Boston, MA, USA.
  • Ph.D. Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige.
  • MSc. Stockholm Research School in Molecular Life Science.
  • MSc. Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige.

Forskningsbeskrivning

Identifiering samt Blockering av Olikartad Metabolism (Ämnesomsättning) - som en ny måltavla för Anti-cancer behandling

Det är numera välkänt att tumörcellernas ämnesomsättning (metabolism) skiljer sig avsevärt från den ursprungliga normala vävnaden som tumörcellen härstammar ifrån. Tumörcellerna har ett högre behov av näringsämnen/energi i jämförselse med normala friska celler. Detta ökade energibehov sker eftersom tumörcellerna delar sig snabbare och behöver nya byggmaterial såsom proteiner, fetter, DNA, etc. alla komponenter som behövs för att bilda en ny cell. Det finns dock väldigt lite kunskap om metaboliska skillnader inom en tumörsort.

Om man upptäcker nya metaboliska särskiljaktigheter hos tumörer, förväntas det att om man svälter tumörceller på dessa näringsämnen, så leder det till en långsammare tumörtillväxt och i bästa fall eliminering av tumören.

Att påvisa en säregenskap hos tumörer, såsom en förändrad metabolism, har stor potential att upptäcka nya diagnostiska redskap såsom terapeutiska strategier.

 

Forskargrupp ' Cellulär Metabolism':

Matilda Eriksson, PhD, Lab Manager

Boxi Zhang, PhD, PostDoc

Andre Lima Quieroz, PhD, PostDoc

Yiwei Ai, research student

 

Lediga jobb:

1 finansierad PostDoc, startdatum Sept 2017.

 

Utvalda Publikationer:

1. Zhang B, Zheng A, Hydbring P, Ambroise G, Ouchida AT, Goiny M, Vakifahmetoglu-Norberg, H, Norberg E. PHGDH Defines a metabolic subtype in lung adenocarcinomas with poor prognosis. Cell Reports 2017 Jun 13;19(11):2289-2303.

Vald till 'Issue Highlight' av Cell Reports.

2. Zhang B, Tornmalm J, Widengren J, Vakifahmetoglu-Norberg H, Norberg E. Characterization of the Role of the Malate Dehydrogenases to Lung Tumor Cell Survival. Journal of Cancer 2017; 8(11):2088-2096.  

 

3. Norberg E, Stanley IA, Zhou F, Ficarro S, Chapuy B, Chen L, Rodig S, Shipp MA, Marto JA, Danial NN. Differntial Contribution of the Mitochondrial Translation Pathway to the Survival of Diffuse Large B-Cell Lymphoma Subsets. Cell Death Differentiation. 2017 Feb;24(2):251-262 .

 

4. Vakifahmetoglu-Norberg H, Ouchida A, Norberg E. The role of Mitochondria in Metabolism and Cell Death. Biochem Biophys Res Commun. (2017) Jan 15;482(3):426-431

 

5. Wu R, Galan-Acosta L, Norberg E. Glucose Metabolism Provide Distinct Prosurvival Benefits to Non-Small Cell Lung Carcinomas.
Biochem Biophys Res Commun. 2015 May 8;460(3):572-7
 

6. Stanley I, Ribeiro S, Gimenez-Cassina A, Norberg E, Danial NN. Changing appetites: The adaptive advantages of fuel choice.
Trends in Cell Biology. 2014 Feb;24(2):118-27

7. Caro P#, Kishan AU#, Norberg E#,  Stanley IA, Chapuy B, Ficarro SB, Polak K, Tondera D, Gounarides J, Yin H, Zhou F, Green MR, Chen L, Monti S, Marto JA, Shipp MA, Danial NN. Metabolic signatures uncover distinct targets in molecular subsets of diffuse large B cell lymphoma.
Cancer Cell. 2012; 16;22(4):547-60.                               

# Co-First author.

Vald till 'Issue Highlight' av Cancer Cell.

Akademiska priser och utmärkelser

  • Dimitris N Chorafas Pris - för bästa doktorsavhandling vid Karolinska Institutet 2011.
  • The  Lennart Philipson Award and Grant 2015 - Delas ut vartannat år till en forskare på Karolinska Institutet.

Länkar

Karta