This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag kom till institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik http://ki.se/meb år 2014 efter 10 år vid Uppsala universitet. Jag är för närvarande anställd som postdoc hos Juni Palmgren för att leda arbetet med bioinformatik inom projektet eScience for Cancer Prevention and Control (eCPC). Min huvudsakliga expertis finns inom genetik och bioinformatik.

Utbildning

Civilingenjör teknisk biologi, Linköpings Tekniska Högskola, 2001
Medicine doktor, medicinsk genetik, Uppsala universitet, 2009
 

Forskningsbeskrivning

Jag forskar om komplexa sjukdomars genetik. Mitt fokus ligger på att förstå olika aspekter av cancergenetik, både de nedärvda riskfaktorer som skapar en ökad risk och de somatiska förändringar som driver tumörutvecklingen. I mitt arbete tillämpar jag bioinformatiska verktyg och metoder på data från storskaliga metoder som SNP-arrayer och NextGen sekvensering för att bättre förstå den bakomliggande genetiken. Jag är också intresserad av att koppla forskningsfynd till klinisk tillämpning. 

Laddar publikationer

Karta