This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är från Stockholm och har alltid haft ett stort intresse för att förstå människans fysiologi och dess mekanismer. Att arbeta med vetenskap kändes som ett naturligt val för mig och jag tror nog att jag har roligaste jobbet i världen.

Utbildning

Jag har en magisterexamen med inrikning mot näringslära.

Jag disputerade i februari 2016.

Forskningsbeskrivning

Min huvudsakliga fokus är på prediabetes och diabetes hos barn och ungdomar, där jag undersöker förekomst, orsaker och konsekvenser.

Jag har koordianerat en stor uppföljningsstudie - FOCUS - där vi erbjudit tidigare patienter som behandlats för sin fetma som barn att komma tillbaka cirka 10 år senare för ny fysiologisk undersökning. FOCUS-studien är unik och kommer att kunna svara på många kliniskt viktiga frågor.

Jag arbetar också med andra epidemiologiska aspekter av konsekvenser på grund av fetma under barndomen. Genom att koppla det nationella registret för barnfetmabehandling (www.e-boris.se) med flera av de nationella registren kommer vi att kunna titta på tidiga konsekvenser av fetma i unga år.

Akademiska priser och utmärkelser

Jag fick 2014 Rolf Zetterström forskningsstipendium från Stiftelsen Solstickan. Priset var 100 000 kronor.

Länkar

Laddar publikationer