This page in English

Ellika Schalling

Universitetslektor/logoped

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för logopedi, Karolinska Universitetssjukhuset, B 69 141 86 Stockholm

Om mig

Sedan 2009 anställd som lektor i logopedi vid Enheten för logopedi, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik vid Karolinska Institutet, KI. Huvudsakligt intresseområde är neurologiskt relaterade tal- och språkstörningar hos vuxna och anställningen som lektor omfattar undervisning, forskning och klinisk tjänstgöring inom detta område.

Logopedexamen vid Karolinska Institutet 1986, Masterexamen i logopedi vid Boston University, USA, 1992 och doktorsexamen i logopedi vid Karolinska Institutet 2007 med en avhanding med titeln: ”Speech, Voice, Language and Cognition in Spinocerebellar ataxia (SCA).

Utbildning

Undervisningsområde

Jag undervisar vid Logopedprogrammet, KI och är för närvarande kursansvarg för följande kurser:

-Speech Disorders and Dysphagia in Adults (7,5 hp)

-Introduktion till logopedi (6 hp)

- Introduction to Clinical Practice in Speech and Language Pathology and Audiology (7,5 hp)

-Examensarbete i logopedi (30 hp)

Jag har också återkommande kursansvar för kurser på avancerad nivå (fristående kurser) och jag har varit kursansvarig för flera forskarutbildningskurser.

Undervisningsaktiviteter omfattar också handledning av examensarbeten för logopedexamen och masterexamen i logopedi (30 hp, avancerad nivå) samt handledning av doktorander (f n Joakim Gustafsson och Helena Hybbinette).

Jag har ett starkt engagemang för att bereda möjligheter för studenter på Karolinska Institutet att delta internationella utbyten och jag är internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet.

Jag är ledamot i utbildningsnämnden vid CLINTEC, KI och jag är också medlem i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap. Programmet arrangeras aktiviteter såsom forskarutbildningskurser, seminarer och internat för forskarstuderande och handledare.

Forskningsbeskrivning

Forskningsområde

Studier av tal-, röst och språkfunktion hos personer som drabbas av neurologisk sjukdom eller skada. Symtom och förekomst kartläggs och relateras till neuroradiologiska fynd. Bedömningsmetoder som också omfattar kommunikativ delaktighet utvecklas och enkätstudier av självupplevda kommunikationssvårigheter samt erhållna logopediska insatser vid olika neurologiska sjukdomar genomförs. Vidare studeras effekter av logopediska insatser, särskilt intensivträning, för personer med kommunikationssvårigheter relaterade till neurologisk sjukdom och skada. Röstanvändning i vardagssituationer, överensstämmelse mellan data från inspelningar i studiomiljö och vardagssituationer samt effekter av feedback gällande röststyrka studeras med en bärbar röstackumulator hos personer med Parkinsons sjukdom.

Målsättning för projekten är att:

-kartlägga fonationstid och röststyrka hos personer med Parkinsons sjukdom jämfört med matchade kontrollpersoner samt undersöka om data gällande röstfunktion från kontrollerad studiomiljö överensstämmer med data från olika vardagssituationer utanför kliniken
-undersöka effekter av feedback gällande röststyrka hos personer med Parkinsons sjukdom.
-översätta och validera testmaterial för bedömning av talstörningars inverkan på kommunikativ delaktighet
-öka kunskapen om upplevda besvär relaterat till talstörningen, samt vilka insatser som erhålls, av personer med olika neurologiska sjukdomar eller skador
-studera förekomst och symtombild vid förvärvad talapraxi hos vuxna samt även neurologiska korrelat och longitudinellt utfall.

Pedagogiska meriter

Programdirektör för logopedprogrammet, KI, 2010-2015.

Internationaliseringsansvarig vid Logopedprogrammet, KI, 2016-

Koordinator för forskarutbildningsprogrammet Hörsel, Öron, Språk och Tal (HÖST) 2009-2012 (medlem av styrgruppen 2006-2015)

Ledamot i styrgruppen för forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap sedan 2016

Ledamot i utbildningsnämnden vid CLINTEC 2016-

 

Publikationer

Treatment for dysphagia (swallowing difficulties) in hereditary ataxia
Vogel Ap, Keage Mj, Johansson K, Schalling E
COCHRANE DATABASE OF SYSTEMATIC REVIEWS 2015;:CD010169-

Assessment of Motor Speech Disorders
Schalling E
INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE & COMMUNICATION DISORDERS 2014;49(6):780-780

Effects of tactile biofeedback by a portable voice accumulator on voice sound level in speakers with Parkinson's disease
Schalling E, Gustafsson J, Ternström S, Bulukin Wilén F, Södersten M
Journal of voice : official journal of the Voice Foundation 2013;27(6):729-37

Speech in spinocerebellar ataxia
Schalling E, Hartelius L
Brain and language 2013;127(3):317-22

Effects of glossopharyngeal breathing on speech and respiration in multiple sclerosis: a case report
Johansson Km, Nygren-bonnier M, Schalling E
Multiple sclerosis (Houndmills, Basingstoke, England) 2012;18(6):905-8

"I Can Walk Briskly and Talk at the Same Time": Effects of Expiratory Muscle Strength Training on Respiration and Speech in Multiple Sclerosis
Johansson Km, Kjellmer L, Schalling E, Hartelius L, Fredrikson S
JOURNAL OF MEDICAL SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2012;20(4):70-76

Formant Transitions in Ataxic Speech: The Shape and Speed of Formant Trajectories in Individuals with Multiple Sclerosis and Control Speakers
Hartelius L, Schalling E, Krull D, Lindblom B
JOURNAL OF MEDICAL SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2010;18(4):54-60

Perceptual and acoustic analysis of speech in individuals with spinocerebellar ataxia (SCA)
Schalling E, Hammarberg B, Hartelius L
LOGOPEDICS PHONIATRICS VOCOLOGY 2007;32(1):31-46

Rhythmic disturbance in ataxic dysarthria: A comparison of different measures and speech tasks
Henrich J, Lowit A, Schalling E, Mennen I
JOURNAL OF MEDICAL SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2006;14(4):291-296

Acoustic analysis of speech tasks performed by three individuals with spinocerebellar ataxia
Schalling E, Hartelius L
FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 2004;56(6):367-80

Karta