This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är distriktssköterska och har en doktorsexamen från Växjö universitet i vårdvetenskap. Jag disputerade 20008 med avhandlingen: Att vara invandrare och patient i Sverige – ett individorienterat perspektiv. Idag arbetar jag som postdoc på Enheten för interventions- och implementeringsforskning, institutet för miljömedicin, samt som distriktssköterska vid Närhälsan Eriksberg vårdcentral. 

Utbildning

1998 Leg sjuksköterska

2001 Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot distriktssköterska

2008 Fil Dr i vårdvetenskap

Forskningsbeskrivning

Inom ramen för post doc anställning har jag arbetat med utvärdering av rehabiliteringsgarantin; dels en processutvärdering av implementeringen av den nationella rehabiliteringsgarantin, dels en utvärdering av multimodal rehabilitering som syftar till att främja arbetsåtergång för personer med smärta.  Jag deltar även i ett projekt som syftar till att förebygga funktionsnedsättande ryggbesvär samt ett projekt om evidensbaserad praktik inom företagshälsovården. Vidare driver jag ett projekt om kommunikation via tolk med patienter som inte talar samma språk som sina vårdgivare, och de etiska aspekter som tenderar att uppstå i kliniska vårdmöten som involverar vårdpersonal, patient och tolk.

Laddar publikationer