This page in English
Laddar profil information

Om mig

2008 blev jag färdig sjukgymnast. I oktober 2015 disputerade jag och arbetar nu som universitetsadjunkt/post.doc. vid Sektionen för fysioterapi, NVS.

 

Utbildning

Leg. sjukgymnast, Med. Dr.

Forskningsbeskrivning

 Efter sjukgymnastexamen 2008 (KI) började jag arbeta som forskningsassistent inom olika projekt relaterade till arbetsmiljörelaterad forskning vid KI och Uppsala Universitet. Eftersom jag sedan barnsben velat bli forskare kände jag direkt att detta var helt rätt för mig. I oktober 2015 disputerade jag med avhandlingen "Physical activity in Swedish and Chinese young children and their parents". Doktorandprojektet var del av en stor interventionsstudie, Early STOPP, med syfte att förhindra övervikt och fetma hos förskolebarn med ökad risk. Mitt huvudsakliga forskningsområde rör fysisk aktivitet och stillasittande samt motorisk förmåga och metoder för att mäta detta. Sedan årsskiftet 2015/16 är jag involverad i forskningsprojekt relaterade till bedömning av motorik och projekt kring främjande av fysisk aktivitet på arbetsplatsen.

Pedagogiska meriter

Sedan jag själv läste sista terminen på sjukgymnastutbildningen har jag undervisat i ergonomi på densamma. För ett par år sedan tog jag över som kursansvarig för Hälsopromotion, 15 hp. Det är en kurs som ges på termin 4, fysioterapeututbildningen och innefattar folkhälsa, hälsopsykologi, främjande av fysisk aktivitet och ergonomi. Jag är även ansvarig för kursen Examensarbete i fysioterapi i termin 5 och 6 där jag även handleder studenter. Förutom involvering i fysioterapeutprogrammet ansvarar jag även för ergonomiundervisningen på tandläkarutbildningen.

Laddar publikationer

Karta