This page in English

Elias Diarbakerli

Forskarstuderande

Postadress : Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC), H9, Enheten för ortopedi och bioteknologi, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge, K54, 141 86 Stockholm