This page in English
Laddar profil information

Om mig

Eleni Siouta, RN, MSc, Fil. Lic., PhD i Omvårdnadsvetenskap och adjunkt vid Karolinska Institutet, Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle, Sektionen för omvårdnad, och registrerad som doktorand i LIME, Karolinska Institutet. Hon är knuten till Sophiahemmet högskola i Stockholm, Sverige.

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde: Kunskap om kommunikationen i konsultationer kan leda till ökade möjligheter att förbättra patientens engagemang och involvering i beslut om den egna vården och behandlingen. För att möjliggöra detta krävs ett patientcentrerat sätt att kommunicera. Det finns idag ett växande intresse för ett dalat beslutsfattande där de professionella tillsammans med patienten går igenom samtliga faser i beslutsfattandet, dvs., de delar behandlingspreferenser och tillsammans kommer de fram till valet av behandlingsåtgärd. Denna forskning ger mer kunskap för hur en person kan involveras med de professionella i beslut om den egna vården och behandlingen. Kunskapen kan användas som ett stöd i kommunikationen mellan patienter och sjuksköterskor/läkare avseende patientens delaktighet i sin behandling och vård.

 

Publications

Siouta, E., Broström, A. and Hedberg, B. (2013). Content and distribution of discursive space in consultations between patients with atrial fibrillation and healthcare professionals. European Journal of Cardiovascular Nursing, 12(1):47-55.

Siouta, E., Hedberg, B., Hedman, K. and Broström, A. (2012). Interactional resistance between patients with atrial fibrillation and cardiologists in consultation on treatment with warfarin: the value of shared decision making. The International Journal of Person Centered Medicine, 2(3):427-436.

Hedegaard, J., Ahl, H., Rovio-Johansson, A. and Siouta, E., 2014b. Gendered communicative construction of patients in consultation settings. Women & Health, 54(6), pp. 513-29.

Hedegaard, J., Rovio-Johansson, A. and Siouta, E., 2014a. Communicative construction of native versus non-native Swedish speaking patients in consultation settings. Scandinavian Journal of Public Administration, 17(4), pp. 21-47.

Siouta, E., Hellström Muhli, U., Hedberg, B., Broström, A., Fossum, B. and Karlgren, K. (2015).  Patients’ experiences of involvement and communication in decision making about atrial fibrillation treatment in consultations with nurses and physicians. Scandinavian Journal of Caring Science, doi: 10.1111/scs.12276.

Blomgren Mannerheim, A, Hellström Muhli, U. & Siouta, E. (2016). Parents’ experiences of caring responsibility for their adult child with schizophrenia (in press). Journal of Schizophrenia Research and Treatment.

Siouta, E. (2012). Communication Patterns in Consultations Between Patients with Atrial Fibrillation and Health Professionals (Thesis for licentiate degree) Jönköping University.

Siouta, E. (2016). Communication and Patient Invovlement in Decision Making –Exemples from consultatioens on atrial fibrillation  (Thesis for doctoral degree (Ph.D.). Karolinska Institutet.

 

 

Laddar publikationer

Karta