This page in English

David Bergman

Forskare

Besöksadress : Tomtebodavägen 18a Solna

Om mig

Forskargrupp: Ledarskap, utvärdering och organisationsutveckling (LEAD)

Utbildning

Forkarutbildning Karolinska Institutet

Specialistläkarutbildning i barnmedicin

Specialistläkarutbildning i barn- och ungdomspsykiatri

Forskningsbeskrivning

Hälso- och sjukvården har genomgått stora medicintekniska, organisatoriska och ekonomiska förändringar under de senaste decennierna vilket lett till en väsentlig förändring av arbetsförhållandena. Chefer, oavsett yrkeskategori och läkare i sin ledande roll i behandlingen, är nyckelpersoner för utvecklingen av en väl fungerande organisation och en god arbetsmiljö inom hälso- och sjukvården.

Det övergripande syftet med min avhandling var att utvärdera interventioner som syftar till att utveckla chefers, läkares och läkarstudenterns ledarskap. Resultaten tyder på att både kortsiktiga intensivkurser och långsiktiga ledarskapsutvecklingsgrupper är användbara metoder för ledarskapsutvecckling inom hälso- och sjukvård. Även om innehåll och metod skiljer sig avsevärt mellan tillvägagångssätten tyder resultaten på att de båda interventionerna kompletterar varandra. En praktisk implikation är att erbjuda orienterande intensivkurser i ledarskap till nuvarande och framtida ledare i sjukvården som ett första steg i individuell ledarskapsutveckling. Detta bör följas av utvecklingsgrupper som pågår över längre tid för att understödja deltagarnas ledarkompetens i deras dagliga arbete.

Några pågående forskningsprojekt:

1. Effekter av team- och ledarutveckling inom hälso- och sjukvården:
I nära samverkan med ledningen för Stockholms Läns Sjukvårdsområde (SLSO) driver jag forskningsprojekt med syfte att studera effekter av team- och  ledarskapsprogram för chefer och läkare.

2. Samverkan mellan professionella som stöd till barn och ungdom med psykisk ohälsa:
Projektet har som övergripande syfte att studera vilken inverkan samverkan mellan professionella har på psykisk hälsa bland barn och unga. Fokus är ställt på processen i samverkan mellan professionella från hälso- och sjukvård, social service och skola med målet att öka kunskapen och skapa en modell för hållbar och långsiktig samverkan.

Leader personality and 360-degree assessments of leader behavior.
Bergman D, Lornudd C, Sjöberg L, Von Thiele Schwarz U
Scand J Psychol 2014 Aug;55(4):389-97

Learning from dialogue groups--physicians' perceptions of role.
Bergman D, Stotzer E, Wahlström R, Sandahl C
J Health Organ Manag 2009 ;23(2):225-39

Effects of dialogue groups on physicians' work environment.
Bergman D, Arnetz B, Wahlström R, Sandahl C
J Health Organ Manag 2007 ;21(1):27-38

Teaching group dynamics--do we know what we are doing? An approach to evaluation.
Bergman D, Savage C, Wahlstrom R, Sandahl C
Med Teach 2008 Feb;30(1):55-61

The mediating role of demand and control in the relationship between leadership behaviour and employee distress: a cross-sectional study.
Lornudd C, Tafvelin S, von Thiele Schwarz U, Bergman D
Int J Nurs Stud 2015 Feb;52(2):543-54

Healthcare leadership: Impact of short‐term intensive and long‐term less intensive training programmes.

Bergman D, Fransson‐Sellgren S, Wahlström R, Sandahl C

Leadership in Health Services 2009 ;22(2):161 - 175

Barriers to collaboration between health care, social services and schools.
Widmark C, Sandahl C, Piuva K, Bergman D
Int J Integr Care 2011 Jul;11():e124

Parents' experiences of collaboration between welfare professionals regarding children with anxiety or depression - an explorative study.
Widmark C, Sandahl C, Piuva K, Bergman D
Int J Integr Care 2013 ;13():e045

Akademiska priser och utmärkelser

Svenska läkarförbundets SLAS-pris 2002 för insatser för läkares arbetsmiljö

Länkar

Publikationer

Social capital among healthcare professionals: A prospective study of its importance for job satisfaction, work engagement and engagement in clinical improvements
Strömgren M, Eriksson A, Bergman D, Dellve L
International journal of nursing studies 2016;53():116-25

What do we think about them and what do they think about us? Social representations of interprofessional and interorganizational collaboration in the welfare sector
Widmark C, Sandahl C, Piuva K, Bergman D
Journal of interprofessional care 2016;30(1):50-5

Employee perceptions of managers' leadership over time
Palm K, Ullström S, Sandahl C, Bergman D
Leadership in health services (Bradford, England) 2015;28(4):266-80

The effects of dialogue groups on physicians' work environment: A matter of gender?
Bergman D, Liljefors I, Palm K
WORK-A JOURNAL OF PREVENTION ASSESSMENT & REHABILITATION 2015;52(2):407-17

The mediating role of demand and control in the relationship between leadership behaviour and employee distress: a cross-sectional study
Lornudd C, Tafvelin S, Von Thiele Schwarz U, Bergman D
International journal of nursing studies 2015;52(2):543-54

Leader personality and 360-degree assessments of leader behavior
Bergman D, Lornudd C, Sjöberg L, Von Thiele Schwarz U
Scandinavian journal of psychology 2014;55(4):389-97

Parents' experiences of collaboration between welfare professionals regarding children with anxiety or depression - an explorative study
Widmark C, Sandahl C, Piuva K, Bergman D
International journal of integrated care 2013;13():e045-

Barriers to collaboration between health care, social services and schools
Widmark C, Sandahl C, Piuva K, Bergman D
International journal of integrated care 2011;11():e124-

[Leadership programs can contribute to better care. Good leaders promote good psychosocial occupational environment--and better quality of health care]
Bergman D
Lakartidningen 2011;108(13):722-5

Learning from dialogue groups--physicians' perceptions of role
Bergman D, Stotzer E, Wahlström R, Sandahl C
Journal of health organization and management 2009;23(2):225-39

Teaching group dynamics - do we know what we are doing? An approach to evaluation
Bergman D, Savage C, Wahlstrom R, Sandahl C
MEDICAL TEACHER 2008;30(1):55-61

Effects of dialogue groups on physicians' work environment
Bergman D, Arnetz B, Wahlström R, Sandahl C
Journal of health organization and management 2007;21(1):27-38

Nitric oxide synthase inhibition augments acute allergic reactions in the pig airways in vivo
Middelveld Rjm, Zetterquist Wcg, Bergman D, Alving K
EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL 2000;16(5):836-44

Effect of cortisol-synthesis inhibition on endotoxin-induced porcine acute lung injury, shock, and nitric oxide production
Middelveld Rjm, Wanecek M, Bergman D, Weitzberg E, Alving K
SHOCK 1999;12(5):382-90

Visa alla publikationer

Karta

Presentationer