This page in English

David Lindström

Docent

Forskningsbeskrivning

Projektbeskrivningar

Riskminimering vid carotiskirurgi

Allmän bakgrund

I Sverige drabbas varje år ca 30000 personer av stroke. Stroke orsakas i ungefär 85 % av fallen av hjärninfarkt(blodpropp) och resterande 15% av blödning. Man räknar med att ungefär 10 % av alla stroke orsakas av förträngning i halspulsådern. Bara i Sverige utförs årligen cirka 1200 operationer för förträngning av halspulsådern, ungefär 95 %  är traditionell öppen kirurgi och ca 5% ballongvidgning och stentning av carotis. Operationen är förebyggande, dvs den avser att skydda patienten mot proppbildning till hjärnan och därmed stroke. Dessvärre så orsakar själva operationen stroke och/eller död i ca 2-5 % av fallen.

Det finns alltså många personer som skulle kunna gagnas av förbättrade operationsresultat

Huvudsyfte

Att minska risken för stroke som uppstår i samband med operationer för förträngning av halspulsådern.

Bisyften

 Att undersöka om Near-infrared spectroscopy (NIRS)är en säker metod för att upptäcka syrebrist i hjärnan under operation för förträngning av halspulsådern. Att jämföra stroke och död inom 30 dagar efter stentning av halspulsådern hos den grupp som behandlats med omvänt blodflöde jämfört med gruppen som använt traditionellt filter. Att undersöka risken för stroke och död på längre sikt efter ballongvidgning och stentning av halspulsådern

2. Screening av Aortaaneurysm (se beskrivning Rebecka Hultgren)

3. Värdet av procalcitonin efter EVAR behandlign av aortaaneurysm

Ett problem efter stentgraftbehandling av aortaaneurysm (EVAR) är att det i många fall  uppstår ett inflammatoriskt tillstånd som är förenat med hög feber, illabefinnande, och stegring i C-reaktivt protein. Vad detta tillstånd beror på är oklart men det har spekulerats i orsaker såsom inflammatorisk/immunologisk reaktion på stentgraftmaterialet eller en endotelpåverkan vid stentgraftinplantation alternativt effekter av kvarvarande trombmaterial intill aneurysmväggen. Likväl är postoperativa infektioner inte ovanliga och kan ge en snarlik klinisk bild vid insjuknandet. Detta medför att flera patienter behandlas i onödan med antibiotika mot ett inflammatoriskt tillstånd som i allmänhet avklingar spontant.

Vid sepsis och andra inflammatoriska tillstånd stimuleras syntes av Procalcitonin (PCT)- kraftigt i flera olika organ: lever, njure, fett- och muskelvävnad. Ämnet har i flera studier visat sig ha högre specificitet än CRP för att skilja ut bakteriella infektionstillstånd. I flera studier har man kunnat se att man kunnat minska antibiotikaanvändningen vid misstänkt infektiösa tillstånd genom användning av PCT. Vi vill med denna studie införskaffa mer kunskap om mätning av procalcitonin kan vara användbart för att reducera överflödig och onödig antibiotikaanvändning efter EVAR-behandling. 

Publikationer

Age at detection of abdominal aortic aneurysms in siblings of patients with abdominal aortic aneurysms
Linné A, Forsberg J, Lindström D, Ideskog E, Hultgren R
Journal of vascular surgery 2016;63(4):883-7

Disintegration of the Top Stent on Zenith Abdominal Aortic Stent-Grafts
Lindström D, Wahlgren Cm, Sonesson B, Resch T
Journal of endovascular therapy : an official journal of the International Society of Endovascular Specialists 2016;23(2):302-6

Long-Term Outcome After Carotid Artery Stenting: A Population-Based Matched Cohort Study
Jonsson M, Lindström D, Gillgren P, Wanhainen A, Malmstedt J
Stroke 2016;47(8):2083-9

Peri-procedural Risk with Urgent Carotid Artery Stenting: A Population based Swedvasc Study
Jonsson M, Gillgren P, Wanhainen A, Acosta S, Lindström D
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2015;49(5):506-12

The Impact of Stent Graft Material on the Inflammatory Response After EVAR
Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A
Vascular and endovascular surgery 2015;49(3-4):79-83

Low post-operative mortality after surgery on patients with screening-detected abdominal aortic aneurysms: a Swedvasc registry study
Linné A, Smidfelt K, Langenskiöld M, Hultgren R, Nordanstig J, Kragsterman B, et al
European journal of vascular and endovascular surgery : the official journal of the European Society for Vascular Surgery 2014;48(6):649-56

Reasons for non-participation in population-based abdominal aortic aneurysm screening
Linne A, Leander K, Lindström D, Törnberg S, Hultgren R
The British journal of surgery 2014;101(5):481-7

The role of procalcitonin in postimplantation syndrome after EVAR: a pilot study
Sartipy F, Lindström D, Gillgren P, Ternhag A
Annals of vascular surgery 2014;28(4):866-73

High prevalence of abdominal aortic aneurysms in brothers and sisters of patients despite a low prevalence in the population
Linné A, Lindström D, Hultgren R
Journal of vascular surgery 2012;56(2):305-10

Outcome After 7 Years of Carotid Artery Stenting and Endarterectomy in Sweden - Single Centre and National Results
Lindstrom D, Jonsson M, Formgren J, Delle M, Rosfors S, Gillgren P
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2012;43(5):499-503

Very Urgent Carotid Endarterectomy Confers Increased Procedural Risk
Swedish Vasc Registry Swedvasc St, Stromberg S, Gelin J, Osterberg T, Bergstrom Gml, Karlstrom L, et al
STROKE 2012;43(5):1331-5

Cost-effectiveness of intensive smoking cessation therapy among patients with small abdominal aortic aneurysms
Mani K, Wanhainen A, Lundkvist J, Lindstrom D
JOURNAL OF VASCULAR SURGERY 2011;54(3):628-36

Outcome After Nitinol Stenting in the Superficial Femoral and Popliteal Artery in an Elderly Population
Gillgren P, Pettersson H, Fernstrom J, Falkenberg M, Delle M, Konrad P, et al
ANNALS OF VASCULAR SURGERY 2011;25(6):758-65

Comments regarding 'Measuring Effects of Smoking and Smoking Cessation in Patients with Vascular Disease'
Lindstrom D
EUROPEAN JOURNAL OF VASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY 2010;40(3):363-4

Disappointment and drop-out rate after being allocated to control group in a smoking cessation trial
Lindstrom D, Sundberg-petersson I, Adami J, Tonnesen H
CONTEMPORARY CLINICAL TRIALS 2010;31(1):22-6

[Smoking cessation in surgical interventions. Dramatic drop in the risk of postoperative complications]
Lindström D, Tønnesen H, Adami J
Lakartidningen 2010;107(43):2634-5

The Thioredoxin and Glutaredoxin Systems in Smoking Cessation and the Possible Relation to Postoperative Wound Complications
Lindstrom D, Wladis A, Pekkari K
WOUNDS-A COMPENDIUM OF CLINICAL RESEARCH AND PRACTICE 2010;22(4):88-93

The efficacy of a smoking cessation programme in patients undergoing elective surgery - a randomised clinical trial
Sadr Azodi O, Lindstrom D, Adami J, Tonnesen H, Nasell H, Gilljam H, et al
ANAESTHESIA 2009;64(3):259-65

Effects of a Perioperative Smoking Cessation Intervention on Postoperative Complications A Randomized Trial
Lindstrom D, Azodi Os, Wadis A, Tonnesen H, Linder S, Nasell H, et al
ANNALS OF SURGERY 2008;248(5):739-45

High body mass index is associated with increased risk of implant dislocation following primary total hip replacement - 2,106 patients followed for up to 8 years
Azodi Os, Adami J, Lindstroem D, Eriksson Ko, Wladis A, Bellocco R
ACTA ORTHOPAEDICA 2008;79(1):141-7

Impact of body mass index and tobacco smoking on outcome after open appendicectomy
Azodi Os, Lindstrom D, Adami J, Bellocco R, Linder S, Wladis A
BRITISH JOURNAL OF SURGERY 2008;95(6):751-7

The effect of tobacco consumption and body mass index on complications and hospital stay after inguinal hernia surgery
Lindström D, Sadr Azodi O, Bellocco R, Wladis A, Linder S, Adami J
Hernia : the journal of hernias and abdominal wall surgery 2007;11(2):117-23

[Preoperative cessation of smoking seems to reduce the frequency of complications]
Lindström D, Wladis A, Linder S, Nåsell H, Adami J
Lakartidningen 2004;101(21-22):1920-2

Visa alla publikationer